Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průvodní list Šablona: VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Vzdělávací materiál: Prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průvodní list Šablona: VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Vzdělávací materiál: Prezentace."— Transkript prezentace:

1 Průvodní list Šablona: VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: 3. ročník oboru Ekonomika podnikání Vzdělávací oblast: Rozpočtová gramotnost Název učebního materiálu: Exekuce Jméno autora: Ing. R. Krastenicsová Datum vytvoření: 19. 01. 2013 Reg.č. projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0627

2 Klíčová slova: exekuce, oprávněný, povinný, exekutor Anotace: Vzdělávací materiál obsahuje základní pojmy z oblasti finanční gramotnosti - exekuce. Materiál je připraven formou prezentace, žáci si zapisují poznámky do sešitu. Metodické pokyny: Tento materiál uplatní učitel při výkladu dané problematiky, použité příklady zvýší názornost výkladu.

3 EXEKUCE Likvidace dluhu zabavením části nebo celého dlužníkova majetku Je to soudní akt, proces, který může být prohlášen i na základě návrhu jediného věřitele podle zákona č.120/2001 Sb, neboli zákona o exekuci

4 EXEKUTOR -nezávislý, veřejný činitel -hospodaří na vlastní účet bez jakéhokoliv napojení na veřejné finanční prostředky -podnikatel, jemuž je svěřen výkon části státní moci -Jeho úkony se považují za úkony soudu

5 Exekutorem může být: Občan ČR, který: -má plnou způsobilost k právním úkonům -získal úplné vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v ČR -je bezúhonný -vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi -složil exekutorskou zkoušku

6 Obrana proti exekucím Zadluženost českých domácností se neustále zvyšuje a ruku v ruce s tím roste také vymáhání dluhů soudními exekutory. Exekutor se snaží dluh vymoci a to veškerými prostředky, které mu k dispozici dává zákon. Základním problémem je nepřipravenost lidí brát na sebe závazky a tyto závazky následně také plnit. Občas je však možné setkat se s pochybením exekutorů a proto je dobré vědět, jak se proti takovému pochybení bránit.

7 OBRANA PROTI EXEKUCÍM Rovněž se někdy stane, že exekuce sice není provázena pochybením exekutora, z nějakého důvodu však může být neoprávněná (např. dluh byl zaplacen, zabavují se věci, které být zabavovány nemohou, exekuce se provádí způsobem, který není vhodný apod.). Proti čemu není možné se bránit  V exekučním řízení není možné řešit, zda vymáhaná pohledávka vznikla či nikoliv

8 Základní pojmy Oprávněný – subjekt, kterému má být plněno - věřitel Povinný - subjekt, který má plnit - dlužník Exekuční titul - dokument, na jehož základě lze nařídit exekuci Exekutor - nezávislý, veřejný činitel

9 Řešení problémů při exekuci Zákon předpokládá, že dlužník jako povinný bude tím, kdo se o nařízené exekuci dozví až poslední Je to zdůvodněno tím, aby byl ochráněn věřitel před tím, aby povinný svůj majetek někam ukryl a vymáhání exekuce tak zkomplikoval

10 Věci, které exekutor zabavit nesmí: -věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění pracovních úkolů nebo výkonu podnikatelské činnosti - věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly

11 Zajímavé údaje Kolik Vám nechá Exekutor na život? Jen životní minimum! Počet osob Částka Dospělá osoba 3.410,- Kč/měsíc Manželský pár 6.970,- Kč/měsíc Manželé s jedním dítětem do 6 let7.710,- Kč/měsíc Manželé s jedním dítětem do 15 let8.110,- Kč/měsíc Manželé s jedním dítětem do 26 let8.420,- Kč/měsíc

12 Použité zdroje –Finanční gramotnost – kolektiv autorů, COFET, a.s. –Ekonomie stručný přehled teorie a praxe aktuálně a v souvislostech, CEED, J.Švarcová –Finanční gramotnost – obsah a příklady z praxe škol, NÚOV Praha, P. Klínský –Osobní a rodinné bohatství. Kam s penězi, Praha, M. Filip -Wikipedia http:// www.czso.cz http:// www.ekonomika.idnes.cz http://www.exekuce-exekutor.cz


Stáhnout ppt "Průvodní list Šablona: VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Vzdělávací materiál: Prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google