Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diplomové práce pro CE WOOD a) Bilance toku materiálu pilařského provozu b) Závislost kvality vstupní suroviny na kvalitu výstupních produktů pilařského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diplomové práce pro CE WOOD a) Bilance toku materiálu pilařského provozu b) Závislost kvality vstupní suroviny na kvalitu výstupních produktů pilařského."— Transkript prezentace:

1 Diplomové práce pro CE WOOD a) Bilance toku materiálu pilařského provozu b) Závislost kvality vstupní suroviny na kvalitu výstupních produktů pilařského provozu c) Systém údržby pro nepřetržitý provoz pilařského areálu d) Řízení toku materiálu z místa těžby do místo spotřeby řeziva - integrovaný logistický řetězec e) Podnikatelský plán zpracování řeziva do výrobků s vyšší přidanou hodnotou f) Marketingový průzkum spotřeby dřeva a výrobků na bázi dřeva v ČR a EU g) Technologické možnosti zvýšení přidané hodnoty výrobků na bázi dřeva h) Návrh systému pro zvýšení efektivity využití linky pro agregátní pořez

2 Bilance toku materiálu pilařského provozu Obsah a cíle zadání Rešerše způsobu řešení bilance materiálu v literatuře Návrh metodiky sledování bilance a její ověření Experimentální měření na pilách v rámci dřevařského holdingu Analýza výsledků a návrhy na úpravu metodiky Návrhy opatření ze zlepšení bilance materiálu a akční plán realizace Aplikace a praktická souvislost Jedná se o stěžejní projekt ke sledování materiálové výtěže Možnost uplatnění na úpravu technologických postupů a systému controlingu Konzultant Jan Vařeka Oponent: Radek Hartman

3 Závislost kvality vstupní suroviny na kvalitu výstupních produktů pilařského provozu Obsah a cíle zadání: Diskuse používaných technických podmínek pro kulatinu a řezivo Teoretické modely závislosti Návrh metodiky sledování závislosti a její ověření Experimentální měření na pilách v rámci dřevařského holdingu Analýza výsledků a návrhy na úpravu metodiky Návrhy na stanovení operativních standardů výtěží kvalit řeziva Návrhy ke zlepšení výtěží kvalit řeziva a akční plán realizace Aplikace a praktická souvislost: Stanovení operativních standardů určuje systém měření výkonnosti a odměňování Zvýšení kvalitativních výtěží přímo ovlivňuje ziskovost pořezů Konzultant: Jan Vařeka Oponent: Radek Hartman

4 Systém údržby pro nepřetržitý provoz pilařského areálu Obsah a cíle zadání: Posouzení vhodnosti aplikace různých teoretických systémů údržby Volba vhodného modelu a posouzení jeho aplikace v dřevařském holdingu Experimentální ověření při praktické aplikaci na zvolenou oblast Analýza výsledků a návrhy na úpravu modelu Návrhy na systém plánování a výkonu údržby, včetně měřítek výkonnosti Akční plán realizace pro dřevařský holding Aplikace a praktická souvislost: Systém údržby bývá velmi podceňovanou oblastí Jeho zlepšení přináší obrovské efekty ke zvýšení výkonnosti výrobního závodu a snížení nákladů na údržbu Konzultant: Radim Čejka Oponent: Radek Hartman

5 Řízení toku materiálu z místa těžby do místo spotřeby řeziva - integrovaný logistický řetězec Obsah a cíle zadání: Pojem logistiky a řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce Stanovení rozsahu pro řízení materiálového toku v dřevařském holdingu Návrh systému logistického plánování a měřítek výkonnosti Ověření funkčnosti systému na praktické oblasti Návrhy na úpravu modelu, identifikace přínosů a efektů Akční plán realizace pro dřevařský holding Aplikace a praktická souvislost: Logistika jako určující disciplína ke zlepšení zákaznického servisu Náklady materiálového toku jsou často neidentifikované a poskytují tak ideální potenciál k úsporám Konzultant: Radek Hartman Oponent: ???

6 Podnikatelský plán zpracování řeziva do výrobků s vyšší přidanou hodnotou Obsah a cíle zadání: Průzkum trhu výrobků na bázi dřeva, včetně segmentace Výběr zaměření na daný tržní segment a klíčové faktory úspěchu Příprava podnikatelského plánu pro zvolený tržní, či výrobkový segment Akční plán realizace Aplikace a praktická souvislost: Výrobky s vyšší přidanou hodnotou určují budoucí strategické směřování Nově definovaný podnikatelský plán vytvoří zcela novou divizi firmy Konzultant: Radek Hartman Oponent: Robert Babuka

7 Marketingový průzkum spotřeby dřeva a výrobků na bázi dřeva v ČR a EU Obsah a cíle zadání: Stanovení rozsahu marketingového průzkumu Definice tržních a výrobkových segmentů Rešerše souvisejících průzkumů v dostupných zdrojích Návrh možností pro zkvalitnění průzkumu a jeho opakovatelnost Doplnění dostupných informací o navrhované nové zdroje Analýza výsledků a nástin marketingové strategie pro zvolený tržní a produktový segment Aplikace a praktická souvislost: Výrobky na bázi dřeva slibují obrovský potenciál růstu díky ekologickému aspektu Kreativní oblast s rozsáhlými možnostmi aplikací Konzultant: Radek Hartman Oponent: Robert Babuka

8 Technologické možnosti zvýšení přidané hodnoty výrobků na bázi dřeva Obsah a cíle zadání: Rešerše možností zvýšení přidané hodnoty výrobků na bázi dřeva Popis technologických aspektů jednotlivých možností Vzájemné technologické a podnikatelské vazby výrobků na bázi dřeva Konkurenční pozice a potenciál substituce Návrhy akčních plánů pro jednotlivé možnosti zvýšení přidané hodnoty Aplikace a praktická souvislost: Technologie pro zpracování dřeva jsou v ČR značně nedoceněné Dají se předpokládat široké možnosti uplatnění při přibližování se trhu EU a s ekologickým ohledem Konzultant: Radek Hartman Oponent: Robert Babuka

9 Návrh systému pro zvýšení efektivity využití linky pro agregátní pořez Obsah a cíle zadání: Rešerše systémů měření efektivity výrobních zařízení Posouzení vhodnosti zvoleného modelu pro dřevařský holding Experimentální aplikace zvoleného systému měření efektivity Analýza výsledků a návrhy na úpravu modelu Návrhy zlepšení časového a objemového využití strojních zařízení Akční plán realizace pro dřevařský holding Aplikace a praktická souvislost: Měření efektivity je klíčovým nástrojem pro maximalizaci využití technologických zařízení Zvýšení efektivity přináší obrovské efekty ke zvýšení výkonnosti výrobního závodu a snížení výrobních nákladů Konzultant: Jan Vařeka Oponent: Radek Hartman


Stáhnout ppt "Diplomové práce pro CE WOOD a) Bilance toku materiálu pilařského provozu b) Závislost kvality vstupní suroviny na kvalitu výstupních produktů pilařského."

Podobné prezentace


Reklamy Google