Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkum efektivnosti fungování veřejné správy Interní grant VŠP Jihlava Měrtlová - Nečadová - Kovář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkum efektivnosti fungování veřejné správy Interní grant VŠP Jihlava Měrtlová - Nečadová - Kovář."— Transkript prezentace:

1 Výzkum efektivnosti fungování veřejné správy Interní grant VŠP Jihlava Měrtlová - Nečadová - Kovář

2 Záměry výzkumu Provést deskripci podmínek pro výkon státní a veřejné správy Provést vyhodnocení efektivnosti fungování veřejné správy Provést zhodnocení a najít rezervy pro zlepšení

3 Hypotézy pro ověření veřejná správa je otevřený, proklientsky orientovaný systém formalizovaných vazeb a výstupů s formální hierarchií, který se takto i chová; úředníkům ve veřejné správě jsou zaměstnavateli vytvořeny takové hmotné a vědomostní předpoklady, že mohou rozhodovat odpovědně s plnou znalostí problémů a potřeb klientů; zaměstnanci vykonávající veřejnou správu mají legislativní, technické i odborné předpoklady k výkonu kvalitní správy; zaměstnanci jsou vhodně motivováni a spravedlivě za svůj výkon hodnoceni; spotřebitelé služeb veřejné správy ji přijímají a hodnotí jako adekvátní a potřebnou co do objemu a kvality.

4 Metodika výzkumu 3 etapy, každá etapa má 2 fáze : I. Etapa – Výzkum Magistrát města Jihlavy  1. fáze – výzkum podmínek pro výkon veřejné správy na podkladě hodnocení zaměstnanců  2. fáze – anketní šetření mezi klienty úřadu  Závěr etapy – vyhodnocení výsledků, zapracování změn do zvoleného postupu II. Etapa – Výzkum Krajský úřad, fáze stejné III. Etapa – Výzkum ve vybraných organizacích veřejné správy v regionu, fáze stejné

5 Realizace výzkumu I. Etapa I.a II. Fáze - Magistrát města Jihlavy  Zaměstnanci 98 respondentů (72,6 %)  Klienti 609 respondentů II. Etapa I. a II. Fáze - Krajský úřad  Zaměstnanci 120 respondentů (88,9 %)  Klienti 33 respondentů III. Etapa I. a II. Fáze – ostatní organizace státní správy a samosprávy  Zaměstnanci 153 respondentů (61,2 %)  Klienti 158 respondentů Celkem 1171 respondentů, z toho 371 zaměstnanců, 800 klientů

6 Prezentace výsledků výzkumu na konferenci Veřejná správa 31.5.2012 Vyhodnocení hodnocení zaměstnanců v organizacích veřejné správy Magistrátu, Krajském úřadě a ostatních organizacích  Podle jednotlivých okruhů  Zjištění silných stránek a rezerv podle okruhů  Vyhodnocení hypotéz Vyhodnocení klientského šetření  Podle okruhů  Zjištění silných stránek a rezerv  Vyhodnocení hypotéz

7 Obrázek 1: Ideový model pro podmínky fungování veřejné správy

8 Lidské zdroje – organizace I Otázky: 6 – definování hodnot 7 – sdílení hodnot 8 – hodnocení pracovního výkonu 9 – řízení pracovního výkonu 10 – komunikace

9 Lidské zdroje – organizace II Otázky: 6 – definování hodnot 7 – sdílení hodnot 8 – hodnocení pracovního výkonu 9 – řízení pracovního výkonu 10 – komunikace

10 Lidské zdroje – organizace III Otázky: 6 – definování hodnot 7 – sdílení hodnot 8 – hodnocení pracovního výkonu 9 – řízení pracovního výkonu 10 – komunikace Pořadí organizací: II, III, I

11 Organizační kapitál – organizace I Otázky: 2 – styl řízení 4 – odpovědnost při práci 5 – řízení podřízených 6 – počet stupňů v organizačním schématu 8 – flexibilita organizace 9 – porady 10 – informovanost vize, mise, strategie

12 Organizační kapitál – organizace II Otázky: 2 – styl řízení 4 – odpovědnost při práci 5 – řízení podřízených 6 – počet stupňů v organizačním schématu 8 – flexibilita organizace 9 – porady 10 – informovanost vize, mise, strategie

13 Organizační kapitál – organizace III Otázky: 2 – styl řízení 4 – odpovědnost při práci 5 – řízení podřízených 6 – počet stupňů v organizačním schématu 8 – flexibilita organizace 9 – porady 10 – informovanost vize, mise, strategie Pořadí organizací: II, I, III

14 Informační kapitál – organizace I 6. Změny IS 7. Reakce na změny IS 8. Rychlost změny 9. Uchování informací 10. Inovace formulářů

