Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingové informace a marketingový výzkum. Marketingový informační systém Sběr informací Třídění informací Analyzování informací Distribuce informací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingové informace a marketingový výzkum. Marketingový informační systém Sběr informací Třídění informací Analyzování informací Distribuce informací."— Transkript prezentace:

1 Marketingové informace a marketingový výzkum

2 Marketingový informační systém Sběr informací Třídění informací Analyzování informací Distribuce informací

3 Informace Potřebnost Včasnost Přesnost

4 Zdroje dat Sekundární informace  Interní informace  Externí informace Primární informace  Pozorování  Dotazování  Skupinová diskuse  Prognostická dílna, brainstorming  Průzkum zákazníků  Průzkum okolí (obce) - potenciálních zákazníků  Průzkum pracovníků

5 Informace a jejich použití Popis Vysvětlení příčin Předpovídání tendencí

6 Postup marketingového výzkumu 1. Cíl výzkumu; problém hypotéza 2. Metody výzkumu 3. Výzkumný projekt, plán a přístupy 4. Sběr dat 5. Statistické zpracování 6. Interpretace výsledků 7. Doporučení 8. Implementace, realizace 9. Kontrola

7 Cíle marketingového výzkumu (1) Typy výzkumu a metody (2) Explorační výzkum Deskriptivní výzkum Kauzální výzkum Průzkum potenciálních zákazníků Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum

8 Metody výzkumu (2) Příprava výzkumného projektu (3) Pozorování Skupinové dotazování Průzkum Experimentální výzkum  Experiment v laboratorních podmínkách  Experiment v reálných podmínkách

9 Sběr dat (4) Pozorování Dotazování Technické prostředky sběru dat  Průmyslové kamery  Snímač čárového kódu  Čtečka magnetického proužku  Mechanické počítadlo vstupů  Audiometer (peoplemetr)  Oční kamery  Tachyskop  Galvanometr  Měření návštěvnosti webových stránek  SenseCam; lifelogging  Neuronmarketing

10 Dotazování (4) Uzavřené otázky Otázky s otevřeným koncem

11 Chyby a zkreslení Otázky  Osobní  Choulostivé  Podjaté  Vágně vymezené  Profesní slang  Negativní  Mnohonásobné Nepravda Lež Bez odpovědi  Spokojení  Nespokojení Motivace k vyplnění Způsob formulace

12 Uzavřené otázky (4) Dichotomická Mnohonásobný výběr Stupnice  Likertova stupnice  Stupnice přikládaného významu  Stupnice oblíbenosti a známosti  Stupnice úmyslu  Hodnotící škála Párové srovnávání Řazení objektů podle důležitosti Významový (sémantický) diferenciál

13

14 Dichotomická otázka Je to vaše první návštěva v této galerii? ANO NE

15 Mnohonásobný výběr S kým jste do muzea přišli? Sám, sama S manželem, manželkou (partnerem/partnerkou) S rodinou tj. s dětmi, vnoučaty, rodiči (tj. alespoň 2 generace) Se známými, ostatními příbuznými S kolegy, obchodními partnery S organizovanou skupinou, turistickým zájezdem Se školou Jiná možnost (vypište)

16 Likertova stupnice Příležitostná výstava je pro mě důvodem k opakované návštěvě galerie. absolutně souhlasím spíše souhlasím (ani souhlas ani nesouhlas, nelze říct) spíše nesouhlasím zcela nesouhlasím

17 Stupnice přikládaného významu Výše ceny je pro mě velmi důležitá spíše důležitá spíše nedůležitá zcela nedůležitá

18 Stupnice oblíbenosti a známosti Expozici Národní galerie ve Veletržním paláci mám velmi oblíbenou spíše oblíbenou spíše neoblíbenou zcela neoblíbenou Expozice Národní galerie ve Veletržním paláci je mi dobře známa spíše známa spíše neznáma zcela neznáma

19 Oblíbenost ►velmi oblíbenéneoblíbené Známost ▼ velmi známé 1. Ideál ☺ 4. nejhorší varianta Zrušit nebo měnit a PR dohromady neznámé2 a) marketingová komunikace, 2 b)publicita 3 a) odstranit nedostatky, 3 b)pak až publicita

