Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingové informace a marketingový výzkum. Marketingový informační systém sběr informací třídění informací analyzování informací distribuce informací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingové informace a marketingový výzkum. Marketingový informační systém sběr informací třídění informací analyzování informací distribuce informací."— Transkript prezentace:

1 Marketingové informace a marketingový výzkum

2 Marketingový informační systém sběr informací třídění informací analyzování informací distribuce informací

3 Informace Potřebnost Včasnost Přesnost

4 Zdroje dat Sekundární informace  Interní informace  Externí informace Primární informace  dotazníky (typy otázek)  pozorování  skupinová diskuse  prognostická dílna, brainstorming  průzkum zákazníků  průzkum okolí (obce) - potenciálních zákazníků  průzkum pracovníků

5 Informace a jejich použití Popis Vysvětlení příčin Předpovídání tendencí

6 Postup marketingového výzkumu Cíl výzkumu; problém hypotéza Metody výzkumu Výzkumný projekt, plán a přístupy Sběr dat Statistické zpracování Interpretace výsledků Doporučení Implementace, realizace Kontrola

7 Cíle marketingového výzkumu Typy výzkumu Explorační výzkum Deskriptivní výzkum Kauzální výzkum Průzkum potenciálních zákazníků Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum

8 Příprava výzkumného projektu Metody výzkumu: Pozorování Skupinové dotazování Průzkum Experimentální výzkum Experiment v laboratorních podmínkách Experiment v reálných podmínkách

9 Sběr dat Pozorování Technické prostředky sběru dat Oční kamery Průmyslové kamery Tachyskop Galvanometr Audiometr = peoplemetr Snímač čárového kódu Mechanické počítadlo vstupů Čtečka magnetického proužku Měření návštěvnosti webových stránek SenseCam; lifelogging Neuronmarketing

10 Dotazování Uzavřené otázky Otázky s otevřeným koncem

11 Uzavřené otázky Dichotomická Mnohonásobný výběr Stupnice  Likertova stupnice  Stupnice přikládaného významu  Stupnice oblíbenosti a známosti  Stupnice úmyslu  Hodnotící škála Párové srovnávání Řazení objektů podle důležitosti Významový (sémantický) diferenciál

12 Otázky s otevřeným koncem Zcela nestrukturovaná otázka Slovní asociace Dokončení věty Dokončení povídky Dokončení obrázku Dokončení tématického námětu (doplnění obrázku)

13 Výběrový soubor Pravděpodobnostní, náhodný, exaktní  Prostý náhodný soubor  Vrstvený náhodný soubor  Shlukový/skupinový náhodný soubor Nepravděpodobnostní, úsudkový, neexaktní  Soubor vhodné příležitosti  Soubor vhodného úsudku  Určený soubor

14 Metody kontaktování respondentů: Poštou Telefonické dotazování Osobní  Na zastavení  Předem dohodnutý rozhovor Internetové a e-mailové dotazníky a ankety Ankety

15 Zpracování a analýzy dat Statistické nástroje Modely Optimalizační postupy

16 Zpracování a analýzy dat Statistické nástroje  Vícenásobná regresní analýza  Analýza diskriminantu  Faktorová analýza  Shluková analýza  Analýza preferencí  Multidimenzionální analýza  Chí kvadrát; X 2  Cramer’s V; CrV  Koeficient kontingence; CC

17 Modely  Modely front  Modely testování nových produktů  Modely prodejní odezvy  Modely diskrétní volby  Markovův procesní model

18 Optimalizační postupy  Diferenciální počet  Heuristika  Teorie her rozhodování v podmínkách neurčitého chování  Teorie statistického rozhodování  Matematické programování

19 Závěrečná zpráva, vyhodnocení a uvedení do praxe Průzkum a hodnocení  Předběžné ohodnocení  Průběžné hodnocení  Závěrečné hodnocení Studie a výzkumy zákazníků Průzkum možností dalšího rozvoje Interní nebo organizační průzkumy

20 Identifikace tržních příležitostí Identifikace Vyhodnocení  Vývoj  Velikost  Růst  Potenciál Nalezení trhu

21 Tři dimenze při hledání tržní příležitosti Čas (3)  Opatření krátkodobá  Opatření střednědobá  Opatření dlouhodobá Prostorová dimenze (5)  Globální, celosvětová  Evropa, EU, středoevropský prostor…  Národní trh (ČR)  Region, oblast, město, místo…  Zákazník Výrobková úroveň (6)  Celkové prodeje  Prodeje v daném odvětví  Prodeje firmy  Prodeje výrobkové řady  Prodeje výrobkové formy  Prodeje výrobkové položky

22 Měření poptávky Tržní potenciál Dostupný trh

23 Metody Konstrukce trhu Řetězové podíly Vícefaktorová indexní metoda

24 Děkuji Vám za pozornost Celý text najdete na http://info.sks.cz/users/jo/ http://info.sks.cz/users/jo/ Odkaz: Přednášky pro VŠE a FF UK MAR_4_Info Nebo www.sks.cz stránky učitelůwww.sks.cz © Radka Johnová, 2010


Stáhnout ppt "Marketingové informace a marketingový výzkum. Marketingový informační systém sběr informací třídění informací analyzování informací distribuce informací."

Podobné prezentace


Reklamy Google