Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ 2. GLOBÁLNÍCH GRANTŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 13. 5. 2015 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ 2. GLOBÁLNÍCH GRANTŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 13. 5. 2015 1."— Transkript prezentace:

1 ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ 2. GLOBÁLNÍCH GRANTŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 13. 5. 2015 1

2 2 PROJEKT Lepší start, reg.č. CZ.1.07/1.2.17/02.0037 Příklad dobré praxe projektu Lepší start Prioritní osa: 7. 1 - Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 7. 1. 2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko Doba realizace: 1. 3. 2013 – 27. 2. 2015 Rozpočet projektu: 2 553065,-Kč

3 3 Projekt byl zaměřený na ucelenou individuální či skupinovou péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), tj. žáky s vývojovými poruchami učení a chování, žáky s vadami řeči, žáky se zdravotním znevýhodněním, žáky se sociokulturním znevýhodněním i žáky s problémovým chováním. Cílové skupiny: žáci se SVP zákonní zástupci žáků se SVP pedagogové ZŠ pracující se žáky se SVP Cílem projektu je usnadnit žákům se SVP „lepší start“ do života.

4 4 KLÍČOVÉ AKTIVITY: - zapojení školního psychologa do procesu vzdělávání žáků se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - logopedická péče o žáky s poruchou řeči - péče o žáky se specifickými poruchami učení (SPU) formou zájmových kroužků - tvorba vzdělávacích materiálů pro děti se SPU - péče žáky se zdravotním znevýhodněním - péče o žáky sociálně a kulturně znevýhodněné - další vzdělávání pedagogů v oblasti péče o žáky se SVP - vzdělávací programy a další akce pro žáky se SVP - exkurze pro žáky se SVP

5 5 KA01 - zapojení školního psychologa do procesu vzdělávání žáků se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími Školní psycholog: - prováděl depistáž specifických poruch učení a chování - spolupodílel se na diagnostice výukových a výchovných problémů žáků - provádí depistáž dětí se sociálním znevýhodněním - podílel se na zjišťování sociálního klimatu ve třídách a začlenění dětí se SVP do třídního kolektivu - poskytoval konzultace žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům při řešení výchovných či výukových problémů, pomáhal vytvářet IVP - věnoval se osvětové činnosti

6 6 KA 01:

7 7 Logopedická asistentka: - zajišťovala činnost logopedického kroužku, věnovala se dětem individuálně, pracovala také se skupinami žáků - vytvořila sadu 72 vzdělávacích materiálů a 12 cvičení pro žáky s poruchou výslovnosti - poskytovala konzultace zákonným zástupcům žáků s cílem zajistit nápravu špatné výslovnosti u dětí Cvičení, vzdělávací materiály: http://vyuka.zsvelkeopatovice.cz/ DVD KA02 - logopedická péče o žáky s poruchou řeči

8 8 Cílem této aktivity byla pravidelné procvičování všech dovedností, které žáci potřebují k tomu, aby lépe zvládly výukové problémy spojené s jejich poruchou učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie). Naším cílem je částečná či úplná kompenzace výukových problémů žáků. S dětmi pracovaly odborně proškolené dysasistentky. Od školního roku 2013/2014 pracuje ve škole 6 dyskroužků. Tři jsou zaměřeny na český jazyk, 2 na matematiku a 1 na anglický jazyk. KA03 - péče o žáky s vývojovými poruchami učení formou zájmových kroužků

9 9 KA03

10 10 - 3 sady do českého jazyka (2 sady pro 1. stupeň, 1 sada pro 2. stupeň) - 2 sady do matematiky (1 sada pro 1. stupeň, 1 sada pro 2. stupeň) - 1 sada vzdělávacích materiálů do anglického jazyka (určená pro 1. stupeň) Každá sada obsahuje 36 vzdělávacích materiálů, 1 metodiku, 1 evaluační dotazník a 11 cvičení. Vzdělávací materiály jsou využívány pro práci děti v dyskroužcích. Jsou rovněž využívány ve výuce u žáků SVP. Cvičení jsou publikována na školním webu a jsou určena pro domácí přípravu žáků: http://vyuka.zsvelkeopatovice.cz/ Vzdělávací materiály jsou k dispozici na DVD. KA04 - tvorba vzdělávacích materiálů pro děti se SPU

