Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do ekonomie. Obsah Podnikání Podnikání Podnikatel Podnikatel Podnik Podnik Ekonomický princip Ekonomický princip Okolí podniku Okolí podniku Právní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do ekonomie. Obsah Podnikání Podnikání Podnikatel Podnikatel Podnik Podnik Ekonomický princip Ekonomický princip Okolí podniku Okolí podniku Právní."— Transkript prezentace:

1 Úvod do ekonomie

2 Obsah Podnikání Podnikání Podnikatel Podnikatel Podnik Podnik Ekonomický princip Ekonomický princip Okolí podniku Okolí podniku Právní forma Právní forma

3 Podnik Podnik je soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. Podnik je soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.

4 Základní podmínky podnikání určuje OBCHODNÍ ZÁKONÍK a OBČANSKÝ ZÁKONÍK Předpoklady pro podnikání uvádí ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON: Zde rozdělení na: A) fyzickou osobu - občan B)právnickou osobu – podniky, banky, státní podniky,…

5 ŽIVNOSTI – podniky jednotlivců FO i PO musí k podnikání získat živnostenské oprávnění a musí se zapsat do živnostenského nebo obchodního rejstříku (Vysv: živnostenský rejstřík=seznam všech živností v daném regionu, vedený na městském či krajském živnostenském úřadu

6 ŽIVNOSTI aneb co musíme splnit? A) všeobecné podmínky 18 let právní způsobilost být bezúhonní – trestní rejstřík B) zvláštní podmínky odborná a jiná způsobilost vzdělání praxe

7 Postup Podnikatel předloží živnostenskému úřadu žádost i ž. oprávnění+doklad o splnění podmínek (viz výše)+uhradí správní poplatek →obdrží ž. oprávnění(+zápis v ž. rejstříku)→registrace k placení daní, soc. a zdr. pojištění

8 Podnikání podle Obchodního zákoníku, 531/1991 Sb.: Soustavná činnost Soustavná činnost vlastním jménem vlastním jménem na vlastní odpovědnost na vlastní odpovědnost účelem je zisk účelem je ziskPODNIKATEL FO či PO FO či PO Živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb. (ŽL, KL) Živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb. (ŽL, KL)

9 Podnikání Podnikání = soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, pod vlastním jménem na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnikání = soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, pod vlastním jménem na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku. Samostatná = právnická nebo fyzická osoba samostatně rozhoduje o tom, jaké výrobky nebo služby bude na trhu poskytovat Samostatná = právnická nebo fyzická osoba samostatně rozhoduje o tom, jaké výrobky nebo služby bude na trhu poskytovat jakým způsobem a kde bude své produkty vytvářet jakým způsobem a kde bude své produkty vytvářet s kým bude spolupracovat s kým bude spolupracovat jakým způsobem bude provoz financován jakým způsobem bude provoz financován jaká bude právní forma podnikání jaká bude právní forma podnikání jakým způsobem se budou tvořit ceny jakým způsobem se budou tvořit ceny jakého zisku se má dosahovat jakého zisku se má dosahovat

10 Podnikání jako činnost: motiv je zisk uspokojování potřeb zákazníků, interesantů… čelení riziku vklad kapitálu – vlastní, cizí a jeho zhodnocování) Společenské poslání podniku činnost podnikatele – jeho rysy – motivovanost, odpovědnost, tvořivost, lidský a technický potenciál, využívání příležitostí, mravnost… institucionalizace podnikání – oficiální uznávané formy podnikání – firmy…

11 Charakteristika podniku instituce instituce nositel činnosti – podnikání nositel činnosti – podnikání právně upraveno právně upraveno složitý systém – obsahuje lidi, věci, práva atd. složitý systém – obsahuje lidi, věci, práva atd. sleduje určité cíle sleduje určité cíle místo, kde lidé žijí, pracují místo, kde lidé žijí, pracují

12 Podnikání jako činnost: motiv je zisk uspokojování potřeb zákazníků, interesantů… čelení riziku vklad kapitálu – vlastní, cizí a jeho zhodnocování) Společenské poslání podniku činnost podnikatele – jeho rysy – motivovanost, odpovědnost, tvořivost, lidský a technický potenciál, využívání příležitostí, mravnost… institucionalizace podnikání – oficiální uznávané formy podnikání – firmy…

