Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asistenti pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním a jejich role ve škole.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asistenti pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním a jejich role ve škole."— Transkript prezentace:

1 Asistenti pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním a jejich role ve škole

2 Charakteristika ZŠ 210 žáků / 12 tříd + přípravná třída 42 žáků se zdravotním znevýhodněním či postižením – 20%17 integrovaných žáků10 žáků s asistencí pro ZP69 sociálně znevýhodněných žáků – 33%

3 Asistenti pedagoga na škole Asistenti pro ZPAsistenti pro SZ 4 asistentky pro 8 dětíÚvazek 0,5 (12+12 hodin) Vzdělání – 2 s maturitou, 2 vyučené – pouze kurz Zařazení – 7. plat. třída 3 + 1 asistentky pro skupinu 70 dětí Úvazek 1,0 (40 hodin) Vzdělání – 2 VŠ (Mgr. a Bc. Spec. pedagogika), 2 s maturitou + kurz Zařazení – 8. třída

4 Pracovní náplně Hlavní činnost AP pro ZPHlavní činnost AP pro SZ pomáhá žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí asistuje pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti pomáhá při komunikaci se žáky účastní se schůzek, kde dochází k výměně informací o práci žáků, získává tak od pedagogů instrukce pro svou práci, a to jak pro práci se znevýhodněnými žáky, tak i pro práci s ostatními žáky ve třídě spolupracuje s rodiči žáků a řeší vzdělávací i výchovné problémy žáků organizuje činnost žáků podle pokynů vyučujícího, sleduje prospěch a chování svěřených žáků, zajišťuje s nimi kvalitní přípravu na vyučování a další činnosti, podílí se na diagnostice a hodnocení svých žáků, spolupracuje v tomto směru s pedagogy, vede předepsanou dokumentaci a administrativu spojenou s evidencí pedagogické činnosti a výsledků dětí a žáků pomáhá žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí asistuje pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti pomáhá při komunikaci se žáky pomáhá při spolupráci se zákonnými zástupci žáků, s komunitou, ze které žák pochází účastní se schůzek, kde dochází k výměně informací o práci žáků, získává tak od pedagogů instrukce pro svou práci, a to jak pro práci se znevýhodněnými žáky, tak i pro práci s ostatními žáky ve třídě je seznámen se znevýhodněnými žáky a jejich rodinami, se specifickými potřebami žáků (pomáhá se sociální adaptací ve školním prostředí, pomáhá při získávání pracovních návyků, při trénování soustředěnosti, při vytvoření struktury vyučovacích hodin) spolupracuje s rodiči žáků a řeší vzdělávací i výchovné problémy žáků zpracovává individuální plán rozvoje osobnosti žáka

5 Dílčí činnosti AP pro ZPAP pro SZ podporuje žáky při orientaci ve škole (po budově, příprava pomůcek, časová orientace…) podporuje žáky při adaptaci a přípravě na změny podporuje žáky při mimoškolní přípravě na vyučování (formou zájmového útvaru) komunikuje s rodiči žáků podporuje žáky při překonávání problémů spojených se znevýhodněním procvičuje se žáky společenské chování podporuje žáky při orientaci ve škole (po budově, příprava pomůcek, časová orientace…) podporuje žáky při nácviku komunikace a interpersonálních vztahů podporuje žáky při orientaci v sociálních vztazích mezi vrstevníky podporuje žáky při adaptaci a přípravě na změny podporuje žáky při mimoškolní přípravě na vyučování (formou zájmového útvaru) komunikuje s rodiči žáků podporuje žáky při překonávání problémů spojených se znevýhodněním pomáhá s nácvikem funkčních praktických dovedností provádí sociální depistáž na škole

6 AP pro ZP Nevyžádaná pomoc / podporaAsistent do třídy, kde se vzdělává xyHodinová dotaceFinanční ohodnocení

7 Přínos asistentů pro SZ Individualizace výuky - odlišný přístup Práce s rodinou Práce s dětmi mimo vyučování Čas strávený ve škole Práce mimo školu Finanční ohodnocení Vzdělání Časová dotace – 40 hodin Asistent pro skupinu Spolupráce s učitelem

8 Konkrétní činnost AP na naší škole Přímá práce v hodinách – po celou dobu výuky Relaxace o přestávkách Komunikace s rodinou, návštěvy, konzultace Osobnostní rozvoj žáků Doučování Výpomoc ve školní družině Doprovod žáků

9 Rizika AP pro SZ Časově omezený úvazek Rozvojový program – ne systémová podpora Kalendářní rok Velmi vysoké pracovní zatížení Udržitelnost


Stáhnout ppt "Asistenti pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním a jejich role ve škole."

Podobné prezentace


Reklamy Google