11 11 Od školního roku 2013/2014 se vyučuje nepovinný předmět Zdravotní tělesná výchova (je zapracována do ŠVP) a je v činnosti zájmový útvar Relaxační cvičení ve vodě. Do předmětu Zdravotní tělesná výchova byla vytvořena sada 36 vzdělávacích materiálů. Každý vzdělávací materiál obsahuje jednu lekci (soubor cviků pro jednu vyučovací hodinu) KA05 - péče žáky se zdravotním znevýhodněním

12 12 Cílem aktivity je usnadňování adaptace dítěte ze sociokulturně nepodnětného prostředí na podmínky školy, především o prohlubování a upevňování základních návyků pracovních, sociálních a hygienických. Tuto aktivitu zajišťovaly asistentky pro sociálně znevýhodněné žáky. Asistentky se pravidelně scházely s žáky, kontrolovaly domácí přípravu žáků a stav jejich pomůcek, pomáhaly žákům s přípravou na výuku a doplňováním chybějícího učiva. Ve spolupráci s ostatními pedagogy, psychologem a se zákonnými zástupci se podílely na řešení problémů žáků. KA06 - péče o žáky sociálně a kulturně znevýhodněné

13 13 -proškolení pedagogického sboru v oblasti péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování -proškolení části pedagogického sboru v oblasti prevence logopedické péče o žáky se špatnou výslovností -proškolení dysasitentek - absolvování kurzu v rozsahu min. 12 hodin -jednorázová školení zaměřená na nápravu SPU v jednotlivých předmětech -jednorázová školení zaměřená na péči o žáky s poruchou chování -školení zaměřená na zdravotní tělesnou výchovu Všechna školení měla akreditaci MŠMT. KA07 - další vzdělávání pedagogů v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

14 14 Cílem této aktivity byla realizace 5 vzdělávacích a zážitkových programů ve škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – tzv. „Aktivní odpoledne“ a program Canisterapie. Témata jednotlivých modulů Aktivních odpolední: - Můj rodný jazyk - Matematika hravě - Ve zdravém těle zdravý duch - Mladí umělci - Škola hrou Aktivní odpoledne zajišťovali naši lektoři, Canisterapii zajišťovalo občanské sdružení Tlapka. KA08 - vzdělávací programy a další akce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

15 15 KA08

16 16 V rámci této klíčové aktivity se uskutečnily tematicky zaměřené exkurze pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Každé z akcí se zúčastnilo 43 - 45 žáků různých věkových kategorií. - "Poznej život zvířat, hippoterapie" - návštěva ranče Loučka v Předklášteří u Tišnova - "Poznej svoje blízké okolí" - návštěva Westernového městečka v Boskovicích - "Kultura a sport„, „Kultura a věda“ a „Sport“ - návštěva Brna KA09 - exkurze pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

17 17 KA09

18 18 Realizační tým -školní psycholog -metodici -logopedická asistentka -asistentky pro nápravu SPU -asistentky pro sociálně znevýhodněné žáky -asistenti pro zdravotně znevýhodněné žáky -lektoři -manažer projektu -manažer aktivit -finanční manažer -administrátorka -sekretářka Celkem 24 členů realizačního týmu.

19 19 Zlepšení podmínek ke vzdělávání žáků se SVP -pracoviště pro žáky se SVP – tzv. Dyscentrum (psycholog, logopedický kroužek, dyskroužky) - 3x PC sestava (Dyscentrum, 1 učebna na 1.st., 1 učebna na 2.st.) - informační kiosek (stolní PC sestava se 4 terminály) - výukové pomůcky: např.: cvičebnice, speciální učebnice pro žáky s poruchami učení, logické hry, výukový SW, pracovní sešity, logopedické vymalovánky, elektronické bzučáky, logopedická zrcadla, gymnastické míče, cvičební podložky, relaxační vak, elektronické učební pomůcky, hmatové i sluchové pomůcky, pomůcky pro relační cvičení i cvičení ve vodě, …). - odborné publikace a metodiky pro pedagogy

20 20 Podpoření žáci: celkem 112 žáků se SVP Podpoření zákonní zástupci žáků se SVP: celkem 94

21 Jméno a příjmení: Mgr. Marie Šimáčková Organizace: Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko Kontakt: tel.: 516498912, 724312792; email: zsvop@zsvelkeopatovice.czzsvop@zsvelkeopatovice.cz http://zsvelkeopatovice.cz/podrobnejsi-informace/lepsi-start/ 21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ 2. GLOBÁLNÍCH GRANTŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 13. 5. 2015 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google