Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národohospodářské soustavy a hospodářská politika Ing. Vojtěch Jindra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národohospodářské soustavy a hospodářská politika Ing. Vojtěch Jindra."— Transkript prezentace:

1 Národohospodářské soustavy a hospodářská politika Ing. Vojtěch Jindra

2 Národohospodářské soustavy Tři hlavní ekonomické otázky firmy Tři hlavní ekonomické otázky firmy “co“, “jak“ a “pro koho“ vyrábět “co“, “jak“ a “pro koho“ vyrábět Tři národohospodářské soustavy (ekonomické systémy) Tři národohospodářské soustavy (ekonomické systémy) (1) tradiční ekonomika (2) tržní ekonomika (3) centrálně řízená (plánovaná) ekonomika

3 I. tradiční ekonomika Řeší ekonomické problémy na základě tradic a zvyků předávaných z generace na generaci. Řeší ekonomické problémy na základě tradic a zvyků předávaných z generace na generaci. řemeslo, obchod, zemědělské hospodářství řemeslo, obchod, zemědělské hospodářství

4 II. tržní ekonomika Tři základní ekonomické otázky řeší tržní mechanizmus. Tři základní ekonomické otázky řeší tržní mechanizmus. Spotřebitelé a výrobci vstupují na trhu do vzájemných vztahů, kde každý z nich usiluje o prosazení svých zájmů. Spotřebitelé a výrobci vstupují na trhu do vzájemných vztahů, kde každý z nich usiluje o prosazení svých zájmů. nejvyšší užitek vs. nejvyšší zisk nejvyšší užitek vs. nejvyšší zisk Vztahy mezi spotřebiteli a výrobci na trhu zboží a služeb se utvářejí dobrovolně, s použitím peněz, při cenách určovaných trhem na základě poptávky po určitém zboží a jeho nabídky. Vztahy mezi spotřebiteli a výrobci na trhu zboží a služeb se utvářejí dobrovolně, s použitím peněz, při cenách určovaných trhem na základě poptávky po určitém zboží a jeho nabídky.

5 III. centrálně řízená ekonomika Všechna rozhodnutí o výrobě a rozdělování provádí stát (vláda). Všechna rozhodnutí o výrobě a rozdělování provádí stát (vláda). Hlavním nástrojem řízení je plán. Hlavním nástrojem řízení je plán. Stát vlastní půdu, kapitál, stanovuje ceny, mzdy a řídí i mikroekonomické procesy. Stát vlastní půdu, kapitál, stanovuje ceny, mzdy a řídí i mikroekonomické procesy. Motivace k práci dána administrativními předpisy a sankcemi prosazovanými zákonem (např. povinnost pracovat). Motivace k práci dána administrativními předpisy a sankcemi prosazovanými zákonem (např. povinnost pracovat).

6 Hospodářská politika Souhrn různých opatření státu k prosazení předem stanovených cílů. Souhrn různých opatření státu k prosazení předem stanovených cílů. Státní zásahy do ekonomiky Státní zásahy do ekonomiky daně, jednotky měr a vah,peněžní jednotky, tisk peněz daně, jednotky měr a vah,peněžní jednotky, tisk peněz Příčiny zásahů státu do ekonomiky jsou nedostatky ve fungování tržního mechanizmu (tržní selhání). Příčiny zásahů státu do ekonomiky jsou nedostatky ve fungování tržního mechanizmu (tržní selhání).

7 Nedostatky ve fungování tržního mechanizmu I. vznik monopolů vznik monopolů vznik negativních externalit vznik negativních externalit znečištění vzduchu, vody, půdy apod. znečištění vzduchu, vody, půdy apod. trh nevytváří zájem soukromého sektoru o činnosti důležité pro společnost trh nevytváří zájem soukromého sektoru o činnosti důležité pro společnost malé zisky, kapitálová náročnost, dlouhodobá návratnost malé zisky, kapitálová náročnost, dlouhodobá návratnost např. bezpečnost státu, péče o životní prostředí např. bezpečnost státu, péče o životní prostředí

8 Nedostatky ve fungování tržního mechanizmu II. trh poskytuje informace s určitým časovým zpožděním trh poskytuje informace s určitým časovým zpožděním trh zesiluje sociální diferenciaci trh zesiluje sociální diferenciaci nerovnost mezi lidmi nerovnost mezi lidmi stávky, politická hnutí, kriminalita stávky, politická hnutí, kriminalita => z těchto problémů vyplývají hlavní ekonomické funkce vlády

9 Hlavní ekonomické funkce vlády Vytváření právního rámce tržní ekonomiky Vytváření právního rámce tržní ekonomiky Prosazování národohospodářské efektivní alokace zdrojů. Prosazování národohospodářské efektivní alokace zdrojů. Přerozdělování důchodů a zajištění makroekonomické stability. Přerozdělování důchodů a zajištění makroekonomické stability.

