Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu:CZ.1.07/3.2.04/05.0024 Název projektu:Inovace do praxe Název a číslo globálního grantu:Podpora nabídky dalšího vzdělávání v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu:CZ.1.07/3.2.04/05.0024 Název projektu:Inovace do praxe Název a číslo globálního grantu:Podpora nabídky dalšího vzdělávání v."— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/3.2.04/05.0024 Název projektu:Inovace do praxe Název a číslo globálního grantu:Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji – CZ.1.07/3.2.04 Název a číslo oblasti podpory:Podpora nabídky dalšího vzdělávání – 7.3.2 Datum zahájení realizace projektu:01.09.2013 Datum ukončení realizace projektu:30.06.2015 Příjemce podpory: Partner s finančním příspěvkem: BIC Brno spol. s r.o. VTP Brno a.s. projekt „Inovace do praxe“ 1 INOVACE DO PRAXE BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz

2 projekt „Inovace do praxe“ 2 Projekt reaguje na potřeby Jihomoravského kraje, které jsou specifikovány v Regionální inovační strategii (Zajistit dostatek lidských zdrojů pro podporu inovativního podnikání). Projekt vytváří komplexní systém vzdělávání sestavený z pěti tematických modulů vybraných na míru cílové skupině, a ověřuje ho v pilotním kurzu pro účely jeho konečného zdokonalení. Výsledný vzdělávací produkt přispěje ke zlepšení a prohloubení znalostí a dovedností pracovníků jak samotných inovativních firem, tak v první fázi také konzultantů a poradců působících ve VTP parcích, klastrech a dalších odborných pracovníků univerzit či výzkumných ústavů, kteří se podílejí na výzkumu a vývoji inovací a jejich transferu do průmyslové praxe. Stručně o projektu: BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz

3 Vytvořit komplexní modulární systém vzdělávání (výukové opory, metodiky a další podpůrné materiály) Za pomoci vytvořených materiálů provést proškolení lektorského týmu Odzkoušet nově vytvořený produkt na vzorku cílové skupiny Upravit a zlepšit vzdělávací systém na základě zpětné vazby jak od účastníků kurzu, tak od samotných lektorů Docílit, aby výsledný produkt byl konkurenceschopný a komerčně uplatnitelný nejen v rámci období udržitelnosti projektu, ale i dlouho po něm projekt „Inovace do praxe“ 3 Úkolem projektu je: BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz

4 Cílovou skupinou projektu jsou odborní lektoři, kteří budou v první fázi projektu proškoleni. Cílovou skupinu v druhé fázi projektu, na které bude realizováno ověření výstupu projektu tvoří: Poradci a konzultanti působící v rámci VTP parků a klastrů, Odborní pracovníci vysokých škol a výzkumných ústavů (např. útvarů TT) Pracovníci inovativních firem (zejména MSP) projekt „Inovace do praxe“ 4 Cílová skupina: BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz

5 1/Tvorba vzdělávacího programu a klíčových opor (září 2013 – leden 2014) 2/Metodická příprava a proškolení lektorů (únor 2014 – červen 2014) 3/Realizace pilotního modulového kurzu (červenec 2014 – prosinec 2014) 4/Úprava vzdělávacího programu a klíčových opor dle zpětné vazby (leden 2015 – červen 2015) projekt „Inovace do praxe“ 5 Klíčové aktivity (KA) projektu: BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz

6 Tato KA zahrnuje vytvoření modulárního systému vzdělávání. Příprava pěti vzdělávacích modulů - spolupráce VPP s odborníky (odbornými lektory, pracovníky TC AV, dalšími spolupracujícími experty na daná témata). Hlavním výstupem KA1 bude návrh komplexního systému vzdělávání rozděleného do pěti pilotních modulů: PM1. Předvídání vývoje technologií (Technology Foresight) PM2. Financování inovací PM3. Marketing a obchod - umění prodat inovaci (v angličtině) PM4. Jak ochránit inovace (ochrana duševního vlastnictví) PM5. Transfer technologií a komercializace projekt „Inovace do praxe“ 6 KA1 - Tvorba vzdělávacího programu a klíčových opor BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz

7 Tato klíčová aktivita zahrnuje proškolení a metodickou přípravu lektorů k vedení pilotních kurzů. KA2 bude realizována v těchto krocích:  Metodická příprava a proškolení lektorů (40 hodin - 5 dnů po 8 hodinách)  Příprava dalších učebních textů, prezentací a pomůcek pro výuku (samostudium, ppt. prezentace, case study, apod.)  Příprava lektorů pro jednotnou evidenci zpětné vazby projekt „Inovace do praxe“ 7 KA2 - Metodická příprava a proškolení lektorů BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz

8 Tato KA proběhne formou realizace připraveného vzdělávacího kurzu s využitím všech učebních materiálů a metodik. 5 vzdělávacích modulů - každý z modulů / 1 výukový den / po 8 hodinách (celkem 40 hodin). Kapacita kurzu - 20 osob. Na závěr kurzu absolvují účastníci závěrečný test. Výstupy KA3: Realizace 5 modulů pilotního kurzu pro 20 účastníků z řad cílové skupiny Vyškolené osoby (předpokládáme 75% absolventů (15 osob) úspěšně projde kurzem a absolvuje závěrečný test. Úspěšnost bude měřena jak kritériem účasti (za úspěšného bude považována osoba, která absolvuje alespoň 4 z 5 pilotních kurzů), tak kritériem úspěšného zvládnutí závěrečného testu (za úspěšného bude považována osoba, která získá v testu alespoň 70% bodů). Získaná zpětná vazba od účastníků projekt „Inovace do praxe“ 8 KA3 - Realizace pilotního modulového kurzu BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz

9 Realizace této klíčové aktivity bude probíhat v následujících krocích: Analytické zhodnocení kurzu, zpětné vazby od účastníků a výsledků závěrečného testu Zpracování návrhů na zlepšení Úprava obsahu a formy jednotlivých vzdělávacích modulů, metodik a materiálu závěrečného testu Výstupy KA4: Analytické zhodnocení výsledků kurzu a návrh zlepšení, který bude zapracován do jednotlivých studijních materiálů a metodik Zpracovaná zpráva z výsledků závěrečného testu absolventů Výsledný produkt celého projektu „Modulární systém vzdělávání“ včetně všech podpůrných materiálů Výsledná podoba metodik (vzdělávacího systému a školení lektorů) projekt „Inovace do praxe“ 9 KA4 - Úprava vzdělávacího programu a klíčových opor dle zpětné vazby BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz

10 Děkujeme za pozornost Karel Kouřil Ředitel BIC Brno Email: kouril@bicbrno.cz projekt „Inovace do praxe“ 10 BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum Cejl 62,602 00, Brno, Tel: +420 533 101 431, Email: bicbrno@bicbrno.cz


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu:CZ.1.07/3.2.04/05.0024 Název projektu:Inovace do praxe Název a číslo globálního grantu:Podpora nabídky dalšího vzdělávání v."

Podobné prezentace


Reklamy Google