Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítejte na Dni otevřených dveří Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity 18. ledna 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítejte na Dni otevřených dveří Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity 18. ledna 2013."— Transkript prezentace:

1 Vítejte na Dni otevřených dveří Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity 18. ledna 2013

2 Představujeme Vám Představujeme Vám Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studentská 13, 370 05 České Budějovice http://ksr.ef.jcu.cz/ www.ef.jcu.cz

3 Studijní program – Hospodářská politika a správa Bakalářský studijní program Strukturální politika EU pro veřejnou správu - denní i dálkové studium Strukturální politika EU pro veřejnou správu - denní i dálkové studium - pro akademický rok 2013/2014 bez přijímacího řízení!!! Studijní program - Ekonomika a management Navazující magisterské programy Strukturální politika EU a rozvoj venkova – denní i dálkové studium

4 Informace pro zájemce o studium http://www.ef.jcu.cz/education/zajemci_o_studium/ Průběh a podmínky přijímací zkoušky pro akademický rok 2013/2014 Průběh a podmínky přijímací zkoušky pro akademický rok 2013/2014 upravuje Opatření děkana č. 35/2012 35/2012 Modrá kniha – informace pro studující * http://www.ef.jcu.cz/education/studujici/modra-kniha- 2012-2013/at_download/file http://www.ef.jcu.cz/education/studujici/modra-kniha- 2012-2013/at_download/file * Pro rok 2013/2014 bude „nová“ Modrá kniha

5 Předpokládané počty přijímaných studentů pro akademický rok 2013/2014 1. Bakalářský studijní obor - prezenční studium: - Strukturální politika EU pro veřejnou správu* - 40 studentů 2. Bakalářský studijní obor - kombinované studium: - Strukturální politika EU pro veřejnou správu* - 40 studentů 3. Navazující studijní obor – prezenční studium: - Strukturální politika EU a rozvoj venkova - 40 studentů 4. Navazující studijní obor – kombinované studium: - Strukturální politika EU a rozvoj venkova - 40 studentů *Obor bude otevřen při minimálním počtu 20 studentů, u bakalářského studijního oboru bez přijímacího řízení.

6 Uplatnění absolventů katedry Cílem bakalářského studijního oboru je poskytnout široce koncipované znalosti z oblasti řízení organizace a její ekonomiky ve veřejných službách a státní správě. Obor poskytuje znalosti k vykonávání pracovních pozic spojených s přípravou a realizací řídících operací v organizacích veřejné správy a samosprávy. Cílem navazujícího magisterského studia je poskytnout vzdělání potřebné pro budoucí pracovníky vrcholového managementu podniků a státních institucí v oblasti regionálního managementu, regionálního projektování a rozvoji a oblastech bezprostředně navazujících. Studijní obor připravuje absolventy schopné samostatného rozhodování v oblasti projektové činnosti a finančního řízení projektů, s dostatečnou znalostí teoretického i aplikovaného základu, s aktuálními oborovými znalostmi a profesními dovednostmi.

7 Uplatnění absolventů katedry Uplatnění studentů má široký záběr. Mohou působit v orgánech a organizacích EU, v centrálních orgánech ČR (ministerstva, banky, platební agentury), ve veřejné správě (krajské úřady, regionální odbory apod.). V organizacích ve venkovských oblastech bude práce absolventa zaměřena na management sociálních a ekonomických aspektů v rozvoji regionu a produktivity v rámci multifunkčního zemědělství. V organizacích ve venkovských oblastech bude práce absolventa zaměřena na management sociálních a ekonomických aspektů v rozvoji regionu a produktivity v rámci multifunkčního zemědělství. Absolvent tohoto studijního programu bude schopný připravovat projekty žádající finanční podporu ze strukturálních fondů EU a jiných zdrojů veřejných územně správních celků. Absolvent tohoto studijního programu bude schopný připravovat projekty žádající finanční podporu ze strukturálních fondů EU a jiných zdrojů veřejných územně správních celků.

