Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika aktualizace ÚAP - RURÚ Program jednání: Úvod Informace z porady MMR s Krajskými úřady konané dne 21.09.2010 v Praze Pozvánka na seminář Metadata.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika aktualizace ÚAP - RURÚ Program jednání: Úvod Informace z porady MMR s Krajskými úřady konané dne 21.09.2010 v Praze Pozvánka na seminář Metadata."— Transkript prezentace:

1 Problematika aktualizace ÚAP - RURÚ Program jednání: Úvod Informace z porady MMR s Krajskými úřady konané dne 21.09.2010 v Praze Pozvánka na seminář Metadata Implementace INSPIRE v ČR + evidence rozpracovanosti ÚP JMK Zkušenosti s aktualizací ÚAP ORP Blansko Zkušenosti s aktualizací ÚAP ORP Tišnov Zkušenosti s aktualizací ÚAP ORP Veselí nad Moravou Dotazy k prezentovaným postupům. Přestávka na oběd. Ing. arch. Jaroslav Haluza – využitelnost ÚAP ORP při tvorbě územních plánů, tok informací mezi ORP a krajem. Diskuse Závěr. Exkurze.

2 Informace z porady MMR s Krajskými úřady ÚAP RÚRÚ a projekty na ÚAP 5.3 IOP ÚÚR připravuje publikaci – Příklady dobré praxe z pořizování ÚAP. Vyváženost: Výsledek vyváženost územních podmínek pro udržitelný rozvoj území musí být zdůvodněn, při zpracování a rozhodování o zařazení obce ve vyváženosti územních podmínek pro RURÚ lze využit přílohu č. 1 část B z vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánování dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška), např. průměrná míra nezaměstnanosti (stát, kraj, obec), ÚAP nedostatky nedodržování jednotlivých témat pro RURÚ z vyhlášky 500/2006 Sb., do SWOT analýzy patří jen to co má průmět do území a dá se řešit v ÚP, pro jednotlivé obce se nezpracovává SWOT analýza, ale záleží na velikosti ORP, ÚAP nejsou definovány problémy k řešení v ÚP, pokud nejsou problémy definovány v ÚAP, jako by ÚAP nebyly, definovat problémy nadmístního významu, které by se měly řešit v ZÚR, nutná spolupráce s obcemi při definování a řešení problémů, v ÚAP jsou uváděny informace, které do ÚAP nepatří (např. historie obce apod.).

3 Informace z porady MMR s Krajskými úřady ÚAP RÚRÚ a projekty na ÚAP 5.3 IOP IOP Na Vašich www stránkách bude u nově zveřejněných aktualizovaných ÚAP uvedeno: „Projekt prvních Územně analytických podkladů ORP …… byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu“, loga IOP, EU a MMR se na aktualizovaných ÚAP již neuvádějí, první ÚAP musí být uložena, změny v projektu se musí nahlásit na CRR, změna starosty ORP je považována za změnu v projektu, za změnu v projektu se nepovažuje změna rozlohy v ORP v důsledku digitalizace KÚ obcí, monitorovací návštěva nemusí být předem kontrolovanému subjektu oznámena, při kontrole nikdy nekritizujte způsob a výsledek zpracování Vašich ÚAP, uchovat vlastní ÚAP a všechny doklady s nimi spojené i v elektronické podobě, např. zachování jejich funkčnosti (dat apod.).


Stáhnout ppt "Problematika aktualizace ÚAP - RURÚ Program jednání: Úvod Informace z porady MMR s Krajskými úřady konané dne 21.09.2010 v Praze Pozvánka na seminář Metadata."

Podobné prezentace


Reklamy Google