15 Informační kapitál – organizace II 6. Změny IS 7. Reakce na změny IS 8. Rychlost změny 9. Uchování informací 10. Inovace formulářů

16 Informační kapitál – organizace III 6. Změny IS 7. Reakce na změny IS 8. Rychlost změny 9. Uchování informací 10. Inovace formulářů Pořadí organizací: II, III, I

17 Zákaznický kapitál – organizace I 2. Reklamní a MK akce 5. Zjišťování spokojenosti klientů 6. Seznamování s výsledky anket 7. Systematický průzkum potřeb klientů

18 Zákaznický kapitál – organizace II 2. Reklamní a MK akce 5. Zjišťování spokojenosti klientů 6. Seznamování s výsledky anket 7. Systematický průzkum potřeb klientů

19 Zákaznický kapitál – organizace III 2. Reklamní a MK akce 5. Zjišťování spokojenosti klientů 6. Seznamování s výsledky anket 7. Systematický průzkum potřeb klientů Pořadí organizací: III, na stejné úrovni I a II

20 Výkonnost – organizace I 4. Kvantifikace činností 6. Uplatňování výkon. kritérií 7. Motivace k časovým úsporám 8. Sledování opravných prostředků 9. Benchmarking 10. Přiměřenost agendy

21 Výkonnost – organizace II 4. Kvantifikace činností 6. Uplatňování výkon. kritérií 7. Motivace k časovým úsporám 8. Sledování opravných prostředků 9. Benchmarking 10. Přiměřenost agendy

22 Výkonnost – organizace III 4. Kvantifikace činností 6. Uplatňování výkon. kritérií 7. Motivace k časovým úsporám 8. Sledování opravných prostředků 9. Benchmarking 10. Přiměřenost agendy Pořadí organizací: I,III, II

23 Inovační kapitál – organizace I 2. Osobní možnost inovací 3. Útvar pro inovace 4. Metoda CAF 5. Vyhodnocování inovačních změn 6. seznamování s vyhodnocováním změn 7. Odměny za nový postup 10. Informovanost veřejnosti

24 Inovační kapitál – organizace II 2. Osobní možnost inovací 3. Útvar pro inovace 4. Metoda CAF 5. Vyhodnocování inovačních změn 6. seznamování s vyhodnocováním změn 7. Odměny za nový postup 10. Informovanost veřejnosti

25 Inovační kapitál – organizace III 2. Osobní možnost inovací 3. Útvar pro inovace 4. Metoda CAF 5. Vyhodnocování inovačních změn 6. seznamování s vyhodnocováním změn 7. Odměny za nový postup 10. Informovanost veřejnosti Pořadí organizací: II, III, I

26 Odpovědi klientů – organizace I Otázky: 1,2 – Lidské zdroje 3,4 – Organizační kapitál 5,6 – Informační kapitál 7,8,9 – Zákaznický kapitál 10,11 – Výkonnost 12,13 – Inovační kapitál

27 Odpovědi klientů – organizace II Otázky: 1,2 – Lidské zdroje 3,4 – Organizační kapitál 5,6 – Informační kapitál 7,8,9 – Zákaznický kapitál 10,11 – Výkonnost 12,13 – Inovační kapitál

28 Odpovědi klientů – organizace III Otázky: 1,2 – Lidské zdroje 3,4 – Organizační kapitál 5,6 – Informační kapitál 7,8,9 – Zákaznický kapitál 10,11 – Výkonnost 12,13 – Inovační kapitál

29 Závěr Splnění hypotéz: Hodnocení zaměstnanců:  Organizace I 68,9 %  Organizace II 74,4 %  Organizace III 72,2 % Hodnocení klientů:  Organizace I 84,8 %  Organizace II 84,6 %  Organizace III 84,6 %

30 Rezervy v činnosti organizací LZ – posilování loajality, komunikace, sdílení hodnot Organizační kapitál – informovanost o strategii, vizi, misi Informační kap.- možnost změny IS, včasné reakce na požadavky uživatelů IS Zákaz. kap. – reklamní a MK akce, zjišťování zpětné vazby od klientů, seznamování s výsledky, průzkum trhu Výkonnost – registr klientů, vyvolávací zařízení,výkonová kritéria, zavádění kvantifikace operací a výkonů, úspory času Inovační kapitál – větší možnost kreativity zaměstnanců v oblasti zavádění nových metod a postupů a zpětná reakce, vyhodnocování inovačních změn, mimořádné odměny za nové postupy

31 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Výzkum efektivnosti fungování veřejné správy Interní grant VŠP Jihlava Měrtlová - Nečadová - Kovář."

Podobné prezentace


Reklamy Google