Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předškolní vzdělávání v podmínkách současné mateřské školy Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. PdF UP Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předškolní vzdělávání v podmínkách současné mateřské školy Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. PdF UP Olomouc."— Transkript prezentace:

1 Předškolní vzdělávání v podmínkách současné mateřské školy Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. PdF UP Olomouc

2 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (2001)  Uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých.  Vytvářet podmínky k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všech jedinců v rámci celoživotního vzdělávání v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů.  Dosáhnout vyšší kvality a funkčnosti vzdělávání prostřednictvím nových vzdělávacích a studijních programů, které odpovídají požadavkům současné společnosti, s respektováním individuální odlišnosti a životních podmínek účastníků vzdělávání.

3 Navržené změny v cílech a obsahu vzdělávání  Realizovat navržený systém vzdělávacích programů na všech úrovních  Vytvořit Státní program vzdělávání jako nový kurikulární dokument  Vytvořit soustavu navazujících RVP a zpracovat metodické pokyny pro tvorbu školních vzdělávacích programů  Využít existující infrastruktury – rezortních ústavů, pedagogických center, vysokých škol – pro zajištění metodické přípravy učitelů a metodické pomoci školám

4 Předškolní vzdělávání v kontextu vzdělávací politiky ČR  Zakotvit předškolní vzdělávání jako integrální součást vzdělávacího systému  Obcím stanovit zákonem povinnost zajistit předškolní vzdělávání pro všechny děti daného věku  Při základních školách zřizovat přípravné třídy  Umožnit, aby se na rozhodování o zahájení či odkladu povinného vzdělávání dítěte podíleli i předškolní pedagogové

5 Realizace celoživotního učení pro všechny  Vývoj dostupnosti vzdělávání  Vývoj spravedlivosti ve vzdělávání

6 3. Zvýšení kvality a funkčnosti vzdělávání  Ukazuje se nedostatečná provázanost mezi jednotlivými rámcovými vzdělávacími programy  Příprava na práci s novým kurikulem se ukazuje od samého začátku značně nesystematická

7 4. Implementace RVP PV do pedagogické práce škol  Nekoncepčnost v přípravě na tak zásadní změnu  Chyběla komunikace mezi vzdělavateli budoucích předškolních pedagogů, tvůrci kurikula a pedagogickým terénem  Učitelé mateřských škol hledali a stále ještě hledají často řešení na principu pokus - omyl  Učitelům chybí odpovídající zpětná vazba

8 5. Informovanost v souvislosti s kurikulární reformou  „z Bílé knihy můžeme nabýt dojmu, že důvodem celé kurikulární reformy, je pouze to, že se tak rozhodli v EU. Popřípadě, že jde o svévoli ministerských úředníků.“  Nedostatečné pochopení změny  Reforma začala být mnohými pedagogy vnímána jako nutné zlo, které komplikuje zažitý systém.  V tedy tkví podstata reformy?

9 6. Monitorování a hodnocení kvality  Prioritou je podpora vzniku bohatého a diferencovaného evaluačního prostředí, ve kterém by byly uplatňovány různé formy interní a externí evaluace

10 V předškolním vzdělávání vidíme dvě stěžejní oblasti:  oblast manažerskou, která souvisí s již zmiňovanými podmínkami vzdělávání, hospitacemi, výměnou zkušeností apod.  oblast pedagogicko – diagnostikou. Chybí dovednost správně formulovat kriteria a indikátory hodnocení, uvědomit si možnosti evaluačních nástrojů !!!!

11 7. Vzdělávání nadaných  „Schopní a nadaní přinášejí do společnosti kvality, kterými je možné se prosadit v konkurenci s jinými státy“ (Bílá kniha 2001)

12 Záměry a doporučení vzdělávací politiky ČR- ve vzdělávání nadaných jedinců  Připravovat budoucí pedagogy na práci nadanými jedinci,a to s uplatněním moderních metod a forem práce  Vzdělávání a zájmové činnosti dětí diferencovat s ohledem na jejich potřeby  Zajistit dostupnost odborného a podpůrného materiálu pro vzdělávání nadaných jedinců  Kompetentní předškolní pedagog  Odpovídající podmínky

13 Záměry a doporučení vzdělávací politiky ČR – ve vzdělávání nadaných jedinců  Realizovat ucelený systém péče o nadané jedince (podpora výzkumu, poradenství atd.)  Podporovat výzkum v rozpoznávání nadaných dětí  Vytvářet programy pro mimořádně nadané jedince a zajistit jejich dostupnost

14 Závěrem  Reforma představuje dlouhodobý proces, který vyžaduje strategické řízení ze strany MŠMT.  Na základě analýzy vybraných oblastí, můžeme konstatovat, že některé strategické linie nebyly naplněny, některé spíše formálně, bez potřebné metodické podpory  Nekoncepčnost v rámci probíhající reformy má za následek její nedostatečný dopad

15  Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Předškolní vzdělávání v podmínkách současné mateřské školy Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. PdF UP Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google