Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klára Lysová Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klára Lysová Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech."— Transkript prezentace:

1 Klára Lysová Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech

2 Klára Lysová228.9.2016 Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech Účelem pravidel je podpořit a motivovat žáky středních škol se sídlem v Kraji Vysočina k získávání zahraničních zkušeností ve svém oboru, rozšiřování jazykových kompetencí a seznámení se se způsobem vzdělávání v partnerských a spolupracujících regionech Kraje Vysočina.

3 Klára Lysová328.9.2016 Partnerské (a spolupracující) regiony a výše podpory na 1 školní rok: Champagne-Ardenne (Francie) – 41 tis. Spolková země Dolní Rakousko (Rakousko) – 33 tis. Zakarpatská oblast Ukrajiny (Ukrajina) – 16 tis. Nitranský samosprávný kraj (Slovensko) – 17 tis. Hubei (Čína) – 59 tis. Minská oblast (Bělorusko) – 21 tis. Pirkanmaa (Finsko) – 41 tis. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech

4 Klára Lysová428.9.2016 Stipendium pro studium na zahraničních středních školách je určeno na podporu studia žáků středních škol ve školách v partnerských regionech po dobu jednoho školního roku (cca 10 měsíců). O stipendium je možné žádat i opakovaně. Stipendium je určeno na úhradu následujících nákladů spojených se studiem: a)doprava do partnerského regionu a zpět b)ubytování v partnerském regionu c)náklady spojené se zajištěním vzdělávání d)pojištění Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech

5 Klára Lysová528.9.2016 Žadatelem o stipendium může být osoba splňující současně všechny následující podmínky:  má trvalé bydliště v Kraji Vysočina,  je v době podání žádosti žákem nejvýše předposledního ročníku denního studia na některé ze středních škol se sídlem na území Kraje Vysočina (žadatelé z víceletých gymnázií musí mít dokončenou povinnou školní docházku),  je v době podání žádosti mladší 20 let. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech

6 Klára Lysová628.9.2016 Zahraniční školu si každý musí najít sám a vyřídit si s ní přijetí ke studiu. (Neplatí pro Francii, kde díky programu Rok v Ch-A školu pomáháme vybrat a vše zařídit.) Žádost o stipendium musí být podána do 31. května předcházejícího začátku školního roku, ve kterém bude žadatel studovat na zahraniční střední škole. Přílohy žádosti:  doklad o trvalém bydlišti na území Kraje Vysočina,  potvrzení o studiu v ČR, které vydá příslušná střední škola v Kraji Vysočina, ne starší 30 dnů,  doporučení školy, které je žadatel žákem, ke studiu v zahraničí vystavené ředitelem školy,  motivační dopis v českém jazyce,  pololetní vysvědčení aktuálního školního roku,  plnou moc (nemusí být notářsky ověřena) – v případě, že se jedná o nezletilého žadatele a pokud je žádost o stipendium vyřizována jinou osobou pověřenou žadatelem. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech

7 Klára Lysová728.9.2016 Proces hodnocení: 1. hodnotící komise: - hodnocení žádostí - osobní rozhovor - předmětem hodnocení jsou aktuální studijní prospěch, jazykové znalosti, motivace ke studiu v zahraničí, schopnost komunikace a podpora rodiny 2. Rada Kraje Vysočina - zařazení/nezařazení žadatelů do stipendijního programu Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech

8 Klára Lysová828.9.2016 Stipendista odjíždí na roční studium... -do 30. září roku, ve kterém stipendista ukončí školní rok na zahraniční střední škole, doručí stipendista OŠMS závěrečnou zprávu a potvrzení o úspěšném absolvování ročního studia od zahraniční střední školy a hodnocení za absolvovaný školní rok (např. vysvědčení), nepředložení těchto dokladů je důvodem pro neposkytnutí stipendia -do 30 dnů ode dne předložení závěrečné zprávy předloží OŠMS Radě Kraje Vysočina materiál k rozhodnutí o poskytnutí darů jednotlivým stipendistům -stipendium bude stipendistovi poskytováno na základě darovací smlouvy Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech

9 Klára Lysová928.9.2016 Pravidla ke stažení: http://www.kr- vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4070474 (www.kr-vysocina.cz – Samospráva – Zahraniční vztahy – Studium v partnerských regionech – Pravidla...) Administrace pravidel: Odbor školství, mládeže a sportu – Oddělení mládeže a sportu Spolupráce: Odbor sekretariátu hejtmana – Oddělení vnějších vztahů Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech


Stáhnout ppt "Klára Lysová Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech."

Podobné prezentace


Reklamy Google