Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Koordinátor S 1 Příprava vedoucích pracovníků a koordinátorů středních odborných škol na tvorbu a realizaci ŠVP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Koordinátor S 1 Příprava vedoucích pracovníků a koordinátorů středních odborných škol na tvorbu a realizaci ŠVP."— Transkript prezentace:

1 1 Koordinátor S 1 Příprava vedoucích pracovníků a koordinátorů středních odborných škol na tvorbu a realizaci ŠVP

2 2 Typ projektu: Individuální projekt národní Specifický cíl 4: Rozvoj vzdělanostní společnosti Prioritní osa 4a: Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence) Oblast podpory 4.1: Systémový rámec počátečního vzdělávání

3 3 Národní institut pro další vzdělávání - RNDr. Vlasta Benešová - Mgr. Marie Effenberková - Ing., Mgr. Romana Klimentová

4 4 Metodická podpora a odborná pomoc středním odborným školám při tvorbě ŠVP, včetně aplikace inovativních metod a forem práce při implementaci RVP do ŠVP Soulad s principy kurikulární reformy Motivace k tvůrčímu přístupu

5 5 Návaznost projektu Koordinátor S 1 na realizovaný NP Koordinátor (pro ZV) Podpora spolupráce pedagogických týmů pilotních škol a ostatních škol

6 6 Vedoucí pracovníci středních odborných škol Koordinátoři tvorby ŠVP v středních odborných školách

7 7 Globální cíl: Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení jejich motivace k dalšímu vzdělávání.

8 8 Specifické cíle: Zvýšení kvality počátečního vzdělávání. Zlepšení kompetencí středoškolských pedagogických pracovníků škol.

9 9 Dílčí cíle: - Připravit vedoucí pracovníky a koordinátory středních odborných škol na tvorbu a realizaci ŠVP. - Vytvořit systém, který bude motivovat a efektivně podporovat učitele při realizaci kurikulární reformy. - Podpořit sdílení zkušeností a aktivní spolupráci mezi pilotními školami, koordinátory, učiteli, sociálními partnery a rodiči.

10 10 - Pracovní jednodenní setkání školitelů (ve spolupráci s NÚOV) - Proškolení vedoucích pracovníků a koordinátorů v rozsahu 2 x 2 dny (32 hodin) - Konference k projektu

11 11 1. - Počet setkání: 5 (proškoleno 100 osob) Seznámení s: - realizačním týmem projektu - cíli a záměry projektu - RVP pro obory vzdělání - metodikou tvorby, východisky pro tvorbu, strukturou a postupem tvorby ŠVP - realizací klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat - motivace a upozornění na možná úskalí - diskuze

12 12 - v ČR 1429 SŠ, gymnázia 376, ostatní 1053 - 100 skupin ve všech krajích ČR včetně Prahy - Rozsah: 32 hodin (2 x 2 dny) - Výstup: proškoleno 700 vedoucích pracovníků a 1 8 00 koordinátorů ŠVP

13 13 1. - Kurikulární reforma – RVP, ŠVP - Manžerské dovednosti, týmová spolupráce - Východiska pro tvorbu ŠVP, sociální partneři - Struktura ŠVP, postup zpracování - Modulární konstrukce školního kurikula - Výsledky vzdělávání a strategie výuky - Očekávané výstupy - Rozpracování obsahu vzdělávání - Inovativní metody a formy práce

14 14 - Představení realizačního týmu a partnerů projektu, tendence v současném vzdělávání (MŠMT, NÚOV, VÚP), postup a fáze přípravy dalších RVP pro obory vzdělání - Diskuze k současnému stavu přípravy a tvorby ŠVP v středním školství - Hodnocení projektu jako celku z pohledu realizátorů i účastníků a z pohledu splnění cílů a výstupů - Hodnocení spolupráce s partnery - Udržitelnost projektu

15 15 - MŠMT, odbor 23 - NIDV, NÚOV - pi lotní střední odborné školy

16 16 - Koordinátor - Pilot S, Kurikulum S, Kvalita 1 - UNIV, VIP Kariéra

17 17 Přenos informací z pilotních škol a realizovaných systémových projektů do ostatních středních odborných škol Využití profesních kompetencí koordinátorů Změna kvality výuky, změna metod a forem práce

18 18 - jednotně informovaní vedoucí pracovníci SOŠ a SOU (cca 700 osob) - proškolení a připravení koordinátoři (cca 1800 osob) - nové přístupy a metody výuky související se zaváděním ŠVP a potřebami trhu práce

19 19 20 mil. Kč doba realizace 9 měsíců (11/2008-7/2009)

20 20 Mgr. Dana Forýtková, lektorka ŠVP ZV, ŠVP SŠ Z mého pohledu je tento projekt velice potřebný. Koordinátor je ten, kdo by měl motivovat své kolegy při přípravě na změny, pomáhat v objasnění problematiky tvorby ŠVP pro jednotlivé obory, umět přesně formulovat základní pojmy, pracovat s kolektivem na rozvoji KK studentů,.... Pokud nebude koordinátorům nabídnuto vzdělávání a oni se budou sami muset orientovat v dané problematice tvorby, pak se domnívám, že většina SŠ sice vytvoří svoje ŠVP pro dané obory, ale jejich obsah a následné naplňování bude pouze formální. Co hlavně chybí z mého pohledu učitele SŠ a lektora, v čem je třeba dobře proškolit koordinátory: - metody a formy práce, - rozvoj KK a jejich hodnocení - pochopení a zařazení PT

21 21 Ing. Petr Hajný, ředitel pilotní SŠ hotelové a služeb Kroměříž Projekt je potřebný zvláště pro školy, které se doposud nezapojily do tvorby ŠVP. Projekt je potřebný i pro školy, které své ŠVP již začaly tvořit, neboť je předpoklad, že se u nich vyskytnou realizační problémy, které mohou odstranit právě na základě vámi nabízeného vzdělávání. Projekt může napomoci implementovat RVP do ŠVP, může pomoci v řídící práci vedoucích pracovníků a koordinátorů a tím následně i realizačním týmům při tvorbě ŠVP včetně vazeb na sociální partnery a možnosti škol.

22 22 Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje. W. A. Ward


Stáhnout ppt "1 Koordinátor S 1 Příprava vedoucích pracovníků a koordinátorů středních odborných škol na tvorbu a realizaci ŠVP."

Podobné prezentace


Reklamy Google