Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Zajištění rizik v zahraničním obchodě a INCOTERMS 2000 Ing. Frantisek Janatka, CSc. IMODS o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Zajištění rizik v zahraničním obchodě a INCOTERMS 2000 Ing. Frantisek Janatka, CSc. IMODS o.p.s."— Transkript prezentace:

1

2 1 Zajištění rizik v zahraničním obchodě a INCOTERMS 2000 Ing. Frantisek Janatka, CSc. IMODS o.p.s.

3 2 Prodejní rizika n Odbytová rizika na zahraničních trzích n -pokles poptávky na trhu n -zastarání výrobku n -tarifní a netarifní překážky n -rizika teritoriální n -rizika vyplývající z platební nevůle a platební neschopnosti n -rizika spojená s nedodáním zboží n -riziko nepřevzetí dodávky n -výběr obchodního partnera

4 3 Možnosti jak rizikům spojeným s prodejem zboží předcházet n - pojištění teritoriálních rizik - EGAP n - pojištění platební nevůle a platební neschopnosti /EULER-HERMES- ČESCOB/ n - sjednání vhodné platební podmínky n - zapojení factoringové společnosti n -ověřování bonity obchodního partnera n různými cestami

5 4 n - nedostatečné informace o partnerovi n - podcenění možnosti použít mezinárodní standarty a zvyklosti při sjednávání kontraktu n zejména INCOTERMS 2000, podmínky ICC n pro akreditivy, bankovní záruky,dokumentární n inkasa a další n - nepřesné určení smluvních stran ve smlouvě Rizika vyplývající z chyb při sjednávání obchodní operace

6 5 Získávání informací o partnerovi - bankovní informace n -informace pojišťoven n -kancelářské informace a jejich získávání n -další běžně dostupné informace /firemní rejstřík, firemní literatura, výtahy z bilancí posouzené spolehlivými auditorskými firmami n zprávy zástupců, kanceláří CzechTrade, n zprávy obchodně-ekon. Oddělení ZÚ

7 6 Chyby při sjednávání dodací parity v kupní smlouvě n -použití INCOTERMS 2000 n -význam Incoterms jako mezinárodních pravidel n -Incoterms a pojištění zásilky n -pojištění přepravních rizik n -otázky přechodu nákladů a rizik u nejobvyklejších dodacích parit

8 7 Platební rizika a způsoby jak je omezit n - volba platebního instrumentu v nabídkovém n řízení n - akreditiv jako nástroj bezporuchové odvíjení obchodu, publikace 500 ICC Paříž n - formy dokumentárních inkas a rizika s tím spojená n - úvěry a jejich zajištění n -bankovní záruky a pravidla pro jejich použití

9 8 Přepravní rizika a pojištění přepravních rizik n - rizika náhodného poškození a zničení zboží n - volba směrování zásilky n - způsob zajištění běžných přepravních rizik a zvláštních rizik n - pojistka a její význam n - moderní způsoby přepravy se snížením rizik poškození zboží

10 9 Rizika odpovědnosti za výrobek a ochrana proti těmto rizikům n - vada výrobku n - principy ochrany výrobců a vývozců před n riziky odpovědnosti za výrobek n -sjednání pojištění rizik odpovědnosti za výrobek

11 10 Ostatní rizika výrobce a vývozce spojená s prodejem zboží a služeb do zahraničí n - opomenutí sjednat přechod vlastnictví ke zboží a jeho důsledky n příslušnost práva ve smlouvě /obligační statut/ n řešení sporů před Rozhodčími soudy a veřejnými soudy, odchylky v praxi ČR, zemí EU a třetích zemí n vykonatelnost nálezů soudů

12 11 Diskuse a praktické příklady n - které poruchy a nedostatky se nejčastěji vyskytují v praxi čs. vývozu a dovozu n - nezbytnost předcházet poruchám již v době n zpracování nabídky respektive objednávky n - doporučení používat mezinárodní standarty a n vzory


Stáhnout ppt "1 Zajištění rizik v zahraničním obchodě a INCOTERMS 2000 Ing. Frantisek Janatka, CSc. IMODS o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google