10 Cíle hospodářské politiky Vysoká zaměstnanost (popř. snižování míry nezaměstnanosti) Vysoká zaměstnanost (popř. snižování míry nezaměstnanosti) Stabilita cenové hladiny (popř. snížení míry inflace) Stabilita cenové hladiny (popř. snížení míry inflace) Optimální hospodářský růst (omezení tržních výkyvů) Optimální hospodářský růst (omezení tržních výkyvů) Vnější rovnováha (rovnováha platební a obchodní bilance) Vnější rovnováha (rovnováha platební a obchodní bilance)

11 Cíle hospodářské politiky II. Zvýšení inovační aktivity Zvýšení inovační aktivity státní podpora vědy a výzkumu státní podpora vědy a výzkumu Zvýšení konkurenční schopnosti domácích výrobků na světovém trhu Zvýšení konkurenční schopnosti domácích výrobků na světovém trhu proexportní politika proexportní politika Změna struktury národního hospodářství Změna struktury národního hospodářství politika restrukturalizace politika restrukturalizace Příprava a rekvalifikace pracovníků Příprava a rekvalifikace pracovníků

12 Vládní nástroje zásahů do ekonomiky Monetární politika Monetární politika uskutečňuje stát prostřednictvím peněžního oběhu a úvěru uskutečňuje stát prostřednictvím peněžního oběhu a úvěru diskontní sazba (základní úroková míra) centrální banky diskontní sazba (základní úroková míra) centrální banky operace na volném trhu (cenné papíry) operace na volném trhu (cenné papíry) stanovení výše povinných minimálních rezerv pro komerční banky stanovení výše povinných minimálních rezerv pro komerční banky Fiskální politika Fiskální politika ovlivňování veřejných financí a vytváření celkové ekonomické rovnováhy pomocí změn rozsahu a struktury příjmů a výdajů státního rozpočtu ovlivňování veřejných financí a vytváření celkové ekonomické rovnováhy pomocí změn rozsahu a struktury příjmů a výdajů státního rozpočtu Důchodová politika Důchodová politika stát ovlivňuje ceny výrobních faktorů i ceny zboží a služeb prostřednictvím administrativních opatření stát ovlivňuje ceny výrobních faktorů i ceny zboží a služeb prostřednictvím administrativních opatření

13 Vládní nástroje zásahů do ekonomiky II Vnější obchodní a politika Vnější obchodní a politika stát ovlivňuje vývoz a dovoz zboží a služeb stát ovlivňuje vývoz a dovoz zboží a služeb Vnější měnová politika Vnější měnová politika stát reguluje měnové kurzy stát reguluje měnové kurzy Státní vlastnictví a podnikání Státní vlastnictví a podnikání státní železnice, elektrárenský průmysl atd. státní železnice, elektrárenský průmysl atd. Státní plánování a prognózování Státní plánování a prognózování informace pro podnikatele o předpokládaném vývoji cen, struktuře nabídky, poptávky atd. informace pro podnikatele o předpokládaném vývoji cen, struktuře nabídky, poptávky atd. pouze indikativní charakter => doporučení pouze indikativní charakter => doporučení

14 Trh a státní regulace S příchodem nové vlády dochází k částečné reformě daňového systému S příchodem nové vlády dochází k částečné reformě daňového systému ( snížení příp. zvýšení daňového zatížení ). Země Evropské unie dlouhodobě prosazují model sociálně tržní ekonomiky. Země Evropské unie dlouhodobě prosazují model sociálně tržní ekonomiky. Hospodářská politika musí odpovídat vždy konkrétním vnitřním a vnějším podmínkám určité země. Hospodářská politika musí odpovídat vždy konkrétním vnitřním a vnějším podmínkám určité země.


Stáhnout ppt "Národohospodářské soustavy a hospodářská politika Ing. Vojtěch Jindra."

Podobné prezentace


Reklamy Google