Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.VYHLÁŠENÍ RESORTNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH CÍLŮ MZ na období červen 2011– duben 2012 2. PODEPSÁNÍ PROHLÁŠENÍ WHO „Čistá péče je bezpečnější“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.VYHLÁŠENÍ RESORTNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH CÍLŮ MZ na období červen 2011– duben 2012 2. PODEPSÁNÍ PROHLÁŠENÍ WHO „Čistá péče je bezpečnější“"— Transkript prezentace:

1 1.VYHLÁŠENÍ RESORTNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH CÍLŮ MZ na období červen 2011– duben 2012 2. PODEPSÁNÍ PROHLÁŠENÍ WHO „Čistá péče je bezpečnější“

2 Resortní bezpečností cíle  Bezpečnost pacientů je EU definována jako absence poškození nebo možnosti poškození pacienta v souvislosti se zdravotní péčí. MZ vyhlašuje resortní bezpečností cíle pravidelně od roku 2010  Pravidelné vyhlašování resortních bezpečnostních cílů považuje MZ za zásadní systematické preventivní opatření.  Jejich cílem je poskytovat ve zdravotnických zařízeních bezpečnou péči – tedy péči s minimalizovaným množstvím omylů.

3 Resortní bezpečností cíle V resortu zdravotnictví jsou vyhlašovány jako: závazné pro přímo řízené organizace MZ doporučení pro ostatní zdravotnická zařízení bez ohledu na jejich typ (tj. lůžková, ambulantní, akutní, následná)  Vedení přímo řízených organizací i ostatních zdravotnických zařízení jsou o vyhlášení resortních bezpečnostních cílů informováni dopisem pana ministra.  U každého cíle je uveden postup, jak mají zdravotnická zařízení jednotlivé cíle naplňovat.

4 Resortní bezpečností cíle MZ Vychází z:  Doporučení Rady EU o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí  přijato Radou EU 9. června 2009  Doporučení WHO/Aliance pro bezpečí pacientů  Akčního plánu kvality a bezpečnosti zdravotní péče na období 2010 - 2012  schválen vedením MZ v březnu 2010  Akční plán obsahuje konkrétní nástroje ke zvyšování kvality a bezpečnosti zdravotní péče v podmínkách ČR, včetně vyhlašování resortních bezpečnostních cílů v rizikových oblastech.

5 Resortní bezpečností cíle vyhlášené MZ v roce 2010 1.Bezpečná identifikace pacientů 2.Bezpečnost při používání rizikových léčiv 3.Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech 4.Prevence pádů pacientů 5.Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče

6 Resortní bezpečnostní cíle pro rok 2010 1. Bezpečná identifikace pacientů 2. Bezpečnost při používání rizikových léčiv

7 Resortní bezpečnostní cíle pro rok 2010 3. Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech 4. Prevence pádů pacientů

8 Resortní bezpečnostní cíle pro rok 2010 5. Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče

9 Zhodnocení zavedení Resortních bezpečnostních cílů 2010 v přímo řízených organizacích MZ Všechny přímo řízené organizace MZ úkol splnily = Resortní bezpečnostní cíle zavedly, a to buď: 1/ vypracovaly nové vnitřní předpisy, které splňují všechny body pro zavedení RBC 2/ vypracovaly nové vnitřní předpisy jen k některým RBC a k ostatním RBC doložily stávající vnitřní předpisy 3/ zaslaly MZ stávající vnitřní předpisy, které korespondují s metodikou RBC Všechny tyto způsoby jsou v souladu s metodikou MZ pro zavedení resortních bezpečnostních cílů.

10 Doplnění resortních bezpečnostních cílů č. 3 a 5 vyhlášených v roce 2010 Cíl 3: Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech - doplněn o český překlad „Kontrolní list bezpečí chirurgického výkonu“ Doplnění cílů iniciovala Pracovní skupina pro bezpečnost pacientů MZ

11 Doplnění cíle 5 Cíl 5: „Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče“ byl doplněn o: 1.WHO doporučený postup hygieny rukou ve zdravotní péči - První globální výzva k bezpečnosti pacientů - „Čistá péče je bezpečnější" (bude dodatečně uveřejněn v červenci) 2. Propagační letáky s obrázky postupů hygieny rukou 3. Sebehodnocení dotazník pro zdravotnická zařízení oblasti hygieny rukou Dotazník sloužící k určení nejdůležitějších oblastí hygieny rukou vyžadujících pozornost a zlepšení ve zdravotnických zařízeních. Uveřejněno na: www.mzcr.cz – portál kvality a bezpečí MZ

12 VYHLÁŠENÍ RESORTNÍCH BEZPEČNOSTÍCH CÍLU ČERVEN 2011 – DUBEN 2012 6. BEZPEČNÁ KOMUNIKACE Cílem je zavést procesy ve zdravotnickém zařízení, které zvyšují bezpečnost komunikace mezi osobami poskytujícími pacientům zdravotní péči. 7. BEZPEČNÉ PŘEDÁVÁNÍ PACIENTŮ Cílem je zajistit standardní kontinuitu péče pacientům, kteří jsou v rámci zdravotnického zařízení překládáni mezi pracovišti s různou intenzitou péče (operační sál-pooperační oddělení, JIP-standardní odd. apod.).

13 6. BEZPEČNÁ KOMUNIKACE Realizace cíle: ■ Zdravotnické zařízení vnitřním předpisem určí postup při ústní a telefonické komunikaci při ordinování léčiv a hlášení výsledků vyšetření pacientů. ■ Osoba, která přijímá ústní či telefonickou ordinaci nebo hlášení výsledků vyšetření, zaznamená písemně úplný obsah ordinace či hlášení výsledků vyšetření. ■ Osoba, která přijímá ústní či telefonickou ordinaci nebo hlášení výsledků vyšetření, tuto ordinaci či hlášení zpětně přečte. ■ Osoba, která stanoví ordinaci nebo hlásí výsledky vyšetření, potvrdí správnost opakovaného hlášení přijímací osobou.

14 7. BEZPEČNÉ PŘEDÁVÁNÍ PACIENTŮ Realizace cíle: ■ Zdravotnické zařízení upraví vnitřním předpisem postup při předávání pacientů mezi jednotlivými pracovišti. ■ Vnitřní předpis obsahuje minimální kompetence pracovníků zajišťujících předání pacienta. ■ Vnitřní předpis stanoví formu a rozsah dokumentace při předání pacienta. ■ Vnitřní předpis se ve zdravotnickém zařízení dodržuje.

15 Připojení ČR k aktivitě WHO „Čistá péče je bezpečnější  Souvisí s rozšířením resortního bezpečnostního cíle 5 „Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče“  Dne 23. 6. 2011 ministrem Leošem Hegerem podepsán: „Příslib podpory v oblasti kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí“ Podepsaný příslib bude předán WHO. Uveřejněno v české i anglické verzi na: www.mzcr.cz

16 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "1.VYHLÁŠENÍ RESORTNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH CÍLŮ MZ na období červen 2011– duben 2012 2. PODEPSÁNÍ PROHLÁŠENÍ WHO „Čistá péče je bezpečnější“"

Podobné prezentace


Reklamy Google