Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studium k výkonu specializovaných činností: Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studium k výkonu specializovaných činností: Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií."— Transkript prezentace:

1 Studium k výkonu specializovaných činností: Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií

2 Studiem získává absolvent kvalifikační předpoklady pro výkon specializované činnosti: koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií dané vyhláškou č. 317/2005 Sb. (§ 9a) MŠMTč. 317/2005 Sb. (§ 9a)

3 Základní cíle vzdělávání Prohloubit a rozšířit kompetence absolventa k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti využití ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a řízení naplnění standardu ICT služeb na základních a středních školách ČR.

4 Současně platné Nařízení vlády pro úpravu problematiky ICT metodika (dříve Nařízení vlády č. 400/2002): Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. ze dne 26.ledna 2005 http://www.msmt.cz/Files/HTM/JKNVschval enevladou1502.htm

5 Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. ze dne 26. ledna 2005, § 3  (4) Učiteli – metodikovi informačních a komunikačních technologií se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti s počtem žáků ve škole Počet žákůSnížení v hodinách týdně do 501 do 1502 do 3003 do 5004 nad 5005

6  (5) Je-li pověřeno výkonem funkce metodika informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce více pedagogických pracovníků, sníží se každému z nich rozsah přímé pedagogické činnosti podle ředitelem školy přiděleného počtu žáků nebo tříd.

7  (6) Vykonává-li funkci metodika informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce ředitel školy nebo zástupce ředitele školy, sníží se jim týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle odstavců 3 a 4, nejvýše však do poloviny týdenního rozsahu stanoveného pro ředitele školy nebo zástupce ředitele školy v příloze k tomuto nařízení.

8 Pro letošní rok jsou v platnosti tyto metodické pokyny:  Rozvojový program č.j.: 31552/2005 (ICT standard v roce 2006 financování)  Metodický pokyn č.j.: 30799-2005 (věcný standard ICT a ICT plán)  Metodický pokyn č.j.: 27277/2005 (projekty SIPVZ v roce 2006)  Metodický pokyn č.j.: 28885/2004 (projekty SIPVZ v roce 2005 druhý rok dvouletých projektů)

9 Důležité materiály  http://www.msmt.cz/Files/PDF/Vyhlaska_317 _2005_o_dalsim_vzd__ped_prac.pdf http://www.msmt.cz/Files/PDF/Vyhlaska_317 _2005_o_dalsim_vzd__ped_prac.pdf

10 Informace:  http://www.e-gram.cz/Zasadni_materialy.htm http://www.e-gram.cz/Zasadni_materialy.htm  http://www.mendelu.cz/iczv/karierni/koordina ce-v-oblasti-ICT.html http://www.mendelu.cz/iczv/karierni/koordina ce-v-oblasti-ICT.html

11 Časový plán studia  Studium je třísemestrové, s celkovým počtem 255 hodin, z toho je 155 hodin věnováno přímé výuce prezenční formou, 50 hodin výuce distanční formou, 50 hodin konzultacím v souvislosti s vypracováním závěrečné práce.

12 Klíčové cílové kompetence Hlavním smyslem studia je vybavení absolventa potřebnými znalostmi, organizačními a řídícími dovednostmi, resp. didaktickými metodami k tomu, aby byl ICTK metodik schopen ve své škole, případně v okolních „malých“ školách kvalifikovaně:

13  metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů,  doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků  koordinovat užití ICT ve vzdělávání,  koordinovat nákupy a aktualizace software,  zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy,  koordinovat provoz informačního systému školy Studium by mělo naplnit svým obsahem následující kompetence:

14 Kompetence k učení  role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické metody  využití počítače ve vzdělávacím procesu (nad rámec vlastní odbornosti účastníka)  organizace vedení školních žákovských a studentských projektů  vyhledávání a hodnocení výukových a informačních zdrojů na internetu  užití metod distančního a kombinovaného vzdělávání podporovaného ICT

15 Kompetence k řízení  zpracování a realizace ICT plánu školy  zpracování bezpečnostní politiky školy (pravidla bezpečnosti, provozní a SW řád školy)  organizace zapojení školy do regionálních (národních) projektů  organizace a metodická pomoc při provozu školního vzdělávacího a organizačního informačního systému

16 Kompetence ke správě ICT ve škole  základní orientace v nových trendech vývoje ICT pro vzdělávání  základní orientace v právních předpisech souvisejících s ICT  znalost principů a možností počítačových sítí  znalost principů a možností moderních prezentačních technologií

17 Tematické okruhy studia 1.Role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie 2.Využití počítače ve vzdělávacím procesu – tři vybrané okruhy z minimálně pěti nabízených 3.Informační systém školy, webová prezentace školy 4.Principy a možnosti počítačových sítí 5.Autorské právo, bezpečnost na internetu, netiketa 6.Tvorba ICT plánu školy, interakce ICT a RVP 7.Příprava školních projektů (v rámci ČR, EU)

18 8.Vedení školních žákovských projektů 9.Moderní technologie – aktuální informace, užití ve škole 10.Hygiena, ergonomie a pravidla bezpečnosti práce s ICT 11.Užití ICT ve speciální pedagogice 12.Počítač a volný čas dětí a mládeže 13.Anglické termíny pro oblast ICT a moderní edukace 14.Aktuální zdroje informací a výukových objektů na internetu

19 Zajištění studia  Ústav informatiky PEF MZLU  Ve spolupráci s: Institutem celoživotního vzdělávání MZLU v Brně Ústavem práva PEF Ústavem humanitních věd Ústavem jazykových a kulturních studií MZLU NIDV externími lektory

20 Odborný garant studia doc. Ing. Dr. J. Rybička Organizační zajištění Ing. I. Houbová

21 Zimní semestr 2006 (první etapa studia) Termíny soustředění: 1.22. až 23. září 2.21. až 22. října 3.11. až 12. listopadu 4.2. až 3. prosince 5.6. až 7. ledna

22 Rozvrh 1. soustředění – sobota 11.00 až 12.00Úvod do studia 13.00 až 15.00Informační systémy a prezentace školy – webová prezentace (doc. Ing. Dr. J. Rybička) 15.00 až 18.00Informační systémy a prezentace školy – úvod do IS (RNDr. Ing. M. Šorm, Ph.D),

23 Rozvrh 1. soustředění – neděle 9.00 až 11.45Tvorba projektů (Mgr. Blanka Kozáková), učebna E01 12.30 až 16.30Využití počítače ve vzdělávacím procesu (cvičení) Tvorba projektů (cvičení) učebny Q07 a Q08

24 Ukončení 1. semestru Souborná zkouška zahrnující znalosti z předmětů:  Informační systém školy a webová prezentace  Bezpečnost a právo  Hygiena, ergonomie a pravidla bezpečnosti práce s ICT  Úvod do studia

25 Předměty ukončené pouze zápočtem: Podmínkou udělení zápočtu je mimo účasti ve výuce vypracování samostatných prací nebo projektu z předmětů:  Využití počítače ve vzdělávacím procesu I  Tvorba projektů a ICT plán školy

26 Tematické okruhy pro předmět „ Využití počítače ve vzdělávacím procesu “  Společná část: Zásady úpravy dokumentů se zaměřením na dokumenty z oblasti IT, jak zpracovávat samostatné práce (2. semestr) Možnosti moderních prezentačních technologií (1. semestr)  Volitelná část


Stáhnout ppt "Studium k výkonu specializovaných činností: Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií."

Podobné prezentace


Reklamy Google