Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Standardy kvality sociálních služeb. soubory měřitelných a ověřitelných kritérií, které popisují, jak má vypadat kvalitní sociální služba. Jsou použitelné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Standardy kvality sociálních služeb. soubory měřitelných a ověřitelných kritérií, které popisují, jak má vypadat kvalitní sociální služba. Jsou použitelné."— Transkript prezentace:

1 Standardy kvality sociálních služeb

2 soubory měřitelných a ověřitelných kritérií, které popisují, jak má vypadat kvalitní sociální služba. Jsou použitelné pro jakoukoli sociální službu bez ohledu na její charakter, velikost či právní formu zařízení.

3 Role standardů Standardy jsou určeny hlavně uživatelům a zájemcům o sociální služby, jejich rodinám (event. i další široké veřejnosti) a poskytovatelům sociálních služeb. Jsou metodickým nástrojem pro inspekci kvality sociálních služeb. Měly by zajistit, udržet a kontrolovat, zda jsou sociální služby dostatečně kvalitní.

4 Standardy rozdělujeme dle zaměření na: A) Procedurální standardy B) Personální standardy C) Provozní standardy

5 A) Procedurální standardy stanovují kritéria, jak má vypadat poskytování služby (její přizpůsobení jednotlivým uživatelům, podmínky pro jednání a uzavření smlouvce zájemcem). Obsahem je i ochrana práv uživatelů služeb, tzn. řeší střet zájmů, ochranu osobních dat, postup při řešení stížností.

6 A) Procedurální standardy II - standardy č. 1 – 8: Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Ochrana práv osob Jednání se zájemcem o sociální službu Smlouva o poskytování sociální služby Individuální plánování průběhu sociální služby Dokumentace o poskytování sociální služby Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje

7 B) Personální standardy týkají se nároků na vzdělání, dovednosti a kvalitu pracovníků, jejich další vzdělání, vedení a pracovní podmínky. Řeší i minimální počet pracovníků vzhledem k obsahu a povaze práce a jejich rozmístění na pracovních pozicích. Standard číslo 9 a 10: – Personální a organizační zajištění sociální služby – Profesní rozvoj zaměstnanců

8 C) Provozní standardy definují podmínky pro poskytování soc. služeb (prostory – jejich rozloha a vybavení, ekonomické zajištění služeb, rozvoj jejich kvality). Standard č. 11 – 15: – Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby – Informovanost o poskytované sociální službě – Prostředí a podmínky – Nouzové a havarijní situace – Zvyšování kvality sociální služby

9 Inspekce kvality poskytování soc. služeb systematické ověřování a hodnocení postupů a metod užívaných při poskytování sociálních služeb (kvalita služeb, plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů soc. služeb a plnění povinností poskytovatelů soc. služeb)

10 Rozeznáváme 3 druhy inspekcí kvality sociálních služeb: a) plná inspekce – zpravidla 1. inspekce b) kontrolní inspekce – kontroluje, zda byla učiněna náprava při zjištění nedostatků při plné inspekci c) inspekce vykonávaná v rámci prověření stížnosti na kvalitu péče event. jako prevence včasného zjištění požadované kvality služby. Tato inspekce není dopředu ohlášená.

11 Zdroje: Goldman R. a kol. Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín. Olomouc: UPOL, 2006. ISBN 80-244-1454-6 Matoušek O. a kol. Sociální služby.Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367- 310-9 Standardy kvality sociálních služeb – příručka pro uživatele. Praha: MPSV, 2008. ISBN 80- 86552-45-4. Standardy kvality sociálních služeb – výkladový slovník pro poskytovatele. Praha: MPSV, 2008. Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (příloha č.2) Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších změn a doplňků.108/2006 Sb., o sociálních službách Zavádění standardů sociálních služeb do praxe. Průvodce poskytovatele. Praha: MPSV. 2002 Internetový portál: www. MPSV.cz

12


Stáhnout ppt "Standardy kvality sociálních služeb. soubory měřitelných a ověřitelných kritérií, které popisují, jak má vypadat kvalitní sociální služba. Jsou použitelné."

Podobné prezentace


Reklamy Google