Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_0101_CO JE F.G. Téma: CO JE FINANČNÍ GRAMOTNOST Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_0101_CO JE F.G. Téma: CO JE FINANČNÍ GRAMOTNOST Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_0101_CO JE F.G. Téma: CO JE FINANČNÍ GRAMOTNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3496 Datum vytvoření: 25. 3. 2013Datum ověření: 4. 4. 2013

2 Anotace Prezentace je určena pro žáky 6. – 9. ročníku., vzdělávací oblast finanční gramotnost, tematický okruh co znamená finanční gramotnost. Cílem matriálu je, přivést žáky k uvědomění si, co bude obsahem finanční gramotnosti.

3 Finan č ní gramotnost ?????

4 Finan č ní gramotnost Peníze jsou dobrý sluha, ale špatný pán. Jak postupovat, aby nám v ž dy jen slou ž ily ku prosp ě chu v ě ci?

5 Peníze nás provázejí celým ž ivotem neustále budeme ř ešit otázku jak dosáhnou t rovnováhu mezi p ř íjmy a výdaji ?

6 Finan č ní gramotnost Základním pravidlem osobních a rodinných financí by m ě lo být „ ž ít podle svých p ř íjm ů “, sna ž it se p ř izp ů sobovat výdaje tak, aby je bylo mo ž né financovat z existujících p ř íjm ů a zadlu ž ovat se jen v od ů vodn ě ných p ř ípadech a ú č eln ě. Je t ř eba myslet na to, ž e dluhy musíme splácet a to omezí naše výdaje v budoucnu.

7 Finan č ní gramotnost Tomu se m ůž eme vyhnout: udr ž ujeme-li sv ů j finan č ní rozpo č et pr ů b ěž n ě vyrovnaný úv ě ru si vezmeme jen pokud je to skute č n ě nutné a pokud si ho m ůž eme dovolit. Pokud toto pravidlo budeme porušovat, bude náš ž ivot nevyhnuteln ě poznamenán opakujícími se finan č ními potí ž emi.

8 Finan č ní gramotnost V n ě kterých ž ivotních obdobích a situacích se č erpání úv ě ru (p ů j č ky), v ě tšina z nás nevyhne. Ale ani pak bychom nem ě li p ř estat mít své finance pod kontrolou. Jednoduchou metodou jak toho dosáhnout je plánování osobních resp. rodinných financí.

9 Citace: STRECKOVÁ, Yvonne – MALÝ, Ivan a kol. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Praha : Computer Press, 1998. ISBN 80- 7226-112-6. Petr Klínský, Danuše Chromá, Svatava Tesařová, Michal Janák – Finanční gramotnost obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN 978 ‑ 80 ‑ 87063 ‑ 13 ‑ 2


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_0101_CO JE F.G. Téma: CO JE FINANČNÍ GRAMOTNOST Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google