Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Připravil: Ing. Martin Souček Přednáška předmětu: Marketing II Marketingový informační systém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Připravil: Ing. Martin Souček Přednáška předmětu: Marketing II Marketingový informační systém."— Transkript prezentace:

1 Připravil: Ing. Martin Souček Přednáška předmětu: Marketing II Marketingový informační systém

2 strana 2 Marketingový informační systém význam informace definice marketingového informačního systému vnitřní informační systém zpravodajský informační systém výzkumný informační systém

3 Informace Informace si představte jako tok, řeku - prostupující celou činností firmy. Některé přicházejí zvenku, jiné se tvoří uvnitř. –Bez informací nelze rozhodovat. –Informovanost usnadňuje objevování nových příležitostí. –Snižuje riziko podniku a racionalizuje řídící proces. Získat spolehlivé informace je především otázkou fungujícího firemního marketingového informačního systému. Společnost informací. strana 3

4 Informační systém Správně koncipovaný systém informací musí zaručovat informace o: –průběžně se měnícím okolí - makroprostředí –specifických požadavcích a podmínkách trhu –připravenosti a schopnosti podniku na ně reagovat - podnik strana 4

5 Jak systém vytvořit? Podnik může na základě průzkumu vedoucích pracovníků, výrobkových manažerů a prodejních manažerů pomocí užitečných otázek takový informační systém vytvořit. Lze tak učinit prostřednictvím zjištění informačních toků. strana 5

6 „Dotazník“ pro určování marketingových informačních potřeb 1. Jaké typy rozhodnutí děláte pravidelně? 2. Jaké typy informací pro tato rozhodnutí potřebujete? 3. Jaké typy informací pravidelně dostáváte? 4. Jaký typy speciálních studií pravidelně vyžadujete? 5. Jaké typy informací byste rád dostával (z těch, které nyní nedostáváte)? 6. Jaké informace byste chtěl dostávat denně, týdně, měsíčně, ročně? 7. Které časopisy a obchodní zprávy chcete pravidelně sledovat? 8. O jakých specifických tématech byste si přál být informován? 9. Jaké typy programů analýzy dat byste chtěl mít k dispozici? 10. Jaká čtyři zlepšení v současném marketingovém informačním systému byste doporučoval? strana 6

7 Marketingový informační systém MIS je předpokladem i východiskem jakékoliv marketingové aktivity v podniku. Jeho úkolem je přinášet informace o vnějším okolí i o vnitřním chování podniku. strana 7

8 Přínos Dobře zpracovaný IS přináší informace o pozitivních i negativních změnách ve vnějším okolí, které znamenají pro podnik šanci či ohrožení. Zároveň přináší informace o vnitřním stavu podniku, jak se podnik těmito změnám přizpůsobuje a do jaké míry je adaptace schopen. strana 8

9 Čím je tvořen MIS Každý marketingový systém je tvořen: –lidmi, –technikou, –technologiemi (know how). Komunikační prostředky pro předávání informací strana 9

10 MIS zabezpečuje zjištění informačních potřeb, zajištění informačních zdrojů, shromáždění informací, technické zpracování, analýzu informací, distribuci informací, využití informací, uchování informací. strana 10

11 Vztahy a struktura MIS strana 11 Marketingoví manažeři a jejich činnosti Analýza Plánování Realizace Kontrola Marketingové okolí Cílové trhy Marketingové kanály Veřejnost Síly makrookolí Vnitřní informační systém Marketingový zpravodajský systém Podpůrná analýza marketingových rozhodnutí Marketingový výzkumný systém Marketingová rozhodnutí a komunikace

12 Struktura MIS strana 12

13 Vnitřní informační systém (VIS) strana 13 Vnitřní informační systém Marketingový zpravodajský systém Podpůrná analýza marketingových rozhodnutí Marketingový výzkumný systém

14 Vnitřní informační systém zahrnuje: –hospodářské údaje (informace o prodeji, tržbách, zásobách, pohledávkách,…) –základní údaje o dodavatelích, zákaznících, konkurentech, distributorech (vedení osobních karet) –specifické údaje (zkušenosti z každodenního kontaktu s dodavateli i odběrateli, předzásobení, společenské akce) –doplňkové informace (výročí, osobní přání, informace důležité v souvislosti s dobrými vztahy s veřejností) Hovoříme o zdrojích sekundárních strana 14

