Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podniková ekonomika Ing. et Bc. Sylva Talpová KPH ESF MU Brno

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podniková ekonomika Ing. et Bc. Sylva Talpová KPH ESF MU Brno"— Transkript prezentace:

1 Podniková ekonomika Ing. et Bc. Sylva Talpová KPH ESF MU Brno Email: 99992@econ.muni.cz

2 2 Harmonogram semestru 21.9. – přednáška 1: „Vymezení základních podnikových pojmů“ (vyučující: Sylva Talpová) 28.9. – přednáška odpadá 5.10. - přednáška 2: „Volba právní formy podnikání“ (vyučující: Sylva Talpová) 6.10. – seminář z témat 1 a 2 (vyučující: Sylva Talpová) 12.10. – přednáška 3: „Majetková a kapitálová struktura podniku“ (vyučující: Sylva Talpová) 19.10. – přednáška 4:„Finanční analýza podniku“ (vyučující: Sylva Talpová) 20.10. – seminář z témat 3 a 4 (vyučující: Sylva Talpová) 26.10. – přednáška 5:„Činnost podniku – podnikové řízení“ (vyučující: Eva Karpissová) 2.11. – přednáška 6:„Management“ (vyučující: Eva Karpissová) 3.11. – seminář z témat 5 a 6 (vyučující: Eva Karpissová) 9.11. – přednáška 7:„Činnost podniku – Nákup, obstaravatelská činnost“ (vyučující: Eva Karpissová) 16.11. – přednáška 8:„Podnikové činnosti – Výroba. Specifika služeb.“ (vyučující: Eva Karpissová) 24.11. – seminář k tématům 7 a 8(vyučující: Eva Karpissová) 23.11. – přednáška 9:„Činnost podniku – řízení lidských zdrojů“ (vyučující: Sylva Talpová) 30.11. – přednáška 10:„Činnost podniku – marketing, odbyt“ (vyučující: Eva Karpissová) 1.12. – seminář k tématům 9 a 10 (vyučující: Eva Karpissová) 7.12. – přednáška 11:„Daňová soustava v ČR“ (vyučující: Sylva Talpová) 14.12. – přednáška 12 Téma bude upřesněno 15.12. - seminář k tématům 11 a 12 + diskuze k projektu

3 3 Podmínky absolvování předmětu Přítomnost na seminářích (možnost 1x neomluvená neúčast) Aktivní účast na seminářích Příprava na semináře – úkoly z přednášek Absolvování závěrečné zkoušky – písemná – podrobnosti budou včas sděleny

4 4 Studijní materiály Kubátová E.: Ekonomika malých a středních podniků, MU Brno 2008 Přednášky Další literatura bude doporučena v rámci přednášek k jednotlivým tématům

5 5 Vymezení základních podnikových pojmů Aktuální ekonomická situace Co je podnik? Proč existuje?

6 6 Znaky podniku (dle E. Gutenberga) Systémově indiferentní Kombinace VF Princip hospodárnosti Princip finanční rovnováhy Systémově podmíněné znaky Princip soukromého vlastnictví Princip autonomie Princip ziskovosti

7 7 Podnikání OZ: činnost prováděná soustavně, samostatně, vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost a za účelem dosažení zisku Motiv podnikání?

8 8 Podnikatel OZ: osoba zapsaná v OR, podniká na základě živnostenského oprávnění, jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, nebo FO která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

9 9 Typologie podniků 1. Velikost podniku 2. Právní forma podnikání 3. Dle sektorů 4. Dle typu výroby 5. Dle hospodářských odvětví 6. …

10 10 1. Velikost podniku Mikropodniky Malé podniky Střední podniky Velké podniky MSP

11 11 2. Právní forma podnikání Podnik jednotlivce Osobní společnosti (vos, ks) Kapitálové společnosti (s.r.o., a.s.) Družstva Státní podniky

12 12 3. Sektory Primární Sekundární Terciární (Kvartérní)

13 13 4. Dle typu výroby Hromadná Sériová Kusová

14 14 5. Dle hospodářských odvětví CZ-NACE (dříve OKEČ)

15 15 Výrobní faktory Elementární – výkonná práce, dlouhodobý majetek, materiál Dispozitivní – faktor řídící činnosti

16 16 Okolí podniku Proč je důležité? Geografické Sociální Politické Právní Ekonomické Ekologické Technologické Etické Kulturně historické

17 17 Úkoly na seminář 1. Zjistit kritéria typologie podniků: Dle legislativy EU Dle EUROSTATu Dle ČSÚ 2. Jaké jsou hodnoty v ČR: HDP Inflace Míra nezaměstnanosti


Stáhnout ppt "Podniková ekonomika Ing. et Bc. Sylva Talpová KPH ESF MU Brno"

Podobné prezentace


Reklamy Google