Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace občanské společnosti Magdaléna Šťovíčková Katedra občanského sektoru, FHS UK, 2013/2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace občanské společnosti Magdaléna Šťovíčková Katedra občanského sektoru, FHS UK, 2013/2014."— Transkript prezentace:

1 Organizace občanské společnosti Magdaléna Šťovíčková Katedra občanského sektoru, FHS UK, 2013/2014

2 Občanská společnost prostor svobodného jednání, sdružování a sebeorganizace občanů mezi rodinou, trhem a státem neformálního i formálního charakteru, které usilují o naplnění různých cílů Pozn.Pouze konceptuální rozlišení, občanská společnost netvoří samostatnou oblast lidského života, jedinec v moderní společnosti je členem všech sfér

3 Funkcionální dimenze občanské společnosti v moderní společnosti Pozn. OS plní ve společnosti určité funkce, pojí se s určitými očekáváními, reprezentuje určité hodnoty legitimizační participační funkce ochranný val před rozpínavostí státu Integrační Zdroj: Muller 2005

4 Funkce NNO Poskytování servisu Inovativní funkce Ochrana hodnot, sociálních skupin Advokační role Budování komunity Zdroj: Kramer 1981 in Anheier 2005

5 Charakteristiky organizací občanského sektoru Charakteristika organizací občanského sektoru (Anheier, Salamon 1997 in Skovajsa a kol. ): - organizovanost, tj. stálost organizační struktury vs. jednorázová, neformální dočasné shromáždění a skupiny - odlišnost v míře formálnosti (př. rodina, sociální hnutí) - soukromé, tj. odděleny od státu -neziskové, tj. nevrací, nerozdělují zisk majitelům, členům,…, odlišnost od tržních organizací -Samosprávné -dobrovolné  charakteristiky můžeme chápat jako distinktivní rysy organizací občanského sektoru

6 Odlišují se organizace občanské společnosti od tržních firem a státních organizací? Tržní firmy: – maximalizace zisku – zájmy vlastníka NNO: – naplňování cílů/poslání organizace – veřejný zájem – komplexnost prostředí/vztahů/motivací: zájmy zaměstnanců, klientů, dobrovolníků, donorů  Snaha NNO o koherenci mezi posláním x způsobem získávání zdrojů, aktivitami a výstupy Zdroj: Anheier, H.K. 2000: Managing non-profit organization

7 Př. Rozdílné pojímání řízení NNO/ tržních a státních organizací NNO: rozhodnutí o tom, jak zajistit zdroje, aby získávání zdrojů bylo konzistentní s posláním NNO a její komplexní vztahy NNO a měření úspěchu: – existující cíle sociálního poslání vs. maximalizace zisků – cíle NNO jsou zaměřeny na změnu “chování” vs. produkce a prodej zboží – souvisí s rolí NNO ve společnosti Zdroj: kap. Nonprofit management as a Profession and field of Study

8 Poslání NNO Funkce a hodnoty, které NNO mají se odrážejí v poslání organizace Poslání můžeme chápat jako hranici, motivaci, orientaci, využít pro evaluaci 5 charakteristik (Bryce 2000 in Anheier 2005)): – sociální kontrakt, stálost, jasnost (formulační), sledovatelné, akceptované

9 Literatura Povinná literatura: – Anheier H.K. 2005: Nonprofit Organizations. Theory, management, policy.Routlege, s.173-188 Použitá literatura: Anheier, H.K. 2000: Managing non-profit organization. Civil Society Working paper 1. Muller: Skovajsa, M. a kol. Worth, M.J.: Nonprofit Management, Second Edition. Sage. kap. Nonprofit management as a Profession and field of Study www.sagepub.com/worth2e/study/journal.htm


Stáhnout ppt "Organizace občanské společnosti Magdaléna Šťovíčková Katedra občanského sektoru, FHS UK, 2013/2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google