Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací program v oboru dětské lékařství MUDr. Jana Mathonová, prim. dětského oddělení Kroměřížské nemocnice a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací program v oboru dětské lékařství MUDr. Jana Mathonová, prim. dětského oddělení Kroměřížské nemocnice a.s."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací program v oboru dětské lékařství MUDr. Jana Mathonová, prim. dětského oddělení Kroměřížské nemocnice a.s.

2 V současné době vzdělávací proces dán curriculem pediatra - k atestaci nezbytně nutné absolvovat základní kmen + specializační výcvik (2+3 roky) Vzdělává se na akreditovaných pracovištích 1. a 2. typu

3 l. typ akreditace - počet lůžek se opakovaně mění, v současné době 30 - počet přijatých na DO ročně 700 minim. - počet porodů na porodnici, která je součástí nemocnice, v níž DO působí je minim. 500 /rok 2. typ akreditace - počet přijatých na lůžka DO ročně minim. 1500 - počet porodů na porodnici, která je součástí nemocnice, v níž jde DO působí je minim. 1000 /rok - DO provozuje minim. I. typ intezivni péče v pediatrii - DO nebo neonatologické odd., které je součástí nemocnice, v níz DO působí provozuje minim. I. typ intenzivní péče v neonatologii.

4 Má smysl hovořit o vzdělávacím programu ve světle nového zákona a vyhlášky?

5 Zákon 372/2011 sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování §47 poskytovatel jednodenní či lůžkové péče je povinen: a/ zajistit hospitalizaci: nezletilých pacientů odděleně od dospělých pacientů alespoň v samostatných pokojích a to do dne, kdy dovrší 15 let věku

6 Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb I. Příloha č. 3 k vyhlášce: společné požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče, bod č.12- pokud je péče poskytovaná lůžková zdravotní péče výhradně dětem / dětská lůžková oddělení/ je zajištěna lékařem se společným základním kmenem pediatrickým

7 Několik otázek na závěr -jedná se o cílenou likvidaci dětských odděleních? Budou dětští pacienti a jejich rodiče nejméně odporovat při likvidaci dětských odděleních a plánovaném snižování počtu nemocničních lůžek?

8 Několik otázek na závěr -chceme, aby o dětské pacienty bylo pečováno v souladu s Chartou práv dítěte ?! Děti mají být ošetřovány spolu s dětmi, se kterými mají stejné vývojové potřeby a nemají být přijímány na oddělení dospělých, o děti má pečovat personál, jehož vzdělání a zkušenosti mu umožňují reagovat na fyzické, emoční a vývojové potřeby dětí a jejich rodin, kontinuita péče by měla být zajištěna týmem pečujícím o děti.

9 Několik otázek na závěr -respektujeme Úmluvu o právech dítěte OSN?! Zájem dítěte čl.3, každé osoby mladší 18 let-čl.1, je přední hledisko při jakékoliv činnosti, tedy i při poskytování zdravotní péče v nemocnicích.

10 Několik otázek na závěr - řídíme se Listinou základních práv a svobod ?! Čl. 32 odst.l, kde se hovoří o zvláštní ochraně dětí a mladistvých.

11 Vylili naší zákonodárci s vaničkou i Vaše dítě, Vaše vnouče?!

12 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Vzdělávací program v oboru dětské lékařství MUDr. Jana Mathonová, prim. dětského oddělení Kroměřížské nemocnice a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google