Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tematické setkání KAP Jihomoravského kraje Metodická podpora KAP pro intervenci Rozvoj škol jako center CŽU (dalšího profesního vzdělávání) Jana Bydžovská,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tematické setkání KAP Jihomoravského kraje Metodická podpora KAP pro intervenci Rozvoj škol jako center CŽU (dalšího profesního vzdělávání) Jana Bydžovská,"— Transkript prezentace:

1 Tematické setkání KAP Jihomoravského kraje Metodická podpora KAP pro intervenci Rozvoj škol jako center CŽU (dalšího profesního vzdělávání) Jana Bydžovská, PhDr. Brno 25. května 2016

2 Cíl intervence – podpora DVD realizovaného SŚ Vychází ze strategických dlouhodobých cílů národní vzdělávací politiky a dlouhodobých záměrů krajů: Přeměna středních odborných škol na Centra celoživotního učení  Přeměna středních odborných škol na Centra celoživotního učení Implementace procesů uznávání výsledků předchozího učení do systému  Implementace procesů uznávání výsledků předchozího učení do systému dalšího vzdělávání dalšího vzdělávání Rozšíření příležitostí ke vzdělávání seniorů realizací programů DV  Rozšíření příležitostí ke vzdělávání seniorů realizací programů DV na SŠ (pestrost a četnost nabídky, rozšíření míst realizace na SŠ (pestrost a četnost nabídky, rozšíření míst realizace vzdělávání) vzdělávání)

3 Škola jako centrum celoživotního učení Počáteční vzdělávání Další vzdělávání Uznávání

4 Další vzdělávání – vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání Zájmové vzdělávání Občanské vzdělávání

5 Vzdělavatelé dospělých v ČR Soukromé vzdělávací instituce Podnikové vzdělávací instituce Školy

6 Intervence – Rozvoj škol jako center CŽU Benefity pro školy Odborný Odborný  rozvoj profesních kompetencí PP  vyšší respekt k požadavkům světa práce  provázanost počátečního a dalšího vzdělávání Finanční lepší postavení škol na trhu vzdělávání  lepší postavení škol na trhu vzdělávání Společenský rozvoj spolupráce se sociálními partnery, nová partnerství  rozvoj spolupráce se sociálními partnery, nová partnerství  vyšší informovanost veřejnosti o činnosti škol

7 Intervence – Rozvoj škol jako center CŽU Benefity Pro kraje a obce  škola jako místo setkávání generací při učení  využití potenciálu školy (personálního i materiálního)  dostupnost dalšího vzdělávání i poradenství Pro jednotlivce širší nabídka dalšího vzdělávání  širší nabídka dalšího vzdělávání  lepší dostupnost dalšího vzdělávání a poradenství  motivace

8 Obsah intervence 1. Dílčí cíl - Podpora škol jako center CŽU: školy jako centra celoživotního učení poskytují vzdělání žákům v rámci  školy jako centra celoživotního učení poskytují vzdělání žákům v rámci počátečního vzdělávání, ale také nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro počátečního vzdělávání, ale také nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé dospělé již existující centra jsou v jednotlivých krajích sdružená v sítě (mimo Prahu,  již existující centra jsou v jednotlivých krajích sdružená v sítě (mimo Prahu, která se nemohla účastnit projektů podpořených ESF) která se nemohla účastnit projektů podpořených ESF)

9 SÍTĚ ŠKOL PH PH PLK KVK UK SCK LBK JCK KHK JMK KVYS PK OLK MSK ZK sdružení o.p.s. př. org. asociace ředitelů škol

10 Kroky podpory v rámci intervence: Podpora škol při tvorbě koncepce DVD na škole pro další období a její realizaci:  metodická podpora škol - příprava a organizace DVD  vzdělávání učitelů – tvorba programů DV Podpora škol při získávání akreditací programů DV:  metodická podpora  vzdělávání zájemců o akreditace

11 Obsah intervence 2. Dílčí cíl - Implementace procesů uznávání výsledků předchozího učení do systému DV: předchozího učení do systému DV:  střední odborné školy působí jako autorizované osoby pro uznávání výsledků předchozího učení pro profesní kvalifikace v soustavě výsledků předchozího učení pro profesní kvalifikace v soustavě NSK v oborech vzdělání, které poskytují podle zákona č. 179/2006 NSK v oborech vzdělání, které poskytují podle zákona č. 179/2006 Sb. Sb.

12 Kroky podpory v rámci intervence: Podpora škol při získávání autorizace osob pro oblast ověřování a uznávání výsledků vzdělávání podle zákona č.179/2006 Sb.:  vzdělávání škol - zájemců o autorizaci  metodická podpora škol - příprava a organizace procesu uznávání  vzdělávání učitelů – PDV, příprava zadání zkoušky pro uznání profesních kvalifikací profesních kvalifikací

13 Obsah intervence 3. Dílčí cíl - Rozšíření příležitostí ke vzdělávání seniorů realizací vzdělávacích programů na středních školách realizací vzdělávacích programů na středních školách střední školy realizují vzdělávání starší generace  střední školy realizují vzdělávání starší generace

14 Kroky podpory v rámci intervence:  podpora KAP při vzdělávání starší generace:  metodická podpora koncepce vzdělávání seniorů středními školami s využitím mezigeneračního učení školami s využitím mezigeneračního učení  podpora škol při tvorbě programů dalšího vzdělávání pro starší generaci: starší generaci:  metodická podpora  vzdělávání učitelů – tvůrců vzdělávacích programů: tvorba PDV mezigeneračního učení mezigeneračního učení

15 Hlavní dokumenty a aktéři IROPOP VVV Projekt P-KAP Oblasti intervencí Garantiintervencí Odborní garanti krajů Krajské týmy intervencí Pracovní skupina pro vzdělávání ŠAP ČR Kraj Škola RAP Strategie VP 2020Strategie RR Potřeby škol KAP

16 Diskuse Děkuji Vám za pozornost jana.bydzovska@nuv.cz jana.bydzovska@nuv.czjana.bydzovska@nuv.cz


Stáhnout ppt "Tematické setkání KAP Jihomoravského kraje Metodická podpora KAP pro intervenci Rozvoj škol jako center CŽU (dalšího profesního vzdělávání) Jana Bydžovská,"

Podobné prezentace


Reklamy Google