20 Stupnice úmyslu Pokud by muzeum zavedlo prohlídky s odborným výkladem určitě se zúčastním spíše se zúčastním nevím zda se zúčastním spíše se nezúčastním určitě se nezúčastním

21 Významový (sémantický) diferenciál Je galerie, knihovna: velká 1 2 3 4 5malá světlá 1 2 3 4 5tmavá zajímavá1 2 3 4 5nudná přehledná1 2 3 4 5zmatená přívětivá1 2 3 4 5nepřátelská levná1 2 3 4 5drahá

22

23 Řazení objektů podle důležitosti Když si vybírám, které muzeum nebo galerii navštívím je pro mě nejdůležitější (seřaďte od 1. nejdůležitější po nejméně důležité) Vzdálenost od místa bydliště Cena Parkování Proslulost některého exponátu Celkové zaměření organizace Aktuální výstava Příjemná restaurace v objektu Bezbariérový přístup Příjemný personál Interaktivní prvky v expozici Pozitivní kritiky v médiích Osobní doporučení

24 Otázky s otevřeným koncem (4) Zcela nestrukturovaná otázka Slovní asociace Dokončení věty Dokončení povídky Dokončení obrázku Dokončení tématického námětu (doplnění obrázku)

25

26 Výběrový soubor (4) Pravděpodobnostní, náhodný, exaktní  Prostý náhodný soubor  Vrstvený náhodný soubor  Shlukový/skupinový náhodný soubor Nepravděpodobnostní, úsudkový, neexaktní  Soubor vhodné příležitosti  Soubor vhodného úsudku  Určený soubor

27 Metody kontaktování respondentů: (4) Poštou Telefonické dotazování Osobní  Na zastavení  Předem dohodnutý rozhovor Internetové ankety e-mailové dotazníky Ankety

28 Zpracování a analýzy dat (5) Statistické nástroje Modely Optimalizační postupy

29 Zpracování a analýzy dat (5) Statistické nástroje  Vícenásobná regresní analýza  Analýza diskriminantu  Faktorová analýza  Shluková analýza  Analýza preferencí  Multidimenzionální analýza  Chí kvadrát; X 2  Cramer’s V; CrV  Koeficient kontingence; CC

30 Modely (5) Modely front Modely testování nových produktů Modely prodejní odezvy Modely diskrétní volby Markovův procesní model

31 Optimalizační postupy (5) Diferenciální počet Heuristika Teorie her rozhodování v podmínkách neurčitého chování Teorie statistického rozhodování Matematické programování

32 Závěrečná zpráva, vyhodnocení a uvedení do praxe (6-9) Interpretace výsledků (6) Doporučení (7) Implementace, realizace (8) Kontrola (9)

33 Závěrečná zpráva, vyhodnocení a uvedení do praxe Průzkum a hodnocení  Předběžné ohodnocení  Průběžné hodnocení  Závěrečné hodnocení Studie a výzkumy zákazníků Průzkum možností dalšího rozvoje Interní nebo organizační průzkumy

34 Identifikace tržních příležitostí Identifikace Vyhodnocení  Vývoj  Velikost  Růst  Potenciál Nalezení trhu

35 Tři dimenze při hledání tržní příležitosti Čas (3)  Opatření krátkodobá  Opatření střednědobá  Opatření dlouhodobá Prostorová dimenze (5)  Globální, celosvětová  Evropa, EU, středoevropský prostor…  Národní trh (ČR)  Region, oblast, město, místo…  Zákazník Výrobková úroveň (6)  Celkové prodeje  Prodeje v daném odvětví  Prodeje firmy  Prodeje výrobkové řady  Prodeje výrobkové formy  Prodeje výrobkové položky

36 Měření poptávky Tržní potenciál Dostupný trh

37 Metody Konstrukce trhu Řetězové podíly Vícefaktorová indexní metoda

38 Děkuji Vám za pozornost Celý text najdete na http://info.sks.cz/users/jo/ http://info.sks.cz/users/jo/ Nebo www.sks.cz stránky učitelůwww.sks.cz © Radka Johnová, 2014


Stáhnout ppt "Marketingové informace a marketingový výzkum. Marketingový informační systém Sběr informací Třídění informací Analyzování informací Distribuce informací."

Podobné prezentace


Reklamy Google