Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podniková ekonomika Ing. Sylva Talpová KPH ESF MU Brno

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podniková ekonomika Ing. Sylva Talpová KPH ESF MU Brno"— Transkript prezentace:

1 Podniková ekonomika Ing. Sylva Talpová KPH ESF MU Brno

2 Harmonogram semestru 21.9. – přednáška 1: „Vymezení základních podnikových pojmů“+ „Volba právní formy podnikání“ (vyučující: Sylva Talpová) 28.9. – přednáška odpadá přednáška 2: Management, manažerské funkce“ (vyučující: Eva Štěpánková) – seminář z témat 1 a (vyučující: Eva Štěpánková) – přednáška 3: „Majetková a kapitálová struktura podniku“ (vyučující: Sylva Talpová) – přednáška 4:„Finanční analýza podniku“ (vyučující: Sylva Talpová) – seminář z témat 3 a (vyučující: Sylva Talpová) – přednáška 5:„Plánování, tvorba business plánu “ (vyučující: Eva Štěpánková) 2.11. – přednáška 6: „Podnikové řízení – organizování, motivace a vedení lidí “ (vyučující: Eva Štěpánková) 9.11. – seminář z témat 5 a (vyučující: Eva Štěpánková) 9.11. – přednáška 7:„Marketing, odbyt “ (vyučující: Eva Štěpánková) – přednáška 8:„Výroba. Specifika služeb.“ (vyučující: Eva Štěpánková) – seminář k tématům 7 a 8 (vyučující: Eva Štěpánková) – přednáška 9:„Činnost podniku – řízení lidských zdrojů“ (vyučující: Sylva Talpová) – přednáška 10: „Mezinárodní management“ (vyučující: Sylva Talpová) 1.12. – seminář k tématům 9 a (vyučující: Sylva Talpová) 7.12. – přednáška 11:„Daňová soustava v ČR“ (vyučující: Sylva Talpová) – přednáška 12: „Environmentální management“ (vyučující: Eva Štěpánková) seminář k tématům 11 a 12 + diskuze k projektu (vyučující: Sylva Talpová)

3 Podmínky absolvování předmětu
Přítomnost na seminářích (možnost 1x neomluvená neúčast) Aktivní účast na seminářích Příprava na semináře – úkoly z přednášek Absolvování závěrečné zkoušky – písemná – podrobnosti budou včas sděleny

4 Studijní materiály Kubátová E.: Ekonomika malých a středních podniků, MU Brno 2008 Přednášky Další literatura bude doporučena v rámci přednášek k jednotlivým tématům

5 „Lidé vyráběli věci, za které dostali peníze, a za ty koupili jiné věci, které většinou nepotřebovali. Tomu se říkalo ekonomika.“ Akademik Richard (Josef Bláha), Seriál Návštěvníci

6 Vymezení základních podnikových pojmů
Co je podnik? Dle OZ Dle podnikové ekonomiky Proč existuje?

7 Znaky podniku (dle E. Gutenberga)
Systémově indiferentní Kombinace VF Princip hospodárnosti Princip finanční rovnováhy Systémově podmíněné znaky Princip soukromého vlastnictví Princip autonomie Princip ziskovosti

8 Podnikání OZ: činnost prováděná soustavně, samostatně, vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost a za účelem dosažení zisku Motiv podnikání?

9 Podnikatel OZ: osoba zapsaná v OR, podniká na základě živnostenského oprávnění, jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, nebo FO která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

10 Typologie podniků Velikost podniku Právní forma podnikání Dle sektorů
Dle typu výroby Dle hospodářských odvětví

11 1. Velikost podniku Mikropodniky Malé podniky Střední podniky
Velké podniky MSP

12 2. Právní forma podnikání
Podnik jednotlivce Osobní společnosti (vos, ks) Kapitálové společnosti (s.r.o., a.s.) Družstva Státní podniky

13 3. Sektory Primární Sekundární Terciární (Kvartérní)

14 4. Dle typu výroby Hromadná Sériová Kusová

15 5. Dle hospodářských odvětví
CZ-NACE (dříve OKEČ)

16 Výrobní faktory Elementární – výkonná práce, dlouhodobý majetek, materiál Dispozitivní – faktor řídící činnosti

17 Okolí podniku Proč je důležité? Geografické Sociální Politické Právní
Ekonomické Ekologické Technologické Etické Kulturně historické

18 Global rankings GCI 2009–2010 GCI 2008–2009 Country/Economy Rank Score Rank* Switzerland 1 5,6 2 United States 5,59 Singapore 3 5,55 5 Sweden 4 5,51 Denmark 5,46 Finland 6 5,43 Germany 7 5,37 Japan 8 9 Canada 5,33 10 Netherlands 5,32 Hong Kong SAR 11 5,22 Taiwan, China 12 5,2 17 United Kingdom 13 5,19 Norway 14 5,17 15 Australia 5,15 18 Czech Republic 31 4,67 33

19 The Czech Republic ranking

20 The Czech Republic ranking

21 Úkoly na seminář Zjistit kritéria typologie podniků:
Dle legislativy EU Dle EUROSTATu Dle ČSÚ Jaké jsou hodnoty v ČR: HDP Inflace Míra nezaměstnanosti


Stáhnout ppt "Podniková ekonomika Ing. Sylva Talpová KPH ESF MU Brno"

Podobné prezentace


Reklamy Google