Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizační legitimita: aplikace institucionální teorie a teorie závislosti na zdrojích v rámci výzkumu NNO Magdaléna Šťovíčková SOS FHS UK, 2013/2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizační legitimita: aplikace institucionální teorie a teorie závislosti na zdrojích v rámci výzkumu NNO Magdaléna Šťovíčková SOS FHS UK, 2013/2014."— Transkript prezentace:

1 Organizační legitimita: aplikace institucionální teorie a teorie závislosti na zdrojích v rámci výzkumu NNO Magdaléna Šťovíčková SOS FHS UK, 2013/2014

2 Text O’Brien, T. (2010) ‘Stuck in the Middle: Maintaining the Organizational Legitimacy of the Regional Environmental Center,’ Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 21(3), 339-357.

3 1.SK: Jaké je téma práce, výzkumný problém a výzkumné otázky? Jakou metodologii autoři zvolili? Uveďte charakteristiky zkoumané organizace. Jaká je struktura textu. 2.SK: Co označujeme pojmem legitimita organizací? Jaký má význam legitimita pro organizace? Jak a proč měnící se prostředí ovlivňuje legitimitu organizací? Jak organizace mohou udržet svou legitimitu v měnícím se prostředí? Uveďte na konkrétních příkladech z textu. 3.SK: Představ teorii závislosti na zdrojích. Co nám teorie závislosti na zdrojích vypovídá o organizační změně a roli organizace v rámci organizační změny? Uveď na příkladech z textu. 4.SK: Představ institucionální teorii. Co nám institucionální teorie vypovídá o organizační změně a roli organizace v rámci organizační změny? Uveď na příkladech z textu. 5.SK.Porovnej teorii závisti na zdrojích a institucionální teorii. V čem jsou podobnosti těchto dvou teorií a v čem jsou rozdílnosti ve vztahu k vysvětlení organizačních změn? Uveď na příkladech z textu. 6.sk. Jaké byly hlavní závěry textu? Proč autoři nazvali text „Stuck in the Middle“? Které z poznatků výzkumu by bylo možné využít pro efektivnější řízení organizace?

4 Výzkumný cíl a výzkumné otázky CÍL výzkumu: – porozumět, jaký mají externí tlaky vliv na organizaci, – jak se organizace adaptuje na změny, – jak si organizace udržují legitimitu Výzkumná otázka: – Jak se podpůrné organizace snaží udržovat svou organizační legitimitu?

5 Témata Organizační rozvoj Tlaky externího prostředí Organizační legitimita Podpůrné NNO

6 Teorie Podpůrné organizace Teorie závislosti na zdrojích Institucionální teorie – Institucionální isomorfismus Koncept organizační legitimity

7 Metodologie Případová studie the Regional Enviromental Centrer for Central and Easter Europe – Prostředí střední a východní Evropy Techniky sběru dat: rozhovory, analýza dokumentů Vzorek: charakteristiky zkoumané organizace, výběr vzorku

8 Závěry Externí prostředí má zásadní vliv na na to, jak organizace jednají Dva významné externí faktory, které ovlivňují jednání organizace: – dostupnost zdrojů/struktura donorů – proměna a míra stability politického systému: demokratizace, růst stability politického systému,, vstup zemí do EU Organizaci se podařilo reagovat na vnější podmínky a udržet si zdroje pro financování organizace (proměna zdrojů)

9 Závěry Isomorfní tlaky: jaké, v čem se projevovaly? – Zavedení formálních pravidel a standardizace organizačních procesů – profesionalizace.: např. nábor expertů Legitimity a organizační rozvoj: jak změny v externím prostředí ovlivňují legitimitu organizace? – Př. Zdroje: vztah ke státu vs. Vnímání tohoto vztahu spolupracujícími organizací – Př. Změna politické situace: integrační role organizace vnímána jako omezující

10 Závěry „Stuck in the Middle“: – organizace je na jedné straně stále více závislá na svých donorech a zároveň má čím dál větší konkurenci z řad domácích organizací

11 Srovnání dvou teoretických přístupů Teorie závislosti na zdrojích - Institucionální teorie – Proč studovat externí prostředí organizace? – Co je chápáno jako externí prostředí? – Co externí prostředí v organizacích ovlivňuje? – Může organizace ovlivňovat svou závislost na externím prostředí?  Podobnost / Rozdílnost teorií

12 Srovnání dvou teoretických přístupů Proč studovat externí prostředí organizace?¨ Obě teorie se shodují v tom, že je potřeba studovat externí prostředí, které ovlivňuje organizační rozvoj Co je chápáno jako externí prostředí? TZN: zdroje IT: institucionální prostředí: sociální a kulturní kontext  Prostředí nemůže však chápat jako jednotný celek

13 Srovnání dvou teoretických přístupů Může organizace ovlivňovat svou závislost na externím prostředí? TZN: organizace je aktivní účastník, který dokáže s externími vlivy tvárně nakládat – Organizace jsou schopny dosáhnout a udržet si své klíčové zdroje a zároveň si zajistit legitimitu (př. Vyvažování zdrojů a požadavků klientů) IT: organizace jako pasivní aktér ve vztahu k prostředí – Organizace reagují na tlak prostředí tím, že se stávají podobnými, aby dosáhli legitimit  tím, že prostředí není možno vnímat jako jednotný celek, organizace si nemohou vybírat mezi konformitou a aktivním jednáním – síla organizace je tedy dána jak schopností organizace zajistit si legitimitu, tak její schopností zajišťovat si zdroje a kontrolovat je

14 Text Odborná stať Struktura: Úvod Teoretická část Metodologie Prezentace dat Analýza da s využitím teoretických konceptů Závěr Seznam použité literatury


Stáhnout ppt "Organizační legitimita: aplikace institucionální teorie a teorie závislosti na zdrojích v rámci výzkumu NNO Magdaléna Šťovíčková SOS FHS UK, 2013/2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google