Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úloha zdravotnictví v systému krizového řízení LK Alena Riegerová vedoucí odboru zdravotnictví KÚ LK školení starostů, jaro 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úloha zdravotnictví v systému krizového řízení LK Alena Riegerová vedoucí odboru zdravotnictví KÚ LK školení starostů, jaro 2015."— Transkript prezentace:

1 Úloha zdravotnictví v systému krizového řízení LK Alena Riegerová vedoucí odboru zdravotnictví KÚ LK školení starostů, jaro 2015

2 Krajský úřad – odbor zdravotnictví Orgán oprávněný k vydání/zrušení, odejmutí registrací/ oprávnění k poskytování zdravotních služeb zdravotnickým zařízením, výkon státní správy v přenesené působnosti, koordinace a zdravotnické zabezpečení v rámci havarijního plánu a krizového plánu LK: Traumatologický plán, Pandemický plán, Plán hygienických a protiepidemických opatření, regionální koncepce zdravotní politiky/podpora veřejného zdraví.

3 Právní předpisy – obecně Zákonný rámec: Úmluva o lidských právech a biomedicíně (Rada Evropy), Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování + příslušné vyhlášky (vybavení ZZ, traumatologické plány,…), Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, Věstníky MZ – stanovení center pro vysoce specializovanou péči.

4 Poskytovatelé zdravotnických služeb v LK 1.Přednemocniční neodkladná péče: Zdravotnická záchranná služba LK, příspěvková organizace. 2.Lůžková péče: akutní – nemocnice ( různí zřizovatelé), odborné ústavy, lázně. 3.Ambulantní péče: lékaři primární péče, Ambulantní specialisté; nelékaři.

5 Poskytovatelé zdravotnických služeb – LZZ

6 Přednemocniční neodkladná péče

7 Systém „randes-vouse“ - posádky: RV (lékař, řidič), RZP (záchranář, řidič), RLP (řidič, záchranář, lékař), LZZS (pilot, lékař, záchranář), Heliport – letiště, Přistávací plocha – KNL.

8 Přednemocniční neodkladná péče ZOS – zdravotnické operační středisko KŠ ZZS LK - reakce s využitím maximálního počtu sil a prostředků na vznik hromadného výskytu postižených osob Vozidlo pro hromadná neštěstí (ošetření 50 osob)

9 Zákon č. 240/2000 Sb. – krizový zákon I. Působnost Ministerstva zdravotnictví - § 11 Ministerstvo zdravotnictví je v době krizového stavu oprávněno: a)zajistit nákup a distribuci potřebných léčivých přípravků, a to i neregistrovaných podle zvláštního právního předpisu 15); v tomto případě neplatí povinnost oznámení a zveřejnění výjimky podle tohoto zvláštního právního předpisu, b)koordinovat na vyžádání kraje činnost zdravotnických záchranných služeb a poskytovatelů akutní lůžkové péče, kteří mají zřízen urgentní příjem anebo statut specializovaného centra, při poskytování neodkladné péče,

10 Zákon č. 240/2000 Sb. – krizový zákon I. Působnost Ministerstva zdravotnictví - § 11 Ministerstvo zdravotnictví je v době krizového stavu oprávněno: c) rozhodnout o rozsahu poskytovaných zdravotních služeb poskytovateli akutní lůžkové péče v případě zavádění regulačních opatření podle zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

11 Zákon č. 240/2000 Sb. - krizový zákon II. Působnost kraje - § 14 odst. 1 – hejtman kraje zajišťuje připravenost kraje na řešení krizových situací; ostatní orgány kraje se na této připravenosti podílejí. odst. 3 – za stavu nebezpečí hejtman a)koordinuje záchranné a likvidační práce, poskytování zdravotnické pomoci, provádění opatření k ochraně veřejného zdraví a zajištění bezodkladných pohřebních služeb, b)koordinuje nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva, Odst. 4 – hejtman je za stavu nebezpečí oprávněn nařídit a)pracovní povinnost, pracovní výpomoc nebo poskytnutí věcného prostředku pro řešení krizové situace d) přednostní zásobování dětských, zdravotnických a sociálních zařízení a ozbrojených sil, bezpečnostních sborů nebo složek IZS, podílejících se na plnění krizových opatření

12 Bezpečnostní rada LK, krizový štáb LK – zdravotnictví, NV č. 462/2000 Sb. Zastoupení (zdravotnictví) v krizových orgánech: 1. Bezpečnostní rada LK: ředitel Zdravotnické záchranné služby LK vedoucí útvaru zdravotnictví krajského úřadu 2. Stálá pracovní skupina KŠ – 1. a 2. směna

13 Havarijní plán kraje – Traumatologický plán LK Traumatologický plán LK obsahuje: postupy zdravotnických zařízení a správních úřadů v organizaci zajištění neodkladné zdravotní péče a zdravotní pomoci obyvatelstvu postiženému MU nebo osobám provádějícím záchranné a likvidační práce, pokud byly v souvislosti s MU zdravotně postiženy, způsob zabezpečení zdravotnické pomoci evakuovanému a ukrývanému obyvatelstvu a zásady ochrany veřejného zdraví v prostorech i mimo prostory MU, režimy ochrany zdraví zasahujících složek IZS a dotčených zdravotnických zařízení.

14 Traumatologické plány nemocnic Traumatologické plány poskytovatelů zdravotních služeb v LK: Povinnost dle zákona o zdravotních službách – ZZ s lůžkovou a jednodenní péčí musí zpracovat traumaplán. (TP umístěny na krizovém portále LK) Cvičení připravenosti na MU: Poskytovatelé s lůžkovou péčí cvičí samostatně nebo ve spolupráci s IZS (plán cvičení).

15 Havarijní plán LK – Plán hygienických a protiepidemických opatření (PHPO) I. Krajská epidemiologická komise PHPO – „Pohotovostní plán pro případ výskytu nebezpečných infekčních nemocí“ – řešení vysoce nakažlivých nemocí (Ebola)

16 Havarijní plán kraje – Plán hygienických a protiepidemických opatření (PHPO) II. Pandemický plán ČR Pandemický plán resortu zdravotnictví Pandemický plán LK (příloha PHPO) Pandemické plány nemocnic (součást PKP) reprofilizace lůžek nemocnice/LK v době epidemie/pandemie, izolát – LRN Cvikov, dětská část léčebny.

17 Tematický příklad Zajištění zdravotní péče při povodňové situaci přednemocniční neodkladná péče – zajišťuje ZZS, péče o evakuované v evakuačních střediscích – dostupnost léků, péče o občany na ostatním území, kteří mají omezen přístup ke spádovým zdravotnickým zařízením, zajištění naléhavé dodávky léků do zdravotnických zařízení, evakuace pacientů z ohrožených zdravotnických zařízení, co se „zatopenou zdravotnickou dokumentací“.

18 Prostor pro Vaše dotazy. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Úloha zdravotnictví v systému krizového řízení LK Alena Riegerová vedoucí odboru zdravotnictví KÚ LK školení starostů, jaro 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google