8 Studijní plán oboru Strukturální politika EU pro veřejnou správu – bakalářská forma

9

10 Studijní plán oboru Strukturální politika EU a rozvoj venkova – magisterská forma

11

12 Státní závěrečná zkouška Bakalářské studium  Management (povinný předmět)  Regionální ekonomika (povinný předmět)  Ekonomie (povinně volitelný)  Podnikání v regionu (povinně volitelný) Navazující magisterské studium  Regionální management (povinný předmět)  Ekonomie (povinný předmět)  Projektování venkovské krajiny (povinný předmět)  Management (povinně volitelný)  Finanční řízení podniku (povinně volitelný)  Venkov v environmentálních souvislostech (povinně volitelný)

13 Přijímací zkoušky Harmonogram přijímacího řízení do studia v bakalářských oborech mezní termín podávání přihlášek 30. 3. 2013 mezní termín doložení certifikátu o úspěšném absolvování testu NSZ – OSP Základní 30. 3. 2013 mezní termín doložení dokladů o úspěšně absolvovaných školních a mimoškolních aktivitách (olympiády, mezinárodní soutěže, jazykové certifikáty apod.) 30.3. 2013 zasedání přijímací komise 18. – 19. 4. 2013 zveřejnění výsledků rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 23. – 24. 4. 2013 rozesílání rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí 29. – 30. 4. 2013 termín možnosti uchazeče nahlédnout do svých materiálů z přijímacího řízení 8. – 9. 7. 2013 mezní termín pro zaslání potvrzení zájmu o nástup ke studiu (tzv. návratka) u přijatých uchazečů 7. 6. 2013 mezní termín pro zaslání potvrzení zájmu o zařazení do pořadí pro případné přijetí v případě uvolněných míst u nepřijatých uchazečů 7. 6. 2013 *Uchazeči musí úspěšné absolvování testů NSZ OSP Z či OSP R doložit certifikátem, fakulta nepřebírá výsledky od společnosti SCIO.

14 Přijímací zkoušky Harmonogram přijímacího řízení do studia v navazujících magisterských studijních oborech Harmonogram přijímacího řízení do studia v navazujících magisterských studijních oborech v akademickém roce 2013/2014 mezní termín podávání přihlášek 30. 3. 2013 přijímací zkoušky* 10. – 14. 6. 2013 náhradní termín přijímacích zkoušek* 20. 6. 2013 zasedání přijímací komise 21. 6. 2013 zveřejnění výsledků rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 21. 6. 2013 rozesílání rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí 24. – 26. 6. 2013 termín možnosti uchazeče nahlédnout do svých materiálů z přijímacího řízení 8. – 9. 7. 2013 mezní termín pro zaslání potvrzení zájmu o nástup ke studiu (tzv. návratka) u přijatých uchazečů 26. 7. 2013 mezní termín pro zaslání potvrzení zájmu o zařazení do pořadí pro případné přijetí v případě uvolněných míst u nepřijatých uchazečů 26. 7. 2013 Přesný harmonogram přijímacího řízení bude zveřejněn na www stránkách fakulty. Uchazeči o studium obdrží pozvánku k přijímacím zkouškám s přesnými termíny konání.

15 Přijímací zkoušky Bakalářský studijní program: pro školní rok 2013/2014 bez přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 bez přijímacího řízení Navazující magisterské studium: z Ekonomie (písemná zkouška) (minimální počet bodů 50) z Ekonomie (písemná zkouška) (minimální počet bodů 50) z Regionálního projektování a managementu (písemná zkouška) z Regionálního projektování a managementu (písemná zkouška) (minimální počet bodů 50) Příklad - Písemné testy z přijímacího řízení do ak. r. 2012/2013 http://www.ef.jcu.cz/education/applicants

16 Přihlášky: Termín pro podání přihlášek: do 30. března 2013 na tiskopisech “Přihláška ke studiu na vysoké škole”; správnost údajů uvedených v přihlášce musí být ověřena střední školou nebo úředně (výsledky studia na střední škole). U aktuálně maturujících uchazečů o studium se průměr počítá za první tři roky studia a 1. pololetí aktuálního školního roku. U ostatních uchazečů o studium je průměr počítán za všechny 4 ročníky studia. - bude přihlédnuto k další činnosti studenta – SCIO testy, státní jazykové testy, certifikáty, olympiády 1 obor = 1 přihláška

17 Přihlášky ke studiu Součástí zaslané přihlášky musí být doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši Kč 500,- Součástí zaslané přihlášky musí být doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši Kč 500,- číslo účtu 104725778/0300 u ČSOB České Budějovice číslo účtu 104725778/0300 u ČSOB České Budějovice variabilní symbol: 6020112 variabilní symbol: 6020112 konstantní symbol: 0379 konstantní symbol: 0379 specifický symbol: rodné číslo uchazeče specifický symbol: rodné číslo uchazeče účel platby - vyberte: přihláška ke studiu, žádost studenta... účel platby - vyberte: přihláška ke studiu, žádost studenta...

18 Děkujeme Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Vítejte na Dni otevřených dveří Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity 18. ledna 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google