Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti z inspekční činnosti ve školách s prvním stupněm Mgr. Miroslav Pospíšil, ČŠI Jihlava, leden 2011  hodnocení ŠVP  poznatky z inspekční činnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti z inspekční činnosti ve školách s prvním stupněm Mgr. Miroslav Pospíšil, ČŠI Jihlava, leden 2011  hodnocení ŠVP  poznatky z inspekční činnosti."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti z inspekční činnosti ve školách s prvním stupněm Mgr. Miroslav Pospíšil, ČŠI Jihlava, leden 2011  hodnocení ŠVP  poznatky z inspekční činnosti  odpovědi na dotazy

2 Pozitivní opatření MŠMT ke kurikulární reformě · Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy ČR 2007 · Rozvojové programy zacílené na kurikulární reformu · Skupinová podpora školám se žáky se SVP · Zahájení systémové podpory vzdělávacího systému formou operačního programu ESF „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ (OPVK) · Zavedení rejstříku škol a školských zařízení · Zavedení povinného vlastního hodnocení školy

3 Negativní vlivy na úrovni MŠMT na přípravu a uplatňování ŠVP ve školách Chybí cílená a dlouhodobá osvětová kampaň pro reformu Neexistuje komplexní rezortní monitorovací a hodnotící systém v počátečním vzdělávání Problémy se standardizací povinného vzdělávání na výstupech Nedostatek finančních prostředků na inovace a DVPP Mnoho legislativních změn, které vyvolávají zásadní aktualizaci ŠVP (např. přijímací řízení, výstupní hodnocení v ZV) Není zřejmé, jak provádět změny dokumentu, kdy jsou úpravy brány jako doplnění schváleného ŠVP a kdy je změna natolik zásadní, že vyžaduje nové zpracování a hodnocení celého ŠVP Nejasné vymezení povinných veřejných údajů ŠVP Chybí nastavení kariérního systému pro PP a motivačních podpor pro DVPP zaměřených na znalost RVP PV, tvorbu a práci se ŠVP, zvyšování IC gramotnosti, znalostí ze speciální pedagogiky, managementu, nových psychologických poznatků, nových metod a postupů Nabídka certifikovaného vzdělávání k ŠVP a k získání nových kompetencí pro jeho naplňování je nízká, poptávka převyšuje nabídku

4 Hodnocení ŠVP slovo úvodem TZ inspekční hodnocení školních vzdělávacích programů http://www.csicr.cz/cz/85322-inspekcni-hodnoceni-skolnich-vzdelavacich-programu

5 K jednotlivým bodům hodnocení Doporučené materiály „Manuál pro tvorbu ŠVP“ „Školní vzdělávací program pro školy s ročníky pouze 1. stupně“ http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolni-vzdelavaci-program-pro-skoly-s-rocniky- pouze-1-stupnehttp://www.msmt.cz/vzdelavani/skolni-vzdelavaci-program-pro-skoly-s-rocniky- pouze-1-stupne „Metodika pro podporu tvorby ŠVP ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání“ http://www.nidm.cz/public-relations/edicni-cinnost/nase-publikace http://www.nidm.cz/public-relations/edicni-cinnost/nase-publikace

6 Komentovaná Kritéria hodnocení škol pro školní rok 2010/2011 http://www.csicr.cz/cz/dokumenty/kriteria-hodnoceni Dotazy Koncepce domácí přípravy Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů http://www.msmt.cz/file/13233

7 § 7 Učitel prvního stupně základní školy (1) Učitel prvního stupně základní školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na a) přípravu učitelů prvního stupně základní školy, b) pedagogiku předškolního věku a vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, c) přípravu učitelů druhého stupně základní školy a vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, nebo d) vzděláním podle odstavce 2 písm. a).

8 (2) Učitel prvního stupně základní školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, získává odbornou kvalifikaci a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku pro učitele, …

9 Mgr. Miroslav Pospíšil miroslav.pospíšil@csicr.cz 561 571 813 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zkušenosti z inspekční činnosti ve školách s prvním stupněm Mgr. Miroslav Pospíšil, ČŠI Jihlava, leden 2011  hodnocení ŠVP  poznatky z inspekční činnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google