Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plánování ve školní TV Zpracoval: Ondřej Šimko. Plánování ve školní TV je záměrná a cílevědomá činnost učitele k stanovení co nejracionálnějšího způsobu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plánování ve školní TV Zpracoval: Ondřej Šimko. Plánování ve školní TV je záměrná a cílevědomá činnost učitele k stanovení co nejracionálnějšího způsobu."— Transkript prezentace:

1 Plánování ve školní TV Zpracoval: Ondřej Šimko

2 Plánování ve školní TV je záměrná a cílevědomá činnost učitele k stanovení co nejracionálnějšího způsobu realizace a postupu v plnění vytčených cílů

3 PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI MŠMT PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ŠKOLY PLÁNOVÁNÍ UČITELE TV TVORBA TÉMATICKÝCH PLÁNŮ

4 Neplánovat znamená plánovat neúspěch. Plánování=nejnáročnější a zároveň nejdůležitější činnost učitele TV Dostatečně připravená aktivita= úspěšná aktivita Cílem plánování: Navržení učební činnosti, která navazuje na získané vědomosti a dovednosti a přinese nové poznatky a dovednosti. Učitel si musí uvědomit: Co naučit? (cíl) Jak to naučit? (metody, postupy, styly..)

5 Rámcově vzdělávací program (RVP)= podle něj si každá škola individuálně přizpůsobí svůj Školní vzdělávací program (ŠVP)

6 perspektivní a dlouhodobé roční sezónní a krátkodobé písemné přípravy

7 diagnostická konstrukční (příprava a sestavení) realizační kontrolní

8 1.zajištění povinné tělesné výchovy 2.sportovní akce 3.zajištění podmínek 4.spolupráce s organizacemi 5.propagační a další výchovně vzdělávací činnost

9 vyučující jednotlivých tříd vyučující nepovinného předmětu zájmová TV vyučující zdravotní TV odpovědnost za lyžařský kurz odpovědnost za sportovní kurz odpovědnost za plavecký výcvik

10 sportovní soutěže propagační akce (vystoupení, akademie..) pohybové aktivity ve volném čase další akce (zájezdy atd. )

11 odpovědnost za tělovýchovná zařízení (jmenovitě) odpovědnost za zařízení pro tělesná cvičení (jmenovitě) odpovědnost za kabinety a sklady (jmenovitě) didaktické pomůcky

12 sportovním klubem cestovní kanceláří ostatními školami lékařem sponzory atd.

13 sportovní nástěnky tabule rekordů školní sportovní noviny

14 Školní vzdělávací program (ŠVP) Učební plán Učební osnovy

15 Školní vzdělávací program (ŠVP) Odpovídá ředitel školy Povinná dokumentace Má závazné části: Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Učební plán Učební osnovy Hodnocení žáků Autóevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

16 Učební plán (viz. obrázek níže) Výběr předmětů Dotace hodin jednotlivých ročníků u každé školy Tabulka, obsahující povinné, nepovinné a volitelné předměty na základě dokumentů MŠMT

17 Učební plán pro 2. stupeň základní koly

18 Učební osnovy Zpracovává předmětová komise Dokument, podle nějž se plánuje výuka Rozdělena na 2 části: Úvodní část (filozofie vzdělávání, cíle a kompetence žáků) Rozpis jednotlivých předmětů a vyučované látky ve vzdělávacích celcích Dříve- na všech školách jednotné osnovy V současné době může být kvalita výuky odlišná Doporučení pro začínající učitele- vycházet ze starších osnov

19 Tématický plán= celoroční práce učitele Celoroční plán Tématické celky Samostatná vyučovací hodina Každý učitel by si měl vytvořit vlastní plán Vychází z úrovně skutečné připravenosti třídy- přizbůsobivost nutná k plnění cílů Úkolem učitele je: Výběr metod Výběr forem Výběr způsobu realizace výuky

20 Učitel potřebuje informace o třídách, kde bude učit Učivo učitel vybírá z učebních osnov, metodických příruček a vzdělávacích programů konečné cíle vyučování jednotlivých tematických celků---učitel dále přizpůsobuje postupné cíle pro jednotlivé ročníky Cíle vychází z vlastních zkušeností, od jiných učitelů a didaktických modelů

21 Přehledný, jednoduchý a systematický, vychází z osnov Rozpis učiva jednoho předmětu na celý rok Vytváří učitel na začátku šk. roku pro každý ročník zvlášť Preferuje zde vlastní podmínky pro vyučování TV Preferuje úroveň výkonnosti a zájem žáků o jednotlivé činnosti U vedení školy, k dispozici kontrolním orgánům

22 Obsahuje: Přehled jednotlivých tématických celků s jejich hodinovou dotací Pořadí jednotlivých celků Požadavky na kontrolu a hodnocení žáků Výuka by měla probíhat v blocích Dotace 2 h týdně= 66 hodin/rok, 3h=99hodin/rok 7 hodin a více na určitý sport či míčovou hru

23 Obsahuje: Aktuální cíle vyučovacích hodin podle pořadí, v jakém předpokládáme splnění cílů v daném ročníku Aktuální cíle= kognitivní (teoretické poznání)+ motorické poznání (osvojení poh. činností) Požadavky na hodnocení a klasifikaci žáků Konečný cíl ročníku= z jednotlivých dílčích cílů

24 Zejména pro začínající učitele TV Co je potřeba uskutečnit ke splnění cílů Zkušenější učitelé s praxí= myšlenková představa Doba na přípravu je různá a liší se i učivem u téhož učitele Usnadňuje činnosti z hlediska: Obsahu Organizace Bezpečnosti Důležitá kreativnost a přizpůsobivost na dané situace (chování žáků a jejich počet, zjednodušení cviku a jiná řešení..) Výhody: možnost použít opakovaně a poznámky v přípravě pomohou, aby byla hodina úspěšnější a zajímavější

25 https://is.muni.cz/auth/el/1451/podzim2013/np2004/um/35 499254/?studium=670015 https://is.muni.cz/auth/el/1451/podzim2013/np2004/um/35 499254/?studium=670015 http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6437 http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0VP https://courseware.upol.cz/wps/PA_Courseware/DownloadDoku mentu https://courseware.upol.cz/wps/PA_Courseware/DownloadDoku mentu http://www.ftk.upol.cz/_katedry/kki/didaktika/12planovanive skolnitelesnevychove.pdf http://www.ftk.upol.cz/_katedry/kki/didaktika/12planovanive skolnitelesnevychove.pdf

26 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Plánování ve školní TV Zpracoval: Ondřej Šimko. Plánování ve školní TV je záměrná a cílevědomá činnost učitele k stanovení co nejracionálnějšího způsobu."

Podobné prezentace


Reklamy Google