15 Marketingový zpravodajský systém (MZS) strana 15 Vnitřní informační systém Marketingový zpravodajský systém Podpůrná analýza marketingových rozhodnutí Marketingový výzkumný systém

16 Marketingový zpravodajský systém Aktuální přísun informací z podnikatelského prostředí Zajištění informací o vnějším okolí firmy Hovoříme o sekundárních zdrojích strana 16

17 Získávání informací v MZS Nepřímé sledování Podmíněné sledování Neformální výzkum Formální postup strana 17

18 Zdroje informací strana 18 Vnitřní informační systém Marketingový zpravodajský systém Podpůrná analýza marketingových rozhodnutí Marketingový výzkumný systém

19 Zdroje informací strana 19 Informační zdroje Zdroje sekundárních informací Zdroje primárních informací Interní zdroje firmy Externí zdroje firmy Hospodářské a další interní údaje Státní statistika, periodika, noviny, knihy, výroční zprávy firem, organizací, obchodní asociace, vláda, parlament, univerzity,... Marketingový výzkumný systém

20 Zdroje sekundárních informací A. Interní zdroje - VIS Interní zdroje zahrnují přehledy zisků a ztrát, bilance, prodejní přehledy a prodejní hlášení, účty, přehledy zásob a zprávy z předchozích výzkumů strana 20

21 Zdroje sekundárních informací B. Státní publikace - MZS státní ročenka, kniha informací správních obvodů a měst, průmyslový výhled, průvodce marketingovými informacemi, ročenka výrobců, obchodní statistiky, sčítání obyvatelstva, sčítání dopravy, měsíční přehled pracovních sil, přehled současných obchodů, zpráva životní statistika,... strana 21

22 Zdroje sekundárních informací C. Periodika a knihy - MZS index obchodních periodik, encyklopedie asociací, časopisy s marketingovým zaměřením, užitečné obchodní časopisy, publikace, … strana 22

23 Zdroje sekundárních informací D. Komerční údaje komerční firmy, prodávající komerční informace předplatitelům, strana 23

24 Podpůrný systém marketingového rozhodování strana 24 Vnitřní informační systém Marketingový zpravodajský systém Podpůrná analýza marketingových rozhodnutí Marketingový výzkumný systém

25 Podpůrný systém marketingového rozhodování Statistická banka je soubor statistických postupů pro získávání smysluplných informací z disponibilních údajů. Banka modelů je soubor modelů, které pomáhají obchodníkům při tvorbě lepších rozhodnutí. Model je představován množinou proměnných a jejich vzájemnými vztahy, navrženými tak, aby model zobrazoval nějaký reálný systém nebo proces. strana 25

26 Podpůrný systém marketingového rozhodování strana 26 Statistická bankaBanka modelů Statistické techniky: vícenásobná regresní analýza analýza diskriminantu faktorová analýza shluková analýza analýza preferencí Klasifikace modelů

27 Podpůrný systém marketingového rozhodování strana 27 Podpůrný systém marketingového rozhodování Statistická bankaBanka modelů regresní analýza korelační analýza analýza diskriminantu faktorová analýza shluková analýza analýza spojitostí model projektování výrobků cenový model alokační model směšovací model sdělovacích prostředků model rozpočtu na reklamu Marketingové hodnocení a rozhodování

28 Klasifikace modelů I. Podle účelu A. Popisné modely Markovovův procesní model Model front B. Rozhodovací modely Diferenciální počet Matematické programování Teorie statistického rozhodování Teorie her strana 28

29 Klasifikace modelů II. Podle techniky A. Verbální modely B. Grafické modely Model logických toků Model síťového plánování Kauzální model Model rozhodovacího stromu Model funkčních vztahů Model systému se zpětnou vazbou C. Matematické modely Lineární a nelineární modely Statické a dynamické modely Deterministické a stochastické modely strana 29


Stáhnout ppt "Připravil: Ing. Martin Souček Přednáška předmětu: Marketing II Marketingový informační systém."

Podobné prezentace


Reklamy Google