Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podniková ekonomika Ing. Sylva Talpová KPH ESF MU Brno

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podniková ekonomika Ing. Sylva Talpová KPH ESF MU Brno"— Transkript prezentace:

1 Podniková ekonomika Ing. Sylva Talpová KPH ESF MU Brno Email: talpova@econ.muni.cz

2 2 Harmonogram semestru 21.9. – přednáška 1: „Vymezení základních podnikových pojmů“+ „Volba právní formy podnikání“ (vyučující: Sylva Talpová) 28.9. – přednáška odpadá 5.10. - přednáška 2: Management, manažerské funkce“ (vyučující: Eva Štěpánková) 12.10. – seminář z témat 1 a 2 (vyučující: Eva Štěpánková) 12.10. – přednáška 3: „Majetková a kapitálová struktura podniku“ (vyučující: Sylva Talpová) 19.10. – přednáška 4:„Finanční analýza podniku“ (vyučující: Sylva Talpová) 26.10. – seminář z témat 3 a 4 (vyučující: Sylva Talpová) 26.10. – přednáška 5:„Plánování, tvorba business plánu “ (vyučující: Eva Štěpánková) 2.11. – přednáška 6: „Podnikové řízení – organizování, motivace a vedení lidí “ (vyučující: Eva Štěpánková) 9.11. – seminář z témat 5 a 6 (vyučující: Eva Štěpánková) 9.11. – přednáška 7:„Marketing, odbyt “ (vyučující: Eva Štěpánková) 16.11. – přednáška 8:„Výroba. Specifika služeb.“ (vyučující: Eva Štěpánková) 23.11. – seminář k tématům 7 a 8(vyučující: Eva Štěpánková) 23.11. – přednáška 9:„Činnost podniku – řízení lidských zdrojů“(vyučující: Sylva Talpová) 30.11. – přednáška 10: „Mezinárodní management“ (vyučující: Sylva Talpová) 1.12. – seminář k tématům 9 a 10 (vyučující: Sylva Talpová) 7.12. – přednáška 11:„Daňová soustava v ČR“ (vyučující: Sylva Talpová) 14.12. – přednáška 12: „Environmentální management“ (vyučující: Eva Štěpánková) 15.12. - seminář k tématům 11 a 12 + diskuze k projektu(vyučující: Sylva Talpová)

3 3 Podmínky absolvování předmětu Přítomnost na seminářích (možnost 1x neomluvená neúčast) Aktivní účast na seminářích Příprava na semináře – úkoly z přednášek Absolvování závěrečné zkoušky – písemná – podrobnosti budou včas sděleny

4 4 Studijní materiály Kubátová E.: Ekonomika malých a středních podniků, MU Brno 2008 Přednášky Další literatura bude doporučena v rámci přednášek k jednotlivým tématům

5 „Lidé vyráběli věci, za které dostali peníze, a za ty koupili jiné věci, které většinou nepotřebovali. Tomu se říkalo ekonomika.“ Akademik Richard (Josef Bláha), Seriál Návštěvníci 5

6 6 Vymezení základních podnikových pojmů Co je podnik? Dle OZ Dle podnikové ekonomiky Proč existuje?

7 7 Znaky podniku (dle E. Gutenberga) Systémově indiferentní Kombinace VF Princip hospodárnosti Princip finanční rovnováhy Systémově podmíněné znaky Princip soukromého vlastnictví Princip autonomie Princip ziskovosti

8 8 Podnikání OZ: činnost prováděná soustavně, samostatně, vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost a za účelem dosažení zisku Motiv podnikání?

9 9 Podnikatel OZ: osoba zapsaná v OR, podniká na základě živnostenského oprávnění, jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, nebo FO která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

10 10 Typologie podniků 1. Velikost podniku 2. Právní forma podnikání 3. Dle sektorů 4. Dle typu výroby 5. Dle hospodářských odvětví 6. …

11 11 1. Velikost podniku Mikropodniky Malé podniky Střední podniky Velké podniky MSP

12 12 2. Právní forma podnikání Podnik jednotlivce Osobní společnosti (vos, ks) Kapitálové společnosti (s.r.o., a.s.) Družstva Státní podniky

13 13 3. Sektory Primární Sekundární Terciární (Kvartérní)

14 14 4. Dle typu výroby Hromadná Sériová Kusová

15 15 5. Dle hospodářských odvětví CZ-NACE (dříve OKEČ)

16 16 Výrobní faktory Elementární – výkonná práce, dlouhodobý majetek, materiál Dispozitivní – faktor řídící činnosti

17 17 Okolí podniku Proč je důležité? Geografické Sociální Politické Právní Ekonomické Ekologické Technologické Etické Kulturně historické

18 Global rankings GCI 2009–2010GCI 2008–2009 Country/EconomyRankScoreRank* Switzerland15,62 United States25,591 Singapore35,555 Sweden45,514 Denmark55,463 Finland65,436 Germany75,377 Japan85,379 Canada95,3310 Netherlands105,328 Hong Kong SAR115,2211 Taiwan, China125,217 United Kingdom135,1912 Norway145,1715 Australia155,1518 Czech Republic314,6733 http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%Report /index.htm

19 The Czech Republic ranking

20

21 21 Úkoly na seminář 1. Zjistit kritéria typologie podniků: Dle legislativy EU Dle EUROSTATu Dle ČSÚ 2. Jaké jsou hodnoty v ČR: HDP Inflace Míra nezaměstnanosti


Stáhnout ppt "Podniková ekonomika Ing. Sylva Talpová KPH ESF MU Brno"

Podobné prezentace


Reklamy Google