Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016–2025 Pojetí dokumentu a proces tvorby Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016–2025 Pojetí dokumentu a proces tvorby Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje."— Transkript prezentace:

1 Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016–2025 Pojetí dokumentu a proces tvorby Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje – 15. prosince 2015

2 Podpora rozvoje lidských zdrojů v JMK 2  Rada pro rozvoj lidských zdrojů JMK: *2003  Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2006–2016  Dvouleté krátkodobé realizační plány SRLZ – pravidelné informativní zprávy o naplňování  Každoroční průzkumy zaměstnanosti – unikátní průzkum mezi kraji, desetiletá časová řada  Institucionální podpora: Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, Jihomoravské inovační centrum…

3 Základní východiska pro RLZ v JMK 3  Velké rozdíly mezi částmi kraje.  Kvalitní síť ZŠ, SŠ a VŠ, avšak kvalifikace absolventů často neodpovídá požadavkům trhu práce.  Vzdělanostní struktura obyvatel JMK je příznivá, přesto je v kraji vysoký podíl nezaměstnaných absolventů i vysoká dlouhodobá nezaměstnanost.  Počet obyvatel roste x Obyvatelstvo stárne, podíl ekonomicky aktivních obyvatel se snižuje.  28 sociálně vyloučených lokalit.  Zvyšující se podíl cizinců.

4 Obsah SRLZ JMK 2016–2025 4  A. ZHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ SRLZ 2006–2016  B. ANALYTICKÁ ČÁST – popis situace, disparity, SWOT  C. EKONOMICKÝ PROFIL KRAJE – klíčová odvětví a potřeby zaměstnavatelů  D. STRATEGICKÁ ČÁST – vize, osy, okruhy, cíle, opatření  E. FINANČNÍ RÁMEC A ZDROJE FINANCOVÁNÍ (součástí vazby opatření na operační programy)  F. IMPLEMENTACE

5 Obsah KRP SRLZ JMK 2016–2017 5  A. Analytická část  B. Návrhová část – priority, opatření a aktivity  C. Finanční plán  D. Naplňování a řízení  E. Vyhodnocování a monitoring  F. Komunikační akční plán + Stručné verze obou dokumentů + Odborné semináře

6 Harmonogram tvorby SRLZ JMK 2016 6 Ledenzpracování návrhu analytické části, ustavení PS Únor seminář pro veřejnost a 1. jednání PS k analytické části připomínkové řízení k analytické části Březenzpracování návrhové části, prezentace na RRLZ, RJMK Duben seminář pro veřejnost a 2. jednání PS k návrhové části SRLZ připomínkové řízení k návrhové části Květenzpracování KRP SRLZ Červen seminář pro veřejnost a pracovní skupiny k SRLZ a KRP SRLZ předání SRLZ, KRP SRLZ, stručné verze pro veřejnost Červenec projednání v komisích RJMK a výborech ZJMK Srpen Záříprojednání v RJMK a ZJMK

7 Návrh prioritních osy 1 SRLZ JMK 7 1. Vzdělávání a zaměstnanost  Kvalita regionálního vzdělávání  Propojení školství a praxe  Excelence a internacionalizace vysokých škol  Mobilita a adaptabilita pracovních sil  Politika zaměstnanosti  Poradenství a informační podpora  Mezinárodní spolupráce 2. Rozvoj lidského potenciálu a sociální začleňování

8 Návrh složení pracovní skupiny k ose 1 8 Garant: Zástupce Rady pro rozvoj lidských zdrojů JMK Zástupci následujících institucí:  Odbor školství KrÚ JMK  Krajská hospodářská komora jižní Moravy  Centrum vzdělávání všem  ISŠ Sokolnice  Asociace ředitelů SOŠ JMK  Úřad práce ČR  Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu  Masarykova univerzita  Vysoké učení technické v Brně  Jihomoravské inovační centrum  Výzkumný ústav práce a soc. věcí  Regionální rozvojová agentura jižní Moravy  Svaz obchodu a cestovního ruchu  Město Znojmo  BEVE, s.r.o.

9 Návrh prioritní osy 2 SRLZ JMK 9 1. Vzdělávání a zaměstnanost 2. Rozvoj lidského potenciálu a sociální začleňování  Rovnost přístupu ke vzdělávání  Výchova a vzdělávání dětí a mládeže  Celoživotní učení  Zájmové vzdělávání  Neformální vzdělávání  Sociální začleňování  Adaptace na stárnutí obyvatel  Integrace cizinců

10 Návrh složení pracovní skupiny k ose 2 10 Garant: Zástupce Rady pro rozvoj lidských zdrojů JMK Zástupci následujících institucí:  Odbor sociálních věcí KrÚ JMK  Odbor školství KrÚ JMK  Diecézní charita Brno  Asociace nestátních neziskových organizací JMK  Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců  Sdružení občanů zabývajících se emigranty  Agentura pro sociální začleňování  Výzkumný ústav práce a sociálních věcí  ICV Mendelovy univerzity  Statutární město Brno  Město Hodonín  Age management o.s.  Regionální poradenské a vzdělávací centrum AJAK o.s.  MAS Kyjovské Slovácko v pohybu  Jihomoravská rada dětí a mládeže

11 11

12 12

13 Děkuji za pozornost. 13 Ing. Jan Binek, Ph.D. GaREP, spol. s r.o. garep@garep.cz www.garep.cz


Stáhnout ppt "Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016–2025 Pojetí dokumentu a proces tvorby Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google