Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studium k výkonu specializovaných činností: Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studium k výkonu specializovaných činností: Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií."— Transkript prezentace:

1 Studium k výkonu specializovaných činností: Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií

2 Studiem získává absolvent kvalifikační předpoklady pro výkon specializované činnosti: koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií dané vyhláškou č. 317/2005 Sb. (§ 9a) MŠMTč. 317/2005 Sb. (§ 9a)

3 Základní cíle vzdělávání Prohloubit a rozšířit kompetence absolventa k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti využití ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a řízení naplnění standardu ICT služeb na základních a středních školách ČR.

4 Současně platné Nařízení vlády pro úpravu problematiky ICT metodika (dříve Nařízení vlády č. 400/2002): Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. ze dne 26.ledna 2005 http://www.msmt.cz/Files/HTM/JKNVschval enevladou1502.htm

5 Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. ze dne 26. ledna 2005, § 3  (4) Učiteli – metodikovi informačních a komunikačních technologií se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti s počtem žáků ve škole Počet žákůSnížení v hodinách týdně do 501 do 1502 do 3003 do 5004 nad 5005

6  (5) Je-li pověřeno výkonem funkce metodika informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce více pedagogických pracovníků, sníží se každému z nich rozsah přímé pedagogické činnosti podle ředitelem školy přiděleného počtu žáků nebo tříd.

7  (6) Vykonává-li funkci metodika informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce ředitel školy nebo zástupce ředitele školy, sníží se jim týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle odstavců 3 a 4, nejvýše však do poloviny týdenního rozsahu stanoveného pro ředitele školy nebo zástupce ředitele školy v příloze k tomuto nařízení.

8 Důležité materiály a informace  http://www.msmt.cz/Files/PDF/Vyhlaska_317 _2005_o_dalsim_vzd__ped_prac.pdf http://www.msmt.cz/Files/PDF/Vyhlaska_317 _2005_o_dalsim_vzd__ped_prac.pdf  http://www.e-gram.cz/Zasadni_materialy.htm http://www.e-gram.cz/Zasadni_materialy.htm  http://www.mendelu.cz/iczv/karierni/koordina ce-v-oblasti-ICT.html http://www.mendelu.cz/iczv/karierni/koordina ce-v-oblasti-ICT.html

9 Časový plán studia  Studium je třísemestrové, s celkovým počtem 255 hodin, z toho je 155 hodin věnováno přímé výuce prezenční formou, 50 hodin výuce distanční formou, 50 hodin konzultacím v souvislosti s vypracováním závěrečné práce.

10 Klíčové cílové kompetence Hlavním smyslem studia je vybavení absolventa potřebnými znalostmi, organizačními a řídícími dovednostmi, resp. didaktickými metodami k tomu, aby byl ICTK metodik schopen ve své škole, případně v okolních „malých“ školách kvalifikovaně:

11  metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů,  doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků  koordinovat užití ICT ve vzdělávání,  koordinovat nákupy a aktualizace software,  zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy,  koordinovat provoz informačního systému školy

12 Studium by mělo naplnit svým obsahem následující kompetence: Kompetence k učeník řízení ke správě ICT na škole

13 Kompetence k učení  role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické metody  využití počítače ve vzdělávacím procesu (nad rámec vlastní odbornosti účastníka)  organizace vedení školních žákovských a studentských projektů  vyhledávání a hodnocení výukových a informačních zdrojů na internetu  užití metod distančního a kombinovaného vzdělávání podporovaného ICT

14 Kompetence k řízení  zpracování a realizace ICT plánu školy  zpracování bezpečnostní politiky školy (pravidla bezpečnosti, provozní a SW řád školy)  organizace zapojení školy do regionálních (národních) projektů  organizace a metodická pomoc při provozu školního vzdělávacího a organizačního informačního systému

15 Kompetence ke správě ICT ve škole  základní orientace v nových trendech vývoje ICT pro vzdělávání  základní orientace v právních předpisech souvisejících s ICT  znalost principů a možností počítačových sítí  znalost principů a možností moderních prezentačních technologií

