Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studium k výkonu specializovaných činností: Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studium k výkonu specializovaných činností: Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií."— Transkript prezentace:

1 Studium k výkonu specializovaných činností: Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií

2 Studiem získává absolvent kvalifikační předpoklady pro výkon specializované činnosti: koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií dané vyhláškou č. 317/2005 Sb. (§ 9a) MŠMT

3 Základní cíle vzdělávání
Prohloubit a rozšířit kompetence absolventa k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti využití ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a řízení naplnění standardu ICT služeb na základních a středních školách ČR.

4 Současně platné Nařízení vlády pro úpravu problematiky ICT metodika (dříve Nařízení vlády č. 400/2002): Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. ze dne 26.ledna 2005

5 Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. ze dne 26. ledna 2005, § 3
(4) Učiteli – metodikovi informačních a komunikačních technologií se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti s počtem žáků ve škole Počet žáků Snížení v hodinách týdně do 50 1 do 150 2 do 300 3 do 500 4 nad 500 5

6 (5) Je-li pověřeno výkonem funkce metodika informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce více pedagogických pracovníků, sníží se každému z nich rozsah přímé pedagogické činnosti podle ředitelem školy přiděleného počtu žáků nebo tříd.

7 (6) Vykonává-li funkci metodika informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce ředitel školy nebo zástupce ředitele školy, sníží se jim týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle odstavců 3 a 4, nejvýše však do poloviny týdenního rozsahu stanoveného pro ředitele školy nebo zástupce ředitele školy v příloze k tomuto nařízení.

8 Pro letošní rok jsou v platnosti tyto metodické pokyny:
Rozvojový program č.j.: 31552/2005 (ICT standard v roce financování) Metodický pokyn č.j.: (věcný standard ICT a ICT plán) Metodický pokyn č.j.: 27277/2005 (projekty SIPVZ v roce 2006) Metodický pokyn č.j.: 28885/2004 (projekty SIPVZ v roce druhý rok dvouletých projektů)

9 Důležité materiály

10 Informace: http://www.e-gram.cz/Zasadni_materialy.htm

11 Časový plán studia Studium je třísemestrové, s celkovým počtem 255 hodin, z toho je 155 hodin věnováno přímé výuce prezenční formou, 50 hodin výuce distanční formou, 50 hodin konzultacím v souvislosti s vypracováním závěrečné práce.

12 Klíčové cílové kompetence
Hlavním smyslem studia je vybavení absolventa potřebnými znalostmi, organizačními a řídícími dovednostmi, resp. didaktickými metodami k tomu, aby byl ICTK metodik schopen ve své škole, případně v okolních „malých“ školách kvalifikovaně:

13 Studium by mělo naplnit svým obsahem následující kompetence:
metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů, doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků koordinovat užití ICT ve vzdělávání, koordinovat nákupy a aktualizace software, zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy, koordinovat provoz informačního systému školy Studium by mělo naplnit svým obsahem následující kompetence:

14 Kompetence k učení role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické metody využití počítače ve vzdělávacím procesu (nad rámec vlastní odbornosti účastníka) organizace vedení školních žákovských a studentských projektů vyhledávání a hodnocení výukových a informačních zdrojů na internetu užití metod distančního a kombinovaného vzdělávání podporovaného ICT

15 Kompetence k řízení zpracování a realizace ICT plánu školy
zpracování bezpečnostní politiky školy (pravidla bezpečnosti, provozní a SW řád školy) organizace zapojení školy do regionálních (národních) projektů organizace a metodická pomoc při provozu školního vzdělávacího a organizačního informačního systému

16 Kompetence ke správě ICT ve škole
základní orientace v nových trendech vývoje ICT pro vzdělávání základní orientace v právních předpisech souvisejících s ICT znalost principů a možností počítačových sítí znalost principů a možností moderních prezentačních technologií

17 Tematické okruhy studia
Role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie Využití počítače ve vzdělávacím procesu – tři vybrané okruhy z minimálně pěti nabízených Informační systém školy, webová prezentace školy Principy a možnosti počítačových sítí Autorské právo, bezpečnost na internetu, netiketa Tvorba ICT plánu školy, interakce ICT a RVP Příprava školních projektů (v rámci ČR, EU)

18 Vedení školních žákovských projektů
Moderní technologie – aktuální informace, užití ve škole Hygiena, ergonomie a pravidla bezpečnosti práce s ICT Užití ICT ve speciální pedagogice Počítač a volný čas dětí a mládeže Anglické termíny pro oblast ICT a moderní edukace Aktuální zdroje informací a výukových objektů na internetu

19 Zajištění studia Ústav informatiky PEF MZLU Ve spolupráci s:
Institutem celoživotního vzdělávání MZLU v Brně Ústavem práva PEF Ústavem humanitních věd Ústavem jazykových a kulturních studií MZLU NIDV externími lektory

20 Odborný garant studia doc. Ing. Dr. J. Rybička Organizační zajištění Ing. I. Houbová

21 Zimní semestr 2006 (první etapa studia)
Termíny soustředění: 22. až 23. září 21. až 22. října 11. až 12. listopadu 2. až 3. prosince 6. až 7. ledna

22 Rozvrh 1. soustředění – sobota
11.00 až Úvod do studia 13.00 až Informační systémy a prezentace školy – webová prezentace (doc. Ing. Dr. J. Rybička) 15.00 až Informační systémy a prezentace školy – úvod do IS (RNDr. Ing. M. Šorm, Ph.D),

23 Rozvrh 1. soustředění – neděle
9.00 až Tvorba projektů (Mgr. Blanka Kozáková), učebna E01 12.30 až Využití počítače ve vzdělávacím procesu (cvičení) Tvorba projektů (cvičení) učebny Q07 a Q08

24 Ukončení 1. semestru Souborná zkouška zahrnující znalosti z předmětů:
Informační systém školy a webová prezentace Bezpečnost a právo Hygiena, ergonomie a pravidla bezpečnosti práce s ICT Úvod do studia

25 Předměty ukončené pouze zápočtem:
Podmínkou udělení zápočtu je mimo účasti ve výuce vypracování samostatných prací nebo projektu z předmětů: Využití počítače ve vzdělávacím procesu I Tvorba projektů a ICT plán školy

26 Tematické okruhy pro předmět „Využití počítače ve vzdělávacím procesu“
Společná část: Zásady úpravy dokumentů se zaměřením na dokumenty z oblasti IT, jak zpracovávat samostatné práce (2. semestr) Možnosti moderních prezentačních technologií (1. semestr) Volitelná část


Stáhnout ppt "Studium k výkonu specializovaných činností: Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií."

Podobné prezentace


Reklamy Google