Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingové informace a marketingový výzkum. Marketingový informační systém Sběr informací Třídění informací Analyzování informací Distribuce informací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingové informace a marketingový výzkum. Marketingový informační systém Sběr informací Třídění informací Analyzování informací Distribuce informací."— Transkript prezentace:

1 Marketingové informace a marketingový výzkum

2 Marketingový informační systém Sběr informací Třídění informací Analyzování informací Distribuce informací

3 Informace Potřebnost Včasnost Přesnost

4 Zdroje dat Sekundární informace  Interní informace  Externí informace Primární informace  Dotazníky (typy otázek)  Pozorování  Skupinová diskuse  Prognostická dílna, brainstorming  Průzkum zákazníků  Průzkum okolí (obce) - potenciálních zákazníků  Průzkum pracovníků

5 Informace a jejich použití Popis Vysvětlení příčin Předpovídání tendencí

6 Postup marketingového výzkumu 1. Cíl výzkumu; problém hypotéza 2. Metody výzkumu 3. Výzkumný projekt, plán a přístupy 4. Sběr dat 5. Statistické zpracování 6. Interpretace výsledků 7. Doporučení 8. Implementace, realizace 9. Kontrola

7 Cíle marketingového výzkumu (1) Typy výzkumu a metody (2) Explorační výzkum Deskriptivní výzkum Kauzální výzkum Průzkum potenciálních zákazníků Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum

8 Metody výzkumu (2) Příprava výzkumného projektu (3) Pozorování Skupinové dotazování Průzkum Experimentální výzkum Experiment v laboratorních podmínkách Experiment v reálných podmínkách

9 Sběr dat (4) Pozorování Dotazování Technické prostředky sběru dat  Průmyslové kamery  Snímač čárového kódu  Čtečka magnetického proužku  Mechanické počítadlo vstupů  Audiometer = peoplemetr  Oční kamery  Tachyskop  Galvanometr  Měření návštěvnosti webových stránek  SenseCam; lifelogging  Neuronmarketing

10 Dotazování (4) Uzavřené otázky Otázky s otevřeným koncem

11 Uzavřené otázky (4) Dichotomická Mnohonásobný výběr Stupnice  Likertova stupnice  Stupnice přikládaného významu  Stupnice oblíbenosti a známosti  Stupnice úmyslu  Hodnotící škála Párové srovnávání Řazení objektů podle důležitosti Významový (sémantický) diferenciál

12 Otázky s otevřeným koncem (4) Zcela nestrukturovaná otázka Slovní asociace Dokončení věty Dokončení povídky Dokončení obrázku Dokončení tématického námětu (doplnění obrázku)

13 Výběrový soubor (4) Pravděpodobnostní, náhodný, exaktní  Prostý náhodný soubor  Vrstvený náhodný soubor  Shlukový/skupinový náhodný soubor Nepravděpodobnostní, úsudkový, neexaktní  Soubor vhodné příležitosti  Soubor vhodného úsudku  Určený soubor

14 Metody kontaktování respondentů: (4) Poštou Telefonické dotazování Osobní  Na zastavení  Předem dohodnutý rozhovor Internetové a e-mailové dotazníky a ankety Ankety

15 Zpracování a analýzy dat (5) Statistické nástroje Modely Optimalizační postupy

16 Zpracování a analýzy dat (5) Statistické nástroje  Vícenásobná regresní analýza  Analýza diskriminantu  Faktorová analýza  Shluková analýza  Analýza preferencí  Multidimenzionální analýza  Chí kvadrát; X 2  Cramer’s V; CrV  Koeficient kontingence; CC

17 Modely (5) Modely front Modely testování nových produktů Modely prodejní odezvy Modely diskrétní volby Markovův procesní model

18 Optimalizační postupy (5) Diferenciální počet Heuristika Teorie her rozhodování v podmínkách neurčitého chování Teorie statistického rozhodování Matematické programování

19 Závěrečná zpráva, vyhodnocení a uvedení do praxe (6-9) Interpretace výsledků (6) Doporučení (7) Implementace, realizace (8) Kontrola (9)

20 Marketingové výzkumy v uměleckém a komerčním výstavnictví Průzkum a hodnocení výstav  Předběžné ohodnocení výstavy  Průběžné (ve fázích vzniku) hodnocení výstavy  Závěrečné hodnocení výstavy Studie a výzkumy návštěvníků Průzkum možností dalšího rozvoje Interní nebo organizační průzkumy

21 Identifikace tržních příležitostí Identifikace Vyhodnocení  Vývoj  Velikost  Růst  Potenciál Nalezení trhu

22 Tři dimenze při hledání tržní příležitosti Čas (3)  Opatření krátkodobá  Opatření střednědobá  Opatření dlouhodobá Prostorová dimenze (5)  Globální, celosvětová  Evropa, EU, středoevropský prostor…  Národní trh (ČR)  Region, oblast, město, místo…  Zákazník Výrobková úroveň (6)  Celkové prodeje  Prodeje v daném odvětví (umění)  Prodeje firmy (galerie, aukční síň)  Prodeje výrobkové řady (autor)  Prodeje výrobkové formy (např. grafika)  Prodeje výrobkové položky (konkrétní dílo)

23 Měření poptávky Tržní potenciál Dostupný trh

24 Metody Konstrukce trhu Řetězové podíly Vícefaktorová indexní metoda

25 Prostor pro vaše otázky ?

26 Děkuji Vám za pozornost Celý text najdete na http://info.sks.cz/users/jo/ http://info.sks.cz/users/jo/ Nebo www.sks.cz stránky zaměstnanců - Kursy - ADIwww.sks.cz Kontakt: rsj@seznam.cz Podrobněji v knize: JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Art marketing v praxi. Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2724-0. © Radka Johnová, 2014


Stáhnout ppt "Marketingové informace a marketingový výzkum. Marketingový informační systém Sběr informací Třídění informací Analyzování informací Distribuce informací."

Podobné prezentace


Reklamy Google