16 Tematické okruhy studia 1.Role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie 2.Využití počítače ve vzdělávacím procesu – tři vybrané okruhy z minimálně pěti nabízených 3.Informační systém školy, webová prezentace školy 4.Principy a možnosti počítačových sítí 5.Autorské právo, bezpečnost na internetu, netiketa 6.Tvorba ICT plánu školy, interakce ICT a RVP 7.Příprava školních projektů (v rámci ČR, EU)

17 8.Vedení školních žákovských projektů 9.Moderní technologie – aktuální informace, užití ve škole 10.Hygiena, ergonomie a pravidla bezpečnosti práce s ICT 11.Užití ICT ve speciální pedagogice 12.Počítač a volný čas dětí a mládeže 13.Anglické termíny pro oblast ICT a moderní edukace 14.Aktuální zdroje informací a výukových objektů na internetu

18 Zajištění studia  Ústav informatiky PEF MZLU  Ve spolupráci s: Institutem celoživotního vzdělávání MZLU v Brně Ústavem práva PEF Ústavem humanitních věd Ústavem jazykových a kulturních studií MZLU NIDV externími lektory

19 Odborný garant studia doc. Ing. Dr. J. Rybička Organizační zajištění Ing. I. Houbová

20 1. semestr studia Obsah, termíny, předměty, garanti předmětů, rozvrh, informace o ukončení semestru

21 Letní semestr 2007 (první etapa studia) Termíny soustředění: 1.10. až 11. března 2.31. března až 1. dubna 3.21. až 22. dubna 4.12. až 13. května 5.2. až 3. června Přesný rozvrh a rozdělení do skupin najdete v IS MZLU Brno pod odkazem 1. semestr 3. běh.

22 Rozvrh 1. soustředění – sobota 11.00 až 12.00Úvod do studia 12.00 až 13.30Informační systémy a prezentace školy – úvod do IS (RNDr. Ing. M. Šorm, Ph.D), 14.30 až 18.00ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie (PhDr. D. Linhartová, CSc.), učebna A01

23 Rozvrh 1. soustředění – neděle 9.00 až 12.00Počítačové sítě (RNDr. Ing. M. Šorm, Ph.D), učebna A01 13.00 až 17.00 Počítačové sítě (RNDr. Ing. M. Šorm, Ph.D), učebna A01

24 Tematické okruhy pro předmět „ Využití počítače ve vzdělávacím procesu “  Společná část: Zásady úpravy dokumentů se zaměřením na dokumenty z oblasti IT, jak zpracovávat samostatné práce (1. semestr) Možnosti moderních prezentačních technologií (2. semestr)  Volitelná část Volitelná

25 Ukončení 1. semestru Souborná zkouška zahrnující znalosti z předmětů:  ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie  Počítačové sítě ve školách  Angličtina pro ICT  Úvod do studia

26 Průběh souborné zkoušky  Semestrální zkouška bude probíhat v počítačové učebně v prostředí e-learningového systému formou testu  Test bude obsahovat 20 otázek, 10 otázek bude z předmětu „ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie“, 5 otázek z předmětu „Počítačové sítě ve školách“, 3 otázky z předmětu „ Angličtina pro ICT „ 2 otázky z „Úvodu do studia“

27 Hodnocení zkoušky  A – 85 % a více správných odpovědí  B – minimálně 77 % správných odpovědí  C – minimálně 70 % správných odpovědí  D – minimálně 62 % správných odpovědí  E – minimálně 55 % správných odpovědí  F – pod 55 %

28 Předměty ukončené pouze zápočtem: Podmínkou udělení zápočtu je mimo účasti ve výuce vypracování samostatných prací nebo projektu z předmětů:  Využití počítače ve vzdělávacím procesu I  Využití počítače ve vzdělávacím procesu II  Počítačové sítě ve školách

29 Další informace http://is.mendelu.cz/


Stáhnout ppt "Studium k výkonu specializovaných činností: Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií."

Podobné prezentace


Reklamy Google