Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výstupy projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK III.“ Kontrolní šetření kvality sociálních služeb Mgr. Blanka Mikaušová Odbor sociálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výstupy projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK III.“ Kontrolní šetření kvality sociálních služeb Mgr. Blanka Mikaušová Odbor sociálních."— Transkript prezentace:

1 Výstupy projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK III.“ Kontrolní šetření kvality sociálních služeb Mgr. Blanka Mikaušová Odbor sociálních věcí KrÚ JMK

2 KA 04 Podpora zvyšování kvality sociálních služeb A. Vznik inspekčního týmu pro kontrolu kvality služeb v JMK B. Realizace kontrolních šetření cílem: měřitelné a srovnatelné výstupy pro hodnocení kvality služeb v dotačních řízení (kvalita služby má podíl 16% v systému hodnocení služeb) + zpětná vazba pro poskytovatele s metodickým doporučením kontroly ve všech registrovaných službách se zařízeními na území JMK, realizuje inspekční tým ve 3 tříměsíčních etapách; 1. etapa (březen-květen 2014); 2. etapa (září-listopad 2014); 3. etapa (březen- květen 2015) C. Metodické setkání se službami setkání před zahájením a po ukončení kontrol D. Audity kvality v příspěvkových organizacích JMK

3 Předmět kontrolního šetření 1. Záznam o uzavření smlouvy (0-3 body): - kritérium č. 3 b) - hodnocené zdroje: spisová dokumentace uživatelů, metodické materiály ke std. č. 3, případně rozhovor s uživatelem - kritérium č. 4 c) - hodnocené zdroje: pravidla pro uzavírání smluv - u ústně uzavíraných smluv, případně i u písemných smluv, 3 odlišné anonymizované smlouvy, včetně příloh – u písemně uzavíraných smluv 2. Plán průběhu služby pro uživatele (0-3 body): - kritérium č. 5 b) - hodnocené zdroje: spisová dokumentace uživatelů, metodické materiály ke std. č. 5, rozhovor s uživatelem

4 Předmět kontrolního šetření 3. Záznam o poskytování služby (0-3 body): - kritérium č. 5 e) - hodnocené zdroje: zápisy z porad, operativní záznamy, denní záznamy, elektronická evidence průběhu poskytování služby - § 88 písm. f) zákona o sociálních službách - hodnocené zdroje: spisová dokumentace uživatelů, elektronická evidence průběhu poskytování služby; písemné individ. záznamy o průběhu poskytování soc. služby 4. Hodnocení naplňování osobních cílů (0-3 body): - kritérium č. 5 c) - hodnocené zdroje: spisová dokumentace uživatelů, případně rozhovor s uživatelem

5 Výstupy kontrolních šetření Zápis z kontrolního šetření kvality Metodické setkání po ukončení 3. kontrolní etapy – vyhodnocení, zpětná vazba Termín: 10.06.2015

6 Výsledky realizovaných kontrolních šetření celkem bude provedeno kontrolní šetření v průběhu realizace projektu u 500 služeb (zbývá 173 služeb) 0-3 body získaly: 4xSASS, 3x NZDM, 2x OSP, 1x PS, KP, DS, NDC, AD Souhrn služby-bodyPočet% 12 bodů11334,56% 11 bodů4914,98% 10 bodů298,87% 9 bodů309,18% 8 bodů247,34% 7 bodů175,20% 6 bodů216,42% 5 bodů185,51% 4 body113,36% 3 body92,75% 2 body10,31% 1 bod20,61% 0 bodů30,91% Souhrn 327100,00%

7 Výsledky realizovaných kontrolních šetření

8

9 Rozložení získaných bodů v jednotlivých kategoriích sociálních služeb

10 Výsledky realizovaných kontrolních šetření – nejčastější/nejzávažnější nedostatky Hodnocení průběhu poskytování sociální služby – často se jednalo spíše o výčet realizovaných činností, než o jejich ucelené hodnocení Přesto, že pracovníci měli spoustu informací o uživatelích, nedokázali je písemně zpracovat do průběžných záznamů, včetně hodnocení Objevují se i záznamy, které lze však považovat spíše za základní poradenství než odborné sociální poradenství

11 Výsledky realizovaných kontrolních šetření – nejčastější/nejzávažnější nedostatky odkazy na již neplatné právní normy nevracení PnP při pobytu uživatele mimo službu, popř. při hospitalizaci kratší než kalendářní měsíc Většina poskytovatelů projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné prostřednictvím sociální služby realizovat, a to jak v rámci tzv. primárního kontaktu, tak zejména při následném šetření realizovaném v místě aktuálního pobytu zájemce Z takovýchto jednání jsou pořizovány písemné záznamy, které jsou želbohu pouze některými poskytovateli využity ke sjednání rozsahu a zejména průběhu poskytování sociální služby

12 Výsledky realizovaných kontrolních šetření – nejčastější nedostatky Problematickou se jeví snaha poskytovatelů získat od zájemce o službu co největší množství dat bez ohledu na funkčnost (a tedy i oprávněnost) jejich využití v příslušné fázi jednání Poskytovaná služba nebyla sociální službou; byly poskytovány skupinové volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením Služba měla zaregistrován jiný druh služby, než byl skutečně poskytován (terénní – sociálně-aktivizační služby pro rodiče s dětmi) Služba, která měla definován okruh osob „rodiny s dětmi“, měla uzavřenu písemnou smlouvu s patnáctiletým dítětem a záznam o uzavření smlouvy podepsaný třináctiletým dítětem

13 Výsledky realizovaných kontrolních šetření – nejčastější nedostatky Uzavření smlouvy v noclehárně až ráno po ukončení služby Rozsah poskytované služby byl u všech uživatelů služby shodný – nejčastěji výčet všech základních činností stanovených zákonem č. 108/2006 Sb. → smlouva tak není individualizována. Někdy obsahuje osobní cíl, ale rozsah zůstává u všech nezměněný

14 Děkuji za pozornost. mikausova.blanka@kr-jihomoravsky.cz tel.: 541 652 150


Stáhnout ppt "Výstupy projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK III.“ Kontrolní šetření kvality sociálních služeb Mgr. Blanka Mikaušová Odbor sociálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google