Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Realizace projektu: 1. 2. 2012 – 31. 1. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Realizace projektu: 1. 2. 2012 – 31. 1. 2014."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Realizace projektu: 1. 2. 2012 – 31. 1. 2014

2 2 Obsahem projektu je zvýšení zájmu žáků základních škol o studium technických oborů ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti strojírenském a stavebním Jeseník. Současně řeší i zkvalitnění výuky technických oborů a podporu ITC výuky ve škole. Projekt vychází:  z identifikovaných potřeb cílových skupin,  ze stávajících požadavků na podporu technických oborů kvalitní a efektivní výukou,  ze získávání klíčových kompetencí využitelných pro uplatnění na trhu práce a při studiu technicky zaměřených VŠ.

3 3  zkvalitnění teoretické výuky tvorbou studijních pomůcek (pracovních listů, sborníků příkladů, výukového SW)  školení odborných pedagogů naší školy  účast na odborných výstavách, veletrzích, školeních, stážích ve firmách v regionu  vytvoření odborné platformy zástupců základních, středních i vysokých škol k podpoře technicky zaměřených oborů

4 4  transfer relevantních informací na ose ZŠ – SŠ – VŠ – zaměstnavatelé  přispění k optimální uplatnitelnosti absolventů naší školy na trhu práce a vytvoření sítě potenciálních zaměstnavatelů našich absolventů  pozitivní motivace žáků ZŠ pro výběr technického studijního nebo učebního oboru

5 5 Primární cílovou skupinou jsou žáci základních škol z regionu Jesenicko (11 ZŠ) a žáci SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník. Projekt je zaměřen na žáky základních škol, kteří budou projektovými aktivitami motivováni pro výběr a následné studium technických oborů. Cílová skupina žáků naší školy bude zapojena do realizace všech plánovaných klíčových aktivit v rámci činnosti školy a budou aktivně propagovat stavební a strojírenské obory žákům ZŠ při workshopech a prezentacích školy.

6 6 Sekundární cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních škol regionu Jesenicko a odborní pedagogičtí pracovníci naší školy. Výsledkem bude: zvýšení kvalifikace, získání nových poznatků, propagace technického vzdělání v rámci všech stupňů vzdělávání, aktivní se podílení na budoucí uplatnitelnosti svých žáků.

7 7 Klíčová aktivita 01 – Podpora ITC ve výuce technických oborů a podpora technické vybavenosti  pořízení nového technického vybavení pro rozvoj stavebních a strojírenských oborů (50 ks PC)  vytvoření nových výukových materiálů – softwaru  pořízení 3D tiskárny (pro vytváření 3D modelů)  pořízení CNC stroje k výuce žáků Aktivita probíhala po celou dobu realizace projektu.

8 8 Klíčová aktivita 02 – Motivační aktivity směrem k žákům ZŠ  realizace tzv. ukázkových dnů v prostorách naší školy pro žáky 6. – 9. tříd (prezentace cca 4 hodiny), skutečnost 40 ukázkových dnů  pracovní setkání s výchovnými poradci regionu, kteří mají vliv na výběr budoucího povolání žáků ZŠ - 2x do roka pro 11 zástupců ZŠ), skutečnost 4 pracovní workshopy Aktivita probíhala po celou dobu realizace projektu.

9 9 Klíčová aktivita 03 – Vytvoření odborné platformy pracovníků ZŠ, SŠ a VŠ k podpoře technicky zaměřených oborů a tvorba podpůrných vzdělávacích materiálů  pravidelná setkání zástupců jednotlivých segmentů vzdělávacího systému (ZŠ – SŠ – VŠ), skutečnost 10 pracovních setkání  vytvoření nových studijních materiálů Aktivita probíhala od 03/2012 do konce realizace projektu.

10 10 Klíčová aktivita 04 – Rozšíření kompetencí žáků a jejich pedagogů formou realizace návštěv výstav, veletrhů, exkurzí a stáží ve firmách Jesenicka  Veletrh strojírenský a stavební Brno (2x), skutečnost 2 návštěvy  odborné exkurze (4x), skutečnost 4 exkurze  2denní stáže v 5-ti firmách Jesenicka, realizováno  kurz PC pro učitele, realizováno Tato aktivita byla realizována v období 02/2012 – 06/2012, 09/2012 – 06/2013, 09/2013 – 01/2014.

11 11 Počet nově vytvořených produktů: 4 Pracovní listy pro výuku na ZŠ a SW program pro žáky ZŠ (KA02) Sborník příkladů z matematiky pro žáky SŠ Sborník příkladů z fyziky pro žáky SŠ SW program pro studijní a učební obory strojírenského a stavebního zaměření na SOŠ a SOU Jeseník Počet podpořených osob – žáci 6.-9. tříd: 800, skutečnost 965 Počet podpořených osob – žáci SOŠ a SOU Jeseník:250, skutečnost 360 Počet podpořených osob – pracovníci škol: 21, skutečnost 23

12 Kontaktní údaje: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební Jeseník Dukelská 1240/27 790 01 Jeseník Manažer projektu: Vlasta Víšková viskova@soje.cz 12


Stáhnout ppt "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Realizace projektu: 1. 2. 2012 – 31. 1. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google