Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA OPAVA Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA OPAVA Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA OPAVA Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám. VY_52_INOVACE_220121 8. října 2013

2 KONTAKTNÍ INFORMACE  Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace Rybí trh 7-8/177-8 Opava 74601  Statutární zástupce organizace: Mgr. Ivo Schvan, ředitel  tel. 553 62 27 68 tel. 553 62 57 36  email: in­fo@ppp.opava.czin­fo@ppp.opava.cz

3 ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ PPP OPAVA PPP Opava, Hradecká 16 Mgr.Lucie Šimečková Kontakt: 733 164 832 email: sime­ckova@ppp.opava.czsime­ckova@ppp.opava.cz PPP Hlučín Mgr. Vladimíra Šaršová, vedoucí odlouč.pracoviště Mgr. Markéta Zaydlarová Kukelková tel. 595 043 110 Gen.Svobody 8, 748 01 Hlučín email: ppp.hlucin@seznam.czppp.hlucin@seznam.cz PPP Vítkov PhDr. Daniel Trubka, Mgr. Dagmar Šuláková, tel. 556 300 574 Nám.J.Zajíce 1, 749 01 Vítkov email: ppp.vitkov@centrum.czppp.vitkov@centrum.cz

4 SLUŽBY POSKYTOVANÉ RODIČŮM A DĚTEM  diagnostická činnost  poradenská činnost  informační a metodická činnost

5 DIAGNOSTICKÁ ČINNOST  psychologická a speciálně pedagogická činnost formou přímé práci s klientem - individuální vyšetření

6 PORADENSKÁ ČINNOST  pedagogicko-psychologické poradenství  sociálněprávní poradenství pro klienty a jejich rodiče  individuální konzultace

7 INFORMAČNÍ A METODICKÁ ČINNOST  nabídka informačních materiálů rodičům  konzultace a metodická pomoc rodičům a dospívajícím klientům v otázkách osobnostního vývoje, výchovného a vzdělávacího vedení  doporučování speciálních postupů při práci s dětmi s VPU ve školním i domácím nácviku  Pomoc žákům a rodičům na možnosti studia v souvislosti se studijními předpoklady  Orientace v oblasti profesních předpokladů  V případě výchovných obtíží pomoc při volbě vhodných výchovných přístupů a stylů

8 POSKYTNUTÍ POMOCI  Poradenské služby jsou určeny dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.  Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení.  Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce.

9 POSKYTNUTÍ POMOCI  Žák, v případě nezletilého žáka jeho zákonný zástupce, je předem informován o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízených poradenských služeb, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby, prospěchu, který je možné očekávat, i možných následcích toho, když poradenská služba nebude poskytnuta.

10 SPOLUPRÁCE S METODIKY PREVENCE  Spolupráce se školami a školními metodiky prevence  Preventivní činnost  Vzdělávání školních metodiků prevence  Konzultace, besedy, skupinová práce na školách

11 PPP PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL  sledování školní úspěšnosti klientů s vývojovými problémy a poruchami  pomoc při řešení otázek vzdělávání (sociální adaptace, styly učení)  problémy související s psychickým vývojem dospívajících  překonávání výchovných obtíží  profesní orientace středoškoláků

12 PPP PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL  výukové obtíže, zjišťování příčin neúspěchu žáků a předcházení školního selhávání  obtíže vycházející z kombinovaných vad a zdravotního postižení žáků  výchovné problémy ve školním i rodinném prostředí  přeřazování žáků do speciálních škol a tříd, zhodnocení předpokladů pro výuku ve specializovaných třídách  u žáků 2.stupně ZŠ oblast studijní a profesní orientace žáků

13 PPP PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI  posouzení školní zralosti a připravenosti pro zaškolení  zhodnocení psychomotorické úrovně u dětí s nerovnoměrným vývojem  zhodnocení psychomotorické úrovně dětí se ztíženou psychosociální adaptací  zhodnocení psychomotorické úrovně děti s výchovnými problémy v rodině i školských zařízeních  posouzení vývoje laterality v souvislosti s přípravou na počáteční výuku čtení a psaní

14 ŽÁDOST O VYŠETŘENÍ  O vyšetření nebo konzultaci žádají rodiče (zákonní zástupci) dítěte nebo zletilý klient sám.  Objednání je možné telefonicky i osobně.  Pokud rodič žádá o vyšetření sám, není nutné doporučení jiných odborníků nebo institucí.  Žádá-li rodič ve spolupráci se školou, zašle škola vyplněný dotazník „ Zpráva školy o dítěti“ s podpisem rodičů.  Je-li dítě v péči jiného odborníka (neurologa, logopeda, psychiatra, klinického psychologa, atd.) doporučujeme vzít s sebou k prvnímu vyšetření jejich zprávy.  Poskytované služby jsou bezplatné.

15 PRAMENY  Pedagogicko-psychologická poradna, Opava [online]. 2012 [cit. 2013-10-8]. Dostupné z: http://www.ppp.opava.cz/


Stáhnout ppt "PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA OPAVA Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google