Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Virtuální Univerzita třetího věku. 2 Seniorské vzdělávání Univerzita třetího věku (U3V) je součást Celoživotního vzdělávání, organizované veřejnými.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Virtuální Univerzita třetího věku. 2 Seniorské vzdělávání Univerzita třetího věku (U3V) je součást Celoživotního vzdělávání, organizované veřejnými."— Transkript prezentace:

1 1 Virtuální Univerzita třetího věku

2 2 Seniorské vzdělávání Univerzita třetího věku (U3V) je součást Celoživotního vzdělávání, organizované veřejnými VŠ / univerzitami v ČR. Zájmové, neprofesní vzdělávání. Ne slouží k pracovnímu uplatnění účastníků. Absolvent získává po ukončení cyklu Osvědčení o absolvování U3V.

3 Virtuální U3V Forma distančního studia U3V při Provozně ekonomické fakultě ČZU. Vysokoškolskými lektory předem natočené videopřednášky jsou aplikovány přes internet do míst výuky - konzultačních středisek - studujícím seniorům nezávisle na místě a čase. 3

4 4 VU3V v číslech Výuka od r. 2008, k 18. 8. 2015 registrováno 186 KS (172+14)

5 5 Konzultační středisko - KS Je výukové místo v daném regionu, které na základě Smlouvy o spolupráci mezi zřizovatelem a PEF ČZU v Praze poskytuje pravidelné společné přednášky pro seniory. V každém KS je tutor (kontaktní osoba), která organizačně zajišťuje průběh společné výuky a spolupracuje s Centrem VU3V.

6 6 Posluchač - studium Je účastníkem Celoživotního vzdělávání (CŽV) při PEF ČZU v Praze a po 1. semestru obdrží studijní výkaz CŽV. Posluchač může: - studovat pouze v jednom KS - začít studovat od kteréhokoli semestru - kterýkoliv následný semestr „vynechat“ (zdravotní, rodinné důvody), ke studiu se opět vrátit - studium kdykoliv ukončit.

7 7 Kdo může studovat Osoby pobírající důchod. Invalidní důchodci bez rozdílu věku. Osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní). Vzdělání – předpokládá se maturita - žádost o prominutí vzdělání (jednorázově). Znalost práce na počítači je pro posluchače výhodou, nikoliv podmínkou !!!

8 8 Poplatky za studium Studijní poplatek za semestr je: - 200 nebo 300 Kč (Lidské zdraví 300,- Kč) Další možné (nepovinné) poplatky: –tisk sylabů (20,- Kč) –závěrečné semináře, promoce (cestovné)

9 9 Akademický rok Zimní semestr 0. kurz Astronomie září výuka po 7 dnech 1. Vybraný kurz říjen – prosinec výuka po 14 dnech Závěrečný seminář leden Letní semestr 0. kurz Astronomie leden výuka po 7 dnech 2. Vybraný kurz únor – duben výuka po 14 dnech Závěrečný seminář květen

10 Průběh semestru Společné přednášky (po14 dnech) a testy. Samostatné opakování přednášek (PC + internet, tištěná forma / sylab). Samostatné vypracování testů po každé přednášce (neomezená opakovatelnost). Samostatné vypracování závěrečného testu z celého kurzu (po poslední přednášce, 5 pokusů). Požadovaný počet bodů z testů: * z přednášek - 5 bodů z 10 možných * závěrečný test – 12 bodů z 24 možných 10

11 Esej (nepovinná) Možnost vyjádření posluchačů ke studovanému tématu – filozoficky / profesně / co posluchači studium tématu přineslo / osobní vzpomínky či zkušenosti. Eseje jsou přístupny všem posluchačům studujícím dané téma v různých KS. Posluchači mohou eseje hodnotit. Nejlépe vyhodnocené eseje jsou umístěny na portále. 11

12 12 Podmínky pro úspěšné absolvování semestru Povinné Účast na společné výuce v KS (prezenční listina). Individuálně vypracované testy na určený počet bodů - z každé přednášky, - z celého kurzu. Nepovinné ** Vypracování eseje, popř. hodnocení ostatních esejů. ** Účast na Závěrečném semináři (slavnostní promoci).

13 13 Závěrečný seminář Nepovinný, vždy v sídle některého KS. Program: zdravice hostů, přednáška přítomného lektora, zhodnocení semestru, přednesení vybraných nejlépe vyhodnocených esejů (ocenění jejich autorů), předání Pamětních listů, kulturní vystoupení. Odpolední program: na doporučení organizujícího KS si volí každé středisko samostatně (kulturní, technická památka, zajímavost lokalit apod.).

14 14 Závěrečná promoce Studium cyklu „Svět okolo nás“ je stanoveno na 6 individuálních kurzů. Promoce se koná v aule ČZU v Praze. Předání „Osvědčení o absolutoriu U3V“ Po ukončení cyklu může posluchač návazně pokračovat ve studiu dalšího cyklu.

15 15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 Virtuální Univerzita třetího věku. 2 Seniorské vzdělávání Univerzita třetího věku (U3V) je součást Celoživotního vzdělávání, organizované veřejnými."

Podobné prezentace


Reklamy Google