Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingové informace a marketingový výzkum. Marketingový informační systém sběr informací třídění informací analyzování informací distribuce informací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingové informace a marketingový výzkum. Marketingový informační systém sběr informací třídění informací analyzování informací distribuce informací."— Transkript prezentace:

1 Marketingové informace a marketingový výzkum

2 Marketingový informační systém sběr informací třídění informací analyzování informací distribuce informací

3 Informace potřebnost včasnost přesnost

4 Zdroje dat Sekundární informace  Interní informace  Externí informace Primární informace  dotazníky (typy otázek)  pozorování  skupinová diskuse  prognostická dílna, brainstorming  průzkum uživatelů  průzkum okolí (obce) - potenciálních uživatelů  průzkum pracovníků

5 Informace a jejich použití v oblasti kulturního dědictví Popis Vysvětlení příčin Předpovídání tendencí

6 Cíle marketingového výzkumu Typy výzkumu Explorační výzkum Průzkum potenciálních zákazníků Deskriptivní výzkum Kauzální výzkum Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum

7 Příprava výzkumného projektu Metody výzkumu: Pozorování Skupinové dotazování Průzkum Experimentální výzkum Experiment v laboratorních podmínkách Experiment v reálných podmínkách

8 Sběr dat Pozorování Dotazování Technické prostředky sběru dat Oční kamery Průmyslové kamery Tachyskop Galvanometr Audiometr = peoplemetr Snímač čárového kódu Mechanické počítadlo vstupů Čtečka magnetického proužku Měření návštěvnosti webových stránek SenseCam; lifelogging

9 Dotazování Uzavřené otázky Otázky s otevřeným koncem

10 Uzavřené otázky Dichotomická Mnohonásobný výběr Stupnice  Likertova stupnice  Stupnice přikládaného významu  Stupnice oblíbenosti a známosti  Stupnice úmyslu  Hodnotící škála Párové srovnávání Řazení objektů podle důležitosti Významový (sémantický) diferenciál

11 Otázky s otevřeným koncem Zcela nestrukturovaná otázka Slovní asociace Dokončení věty Dokončení povídky Dokončení obrázku Dokončení tématického námětu (doplnění obrázku)

12 Výběrový soubor Pravděpodobnostní, náhodný, exaktní  Prostý náhodný soubor  Vrstvený náhodný soubor  Shlukový/skupinový náhodný soubor Nepravděpodobnostní, úsudkový, neexaktní  Soubor vhodné příležitosti  Soubor vhodného úsudku  Určený soubor

13 Metody kontaktování respondentů: Poštou Telefonické dotazování Osobní  Na zastavení  Předem dohodnutý rozhovor Internetové a e-mailové dotazníky a ankety Ankety

14 Zpracování a analýzy dat Statistické nástroje  Vícenásobná regresní analýza  Analýza diskriminantu  Faktorová analýza  Shluková analýza  Analýza preferencí  Multidimenzionální analýza Modely  Modely front  Modely testování nových produktů  Modely prodejní odezvy  Modely diskrétní volby  Markovův procesní model Optimalizační postupy  Diferenciální počet  Heuristika  Teorie her rozhodování v podmínkách neurčitého chování  Teorie statistického rozhodování  Matematické programování

15 Závěrečná zpráva, vyhodnocení a uvedení do praxe Průzkum a hodnocení výstav v muzeích a galeriích  Předběžné ohodnocení výstavy  Průběžné (ve fázích vzniku) hodnocení výstavy  Závěrečné hodnocení výstavy Studie a výzkumy návštěvníků Průzkum možností dalšího rozvoje Interní nebo organizační průzkumy

16 Děkuji Vám za pozornost Celý text najdete na http://info.sks.cz/users/jo/ http://info.sks.cz/users/jo/ Odkaz: Přednášky pro VŠE a FF UK Arts_4_Info Nebo www.sks.cz stránky učitelůwww.sks.cz © Radka Johnová, 2007


Stáhnout ppt "Marketingové informace a marketingový výzkum. Marketingový informační systém sběr informací třídění informací analyzování informací distribuce informací."

Podobné prezentace


Reklamy Google