Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cílem projektu Školní a webové informační centrum je nabídnout žákům učivo základní školy zpracované v elektronické podobě. Učivo budou mít žáci k dispozici.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cílem projektu Školní a webové informační centrum je nabídnout žákům učivo základní školy zpracované v elektronické podobě. Učivo budou mít žáci k dispozici."— Transkript prezentace:

1

2 Cílem projektu Školní a webové informační centrum je nabídnout žákům učivo základní školy zpracované v elektronické podobě. Učivo budou mít žáci k dispozici v učebnách Školního a webového informačního centra a na webovém portálu http://vyuka.zsjarose.cz/. Vedle učiva budou zpracované materiály obsahovat testy, návrhy projektů, seminárních prací a odkazy na další doplňkovou literaturu. Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2009 Datum ukončení realizace projektu: 30. 3. 2012

3 Celková výše finanční podpory: 2 960 162,01Kč Celková částka z ESF:2 516 137,71 Kč Osobní náklady:2 197 813,50 Kč Zařízení:568 298,78 Kč Z toho křížové financování: 130 600,12 Kč Služby (tvorba www portálu):155 493,73 Kč Publicita projektu: 29 750,00 Kč

4  Vybavení školního informačního centra 1. 6. – 30. 9. 2009  Vytvoření webového portálu 1. 7. – 30. 11. 2009  Vytvoření výukových materiálů 1. 4. 2009 – 30. 3. 2012  Propagace projektu 1. 4. 2009 – 30. 3. 2012

5 Školní a webové informační centrum je umístěno ve dvou nově zrekonstruovaných učebnách školy. Na rekonstrukci se finančně podílela škola a její zřizovatel - město Třebíč. Do první učebny jsme umístily 16 žákovských počítačů s LCD monitorem, jeden administrátorský počítač, dataprojektor, tiskárnu, skener a ozvučení. V druhé učebně je jeden počítač a interaktivní tabule s ozvučením. Všechny počítače jsou připojeny k internetu a jsou na nich k dispozici vytvořené výukové materiály.

6

7

8

9 Jednou z hlavních aktivit při realizaci projektu je vytvoření webového portálu, na kterém mají žáci k dispozici učivo základní školy v elektronické podobě. Konkrétně se jedná o český jazyk, matematiku, fyziku, chemii, zeměpis, přírodopis, dějepis, německý jazyk, anglický jazyk, informatiku, environmentální výchovu a výchovu k občanství. Všechny předměty jsou dále děleny na jednotlivé ročníky a výukové lekce. Současně vznikl i terminologický slovník, ve kterém jsou vysvětleny některé odborné termíny z výukových materiálů.

10 Webový portál je navržen tak, aby co nejlépe vyhovoval požadavkům učitelů a žáků. Samotná tvorba byla neustále konzultována se všemi členy realizačního týmu a byla zohledněna většina připomínek a podnětů. Každý člen realizačního týmu postupně vytváří výukové materiály z jednoho předmětu a ty následně vkládá na webový portál. Rozsah a podoba vytvořených výukových materiálů z jednotlivých předmětů se liší podle aktuálních potřeb učitelů a žáků.

11

12

13  na stránkách školy  v regionálním tisku  na propagačních předmětech  označení učeben ŠWIC  informační tabule u vchodu do budovy školy

14

15

16

17 Vytvořené propagační předměty  blok s kroužkovou vazbou (500x)  propisovací tužka (700x)  igelitová taška (700x)

18

19

20  Počet nově vytvořených/inovovaných produktů V elektronické podobě bude zpracováno učivo celkem 12 předmětů vyučovaných na II. stupni základní školy. Bude sestaven terminologický slovník obsahující hesla použité v jednotlivých lekcích.  Počet osob poskytujících služby Služby spojené s činnostmi ŠWIC poskytuje 11 osob.  Počet podpořených osob celkem – dětí, žáků Celkem bude podpořeno 500 žáků základní školy.

21

22

23  Na vytváření projektu se podílel tým učitelů, kteří na pravidelných schůzkách diskutovali o svých připomínkách a návrzích.  Projektový záměr byl průběžně konzultován s oddělením grantových programů Kraje Vysočina, aby byl zajištěn soulad s pravidly OPVK.  Následně byl sestaven rozpočet a harmonogram realizace projektu. V harmonogramu je zohledněna dostatečná časová rezerva pro případ nečekaných komplikací při realizaci dílčích úkolů.

24  V realizačním týmu je celkem 11 osob (38 % z celkového počtu pedagogických pracovníků a 20 % z celkového počtu zaměstnanců).  Hlavní manažer projektu 10hod/měsíc Kontrolní činnost, tvorba dokumentů souvisejících s realizací projektu, zpracování monitorovacích zpráv, správce rozpočtu, správa prostředků informačních a komunikačních technologií.

25  Manažer projektu 2 (ředitel školy) 7 hod/měsíc Kontrolní činnost, tvorba dokumentů souvisejících s realizací projektu, zpracování monitorovacích zpráv, příkazce operací, uzavírání smluv.  Manažer projektu 3 pracovníci - 10 hod/měsíc Kontrolní činnost, tvorba dokumentů souvisejících s realizací projektu, zpracování monitorovacích zpráv, správa prostředků informačních a komunikačních technologií.

26  Konzultant lektor 5 zaměstnanců - 24 hod/měsíc Vytváření výukových materiálů a jejich umisťování na webový portál, zajištění chodu ŠWIC.  Konzultant/lektor 2 4 pracovníci - 29 hod/měsíc Vytváření výukových materiálů a jejich umisťování na webový portál, zajištění chodu ŠWIC.

27  Účetní projektu 24 hod/měsíc Vedení účetnictví a zpracování monitorovacích zpráv.

28

29

30  je v souladu s dlouhodobým záměrem školy zvyšovat kvalitu a efektivitu vzdělávací služby veřejnosti  je účinným prostředkem k dosahování vzdělávacích cílů ŠVP  výrazně posiluje proces získávání klíčových kompetencí žáků a profesní růst pedagogů  umožňuje prostřednictvím webového portálu žákům i rodičům snadnější přístup k informacím a učivu v elektronické podobě i v době mimo vyučování

31  pomáhá řešit speciální vzdělávací potřeby žáků, žáků cizinců a vzdělávání žáků dlouhodobě nemocných  se velkou mírou podílí i na propagaci a medializaci práce školy  realizace projektu dává řediteli školy možnosti personální práce se zaměstnanci, rozvíjí týmovou spolupráci učitelů a rozšiřuje jejich portfolio

32 Prezentaci vytvořil Mgr. Karel Dolák – ředitel školy Mgr. Vítězslav Bártl – projektový manažer


Stáhnout ppt "Cílem projektu Školní a webové informační centrum je nabídnout žákům učivo základní školy zpracované v elektronické podobě. Učivo budou mít žáci k dispozici."

Podobné prezentace


Reklamy Google