Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vakcinační strategie Markéta Hellerová Praha, 19.11.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vakcinační strategie Markéta Hellerová Praha, 19.11.2009."— Transkript prezentace:

1 Vakcinační strategie Markéta Hellerová Praha, 19.11.2009

2 Vakcinační strategie 1 000 000 dávek vakcíny Pandemrix Jedno a dvoudávkové schéma Jednodávkové schéma pro všechny kromě pacientů  po transplantaci  s poruchou imunity nebo imunosuprimovaných  hemodialyzovaných U kontraindikovéno intramuskulárního podání – náhradní dvoudávkové subkutánní podání

3 Vakcinační strategie Rozdělení dávek v populaci -Zdravotničtí pracovníci (včetně sociálních služeb) 137 000 dávek -Osoby v nezbytných veřejných službách 150 000 tisíc -Pacienti z původních 250 000 tis navýšení na minimálně 500 000 – 600 000 tis. Vydáno rozhodnutí podle § 69 odst.1 písm.h) zákona o ochraně veřejného zdraví – uložení povinnosti očkování zdravotnickým zařízením a stanovení podmínek očkování

4 Vakcinační strategie Pacienti:  S vybraným kardiálním a plicním onemocněním – VPL  Dialyzovaní – vakcinační centra  Po transplantaci – vakcinační centra  Gravidní ve II.a III.trimestru – vakcinační centra na základě doporučení registrujícího gynekologa všechny seznamy - zdravotní pojišťovny – odstranění duplicit

5 Vakcinační strategie Zdravotničtí pracovníci a pracovníci v sociálních službách -výběr dle předem stanovených kriterií -očkování ve vakcinačních centrech s výjimkou VPL a PLDD a jejich zdravotních sester (ordinace VLP) Pracovníci nezbytných veřejných služeb -energetika, doprava, komunikační a informační systémy, zajištění dodávek pitné vody, bezpečnostní sbory, vybrané správní úřady -zpracován a schválen seznam subjektů -výběr samotnými zaměstnavateli dle předem stanovených kriterií -očkování ve vakcinačních centrech po předchozí dohodě

6 Vakcinační strategie Distribuce v několika etapách 1. etapa -17. listopadu dovoz do ČR -95 000 dávek -Zahájení distribuce 19.11.2009, termín do 27.11.2009 -všeobecní praktičtí lékaři (1 VPL=10 dávek=1 balení), -vakcinační centra (dle počtu zdravotnických pracovníků)

7 Vakcinační strategie Distribuce -Vybrána firma Pharmos -Balení: vakcína + adjuvans + jehly + stříkačky + příbalový leták + návod na ředění vakcíny -Distributor telefonicky kontaktuje všechna vakcinační centra a ambulance všeobecných praktických lékařů – dohodne termín předání -Přísné podmínky transportu – dodržení teplotního řetězce

8 Vakcinační strategie Všeobecní praktičtí lékaři: - dopis s informacemi o očkování (odeslán 17.11.) - očkují sebe a zdravotní sestru, PLDD a jeho sestru, pacienty ze seznamu (informační dopis odeslán i PLDD) - zvací dopis – pozvání přesného počtu pacientů – po naředění musí být vakcína spotřebována do 24 hod - výběr pořadí pacientů k očkování ze seznamu na uvážení lékaře - úhrada očkování zdravotní pojišťovnou - jednotná evidence a dokumentace - zjistí-li v průběhu očkování pacienta, který splňuje kriteria a není na seznamu – odešle s doporučením do vakcinačního centra

9 Vakcinační strategie Vakcinační centra: - mail s informacemi o očkování (odeslán 19.11.) - očkují zdravotnické pracovníky (doporučení pro první etapu očkování přednostně očkovat pracovníky infekčních oddělení a ZZS) - očkují těhotné ženy odeslané do vakcinačního centra s doporučením registrujícího gynekologa - očkují pacienty, které nebylo možné očkovat u praktického lékaře - očkování dohodne zaměstnavatel s očkovacím centrem - úhrada očkování zdravotní pojišťovnou - jednotná evidence a dokumentace - v dalších etapách očkují vybrané osoby zajišťující nezbytné veřejné služby

10 Distribuce antivirotik Společně s první etapou distribuce vakcíny proběhne distribuce Tamiflu ze státních zásob, a to -všeobecným praktickým lékařům20 balení -PLDD10 balení -lůžková zdravotnická zařízení poskytující akutní péči (LZZ): LZZ do 100 lůžek.................50 ks balení Tamiflu LZZ se 100-500 lůžky........100 ks balení Tamiflu LZZ s 500 a více lůžky......1000 ks balení Tamiflu a 50 ks balení Relenzy -Odeslán informační dopis PLDD, VPL 17. a 18.11. -Odeslán informační mail LZZ 19.11.

11 Distribuce antivirotik První etapa distribuce společně s distribucí vakcín – Pharmos -Vydán pokyn hlavního hygienika č.1/2009 k zajištění distribuce určeného počtu antivirotik ze zásob MZ (dle bodu I/5 příkazu ministryně zdravotnictví č.18/2009 pro distribuci léčivých přípravků) -distributor telefonicky kontaktuje zdravotnické zařízení – dohodne termín předání -indikace a kontraindikace Tamiflu a Relenzy – pouze pro léčebné účely, nepodávat profylakticky !! -jednotná evidence vydaných antivirotik -bude sdělen kontakt pro žádosti o dodávku dalších balení

12 Distribuce antivirotik Antivirotika pro děti: -pro děti pod 40 kg určena suspenze (není na trhu dostupná) -PLDD obdrží v první etapě 10 balení Tamiflu – řešení: dojednat s dostupnou lékárnou předání Tamiflu, ta připraví suspenzi a vydá ji pouze na recept dotyčného lékaře

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vakcinační strategie Markéta Hellerová Praha, 19.11.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google