13 Ekonomický princip Ekonomický princip: princip racionality, který vyžaduje, aby určitý cíl, byl dosahován s co nejmenšími prostředky. Ekonomický princip: princip racionality, který vyžaduje, aby určitý cíl, byl dosahován s co nejmenšími prostředky. Další principy: Etický, sociální, ekologický, právní, technologický. Další principy: Etický, sociální, ekologický, právní, technologický. Všechna kritéria musí být v rovnováze Všechna kritéria musí být v rovnováze

14 Vše, za pomyslnými hranicemi podniku Vše, za pomyslnými hranicemi podniku Čím je podnik ovlivňován (silné) Čím je podnik ovlivňován (silné) Co může podnik sám ovlivnit (omezené) Co může podnik sám ovlivnit (omezené) Okolí nutí k určitému způsobu chování – Okolí nutí k určitému způsobu chování – př. volba a způsob dosahování cílů př. volba a způsob dosahování cílů Okolí – svazek vně sil, faktorů, podmiňování Okolí – svazek vně sil, faktorů, podmiňování Okolí podniku

15 Okolí podniku: přímé, nepřímé Okolí podniku: přímé, nepřímé Přímé: konkurence, věřitelé, dodavatelé, zákazníci Přímé: konkurence, věřitelé, dodavatelé, zákazníci Nepřímé: politické, ekonomické, sociální, technologické Nepřímé: politické, ekonomické, sociální, technologické

16 Okolí podniku Geografické okolí - hustota obyvatelstva Geografické okolí - hustota obyvatelstva Sociální okolí – postoje,lidské hodnoty, životní styl Sociální okolí – postoje,lidské hodnoty, životní styl Politické okolí – státní hospodářská politika, daně, minimální mzdy, cla, ochrana spotřebitelů Politické okolí – státní hospodářská politika, daně, minimální mzdy, cla, ochrana spotřebitelů Ekonomické okolí - úrok, inflace, kupní síla, makroekonomické faktory, kupní síla spotřebitelů a struktura výdajů, úroveň cen, výše úspor, výše úvěrů Ekonomické okolí - úrok, inflace, kupní síla, makroekonomické faktory, kupní síla spotřebitelů a struktura výdajů, úroveň cen, výše úspor, výše úvěrů Technologické okolí - technický rozvoj, infrastruktura, tempo technických a technologických změn, náklady na výzkum a vývoj Technologické okolí - technický rozvoj, infrastruktura, tempo technických a technologických změn, náklady na výzkum a vývoj Kulturně historické okolí Kulturně historické okolí

17 Okolí podniku Stakeholderský model Stakeholderský model Daný přístup vnímá podnik jako místo střetu zájmů různých zúčastněných subjektů – tzv. stakeholderů Daný přístup vnímá podnik jako místo střetu zájmů různých zúčastněných subjektů – tzv. stakeholderů

18 Právní formy podnikání - Kdo může podnikat? Podmínky Podmínky Živnostník (fyzická osoba) Živnostník (fyzická osoba) Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) Komanditní společnost (k.s.) Komanditní společnost (k.s.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) Akciová společnost (a.s.) Akciová společnost (a.s.)

19 Veřejná obchodní společnost Způsob a rozsah ručení – společníci celým svým majetkem Způsob a rozsah ručení – společníci celým svým majetkem Oprávnění k řízení – všichni společníci, pokud není stanoveno jinak Oprávnění k řízení – všichni společníci, pokud není stanoveno jinak Počet zakladatelů – minimálně dvě osoby (FO i PO) Počet zakladatelů – minimálně dvě osoby (FO i PO) Nároky na počáteční kapitál – není povinnost vytvářet Nároky na počáteční kapitál – není povinnost vytvářet Administrativní náročnost – nízké, sepsání společenské smlouvy Administrativní náročnost – nízké, sepsání společenské smlouvy Účast na zisku – rovným dílem, pokud není stanoveno jinak Účast na zisku – rovným dílem, pokud není stanoveno jinak Přístup ke kapitálu – omezený Přístup ke kapitálu – omezený Daňové zatížení – daň z příjmu FO (DzPFO) Daňové zatížení – daň z příjmu FO (DzPFO) Zveřejňovací povinnost – není, pokud splňuje podmínky Zveřejňovací povinnost – není, pokud splňuje podmínky

