Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zahájení tvorby Komunitního plánu sociálních služeb pro město Žatec Mgr. Petr Antoni Dne 4.10.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zahájení tvorby Komunitního plánu sociálních služeb pro město Žatec Mgr. Petr Antoni Dne 4.10.2007."— Transkript prezentace:

1 Zahájení tvorby Komunitního plánu sociálních služeb pro město Žatec Mgr. Petr Antoni Dne 4.10.2007

2 Co předcházelo dnešnímu setkání? Záměr zpracovat Komunitní plán doporučila Rada města usnesením č. 313/07 dne 2.4.2007 Návazně tento záměr schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 121/07 na jednání dne 3.5.2007

3 Přípravné práce – hledání a oslovování partnerů pro tvorbu KP (poskytovatelé, občané, úřady, školy, policie, Centrum komunitní práce, příklady dobré praxe zpracování KP v Ústeckém kraji) Výsledkem: Adresář poskytovatelů sociálních služeb, sdružení působících v sociálně – zdravotní oblasti a sociálních úřadů v Žatci

4 Proč Komunitní plán v Žatci? Potřebujeme znát potřebnost jednotlivých typů sociálních služeb Potřebujeme vědět které služby jsou pro občany Žatce dostupné, které méně, nebo které chybí úplně Chceme vědět co si občané přejí, co potřebují

5 Chceme vytvořit podmínky pro udržení a rozvoj sociálních služeb Chceme vytvořit dobré dotační prostředí pro dotace z vnějších zdrojů Rádi bychom zvýšili míru komunikace mezi jednotlivými poskytovateli služeb Chceme zefektivnit poskytování sociálních služeb nacházením nových zdrojů a možností

6 Cíl komunitního plánování Vytvořit plán který bude věrně odrážet situaci v Žatci; Jehož cíle budou realizovatelné; Budou mít zajištěny podmínky pro udržitelnost (prostory, finance, potřebnost služby)

7 Představení cílových skupin Komunitního plánu sociálních služeb pro město Žatec Po skončení prezentace je možno se přihlásit do jednotlivých pracovních skupin

8 Složení pracovních skupin Zadavatelé – Zastupitelé města, zástupci odboru sociálních věcí Poskytovatelé – registrovaní i neregistrovaní poskytovatelé služeb (vzhledem ke kapacitním možnostem – max. 2 za jednoho poskytovatele v jedné pracovní skupině) Uživatelé – občané, příjemci služeb, zájemci o jednotlivé typy služeb, zákonní zástupci dětí – příjemců služeb

9 Rodina, děti a mládež Jaké podmínky mají rodiny, rodiče, děti a mládež v Žatci z pohledu sociálních služeb Jaké mají možnosti vyhledat potřebné služby? Mladé rodiny – maminky na mateřské Problematika „souvisejících služeb“ – na pomezí zdravotnictví, školství, vyžití dětí a mládeže – volnočasové aktivity Bydlení – bude společné více skupinám Dostupnost bydlení – sociální bydlení?

10 Senioři Služby pro seniory, informovanost seniorů o možnosti sociálních služeb Možnost pro společenský život seniorů Zapojení seniorů do veřejného života Možnosti pro další osobní rozvoj seniorů – zájmy, „kroužky“, vzdělávání Informace a požadavky z těchto zjištění budeme předávat dál (RM, komise města)

11 Zdravotně postižení včetně služeb pro zdravotně postižené děti, jejich rodiny a pečovatele; Dále včetně služeb pro mentálně postižené a duševně nemocné

12 Občané v přechodné sociální krizi, osoby ohrožené drogou, jednotlivci a skupiny ohrožené sociálním vyloučením včetně služeb pro oběti domácího násilí a týrané osoby

13 Řídící (manažerská) skupina Jejími členy: místostarosta města, dle zájmu zástupce rady nebo zastupitelstva Zástupce sociálně zdravotní komise města vedoucí odboru sociálních věcí, vedoucí jednotlivých pracovních skupin

14 Harmonogram tvorby KP Zahájení (4.10.2007) – členové pracovních skupin Konec října/začátek listopadu 2007 – první pracovní schůzka členů pracovních skupin, společně všechny pracovní skupiny, další návrhy na personální obsazení, informace ke KP, seznámení s jednacími řády KP

15 Listopad 2007– duben 2008 – práce jednotlivých pracovních skupin Duben / květen 2008 – 1. návrh Komunitního plánu sociálních služeb pro město Žatec Připomínkovací řízení návrhu (jeden měsíc) Zapracování připomínek Červenec / srpen 2008 – Schválení KP Zastupitelstvem města


Stáhnout ppt "Zahájení tvorby Komunitního plánu sociálních služeb pro město Žatec Mgr. Petr Antoni Dne 4.10.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google