20 Komanditní společnost Způsob a rozsah ručení – komplementáři neomezeně, komanditisté do výše nesplacených vkladů Způsob a rozsah ručení – komplementáři neomezeně, komanditisté do výše nesplacených vkladů Oprávnění k řízení – řídí komplementáři Oprávnění k řízení – řídí komplementáři Počet zakladatelů – min. 1 komanditista a Počet zakladatelů – min. 1 komanditista a 1 komplementář 1 komplementář Nároky na počáteční kapitál – komanditista musí vložit minimálně 5 000 Kč Nároky na počáteční kapitál – komanditista musí vložit minimálně 5 000 Kč Administrativní náročnost – nízká, společenská smlouva Administrativní náročnost – nízká, společenská smlouva Účast na zisku – zisku komplementáři (dále dělí rovným dílem) a druhou komanditisté (dělí podle vkladů) Účast na zisku – zisku komplementáři (dále dělí rovným dílem) a druhou komanditisté (dělí podle vkladů) Přístup ke kapitálu – omezené možnosti Přístup ke kapitálu – omezené možnosti Daňové zatížení – komplementáři DzPFO, komanditisté DzPPO Daňové zatížení – komplementáři DzPFO, komanditisté DzPPO Zveřejňovací povinnost – není, pokud splňuje podmínky Zveřejňovací povinnost – není, pokud splňuje podmínky

21 Společnost s ručením omezeným Způsob a rozsah ručení – společníci ručí do výše nesplacených vkladů Způsob a rozsah ručení – společníci ručí do výše nesplacených vkladů Oprávnění k řízení – nejvyšší orgán je valná hromada, statutární orgán (jednatelé) rozhoduje v obchodní činnosti Oprávnění k řízení – nejvyšší orgán je valná hromada, statutární orgán (jednatelé) rozhoduje v obchodní činnosti Počet zakladatelů - 1 až 50 Počet zakladatelů - 1 až 50 Nároky na počáteční kapitál – 200 000 Kč, každý Nároky na počáteční kapitál – 200 000 Kč, každý společník minimálně 20 000 Kč společník minimálně 20 000 Kč Administrativní náročnost – střední, společenská Administrativní náročnost – střední, společenská smlouva smlouva Účast na zisku – podle poměru vkladů, není-li Účast na zisku – podle poměru vkladů, není-li uvedeno jinak uvedeno jinak Přístup ke kapitálu - více možností než předchozí formy Přístup ke kapitálu - více možností než předchozí formy Daňové zatížení - DzPPO Daňové zatížení - DzPPO Zveřejňovací povinnost – není, pokud splňuje podmínky Zveřejňovací povinnost – není, pokud splňuje podmínky

22 Akciová společnost Způsob a rozsah ručení - akcionáři neručí Způsob a rozsah ručení - akcionáři neručí Oprávnění k řízení – valná hromada volí představenstvo (statutární orgán) a dozorčí radu (kontrolní orgán) Oprávnění k řízení – valná hromada volí představenstvo (statutární orgán) a dozorčí radu (kontrolní orgán) Počet zakladatelů – 1 PO nebo min. 2 FO Počet zakladatelů – 1 PO nebo min. 2 FO Nároky na počáteční kapitál – min. 2 mil. základní kapitál Nároky na počáteční kapitál – min. 2 mil. základní kapitál Administrativní náročnost – nejvyšší, kontrola ze strany státu Administrativní náročnost – nejvyšší, kontrola ze strany státu Účast na zisku – podle počtu a hodnoty vlastněných akcií Účast na zisku – podle počtu a hodnoty vlastněných akcií Přístup ke kapitálu – nejlepší možnosti Přístup ke kapitálu – nejlepší možnosti Daňové zatížení – dvojí zdanění Daňové zatížení – dvojí zdanění Zveřejňovací povinnost – účetní výkazy, audit Zveřejňovací povinnost – účetní výkazy, audit


Stáhnout ppt "Úvod do ekonomie. Obsah Podnikání Podnikání Podnikatel Podnikatel Podnik Podnik Ekonomický princip Ekonomický princip Okolí podniku Okolí podniku Právní."

Podobné prezentace


Reklamy Google