Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národohospodářské soustavy a hospodářská politika Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národohospodářské soustavy a hospodářská politika Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Národohospodářské soustavy a hospodářská politika Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Ekonomické systémy Fungování národního hospodářství determinováno: Fungování národního hospodářství determinováno: Ekonomický systém (= soustava různých institucí) Ekonomický systém (= soustava různých institucí) Hospodářská politika Hospodářská politika Prostředí Prostředí Instituce Instituce Konvence (dopravní předpisy) Konvence (dopravní předpisy) Oprávnění (zákony o vlastnictví) Oprávnění (zákony o vlastnictví)

3 Hospodářská politika =soubor opatření států k prosazení předem daných cílů =soubor opatření států k prosazení předem daných cílů Institucionální podmínky (dnes v procesu globalizace vzrůstá jejich význam) Institucionální podmínky (dnes v procesu globalizace vzrůstá jejich význam) Neexistence jednoho optimálního systému Neexistence jednoho optimálního systému

4 Klasifikace ekonomických systémů Klasifikace Klasifikace Podle formy a struktury a vlastnictví Podle formy a struktury a vlastnictví Podle mechanizmu koordinace Podle mechanizmu koordinace

5 Klasifikace podle formy vlastnictví Vlastnictví znamená právo: Vlastnictví znamená právo: Kontrolovat způsob využití majetku Kontrolovat způsob využití majetku Právo získat výnos plynoucí z majetku Právo získat výnos plynoucí z majetku Právo k převodu majetku Právo k převodu majetku Soukromé vlastnictví nezaručuje samo o sobě efektivní rozvoj národního hospodářství Soukromé vlastnictví nezaručuje samo o sobě efektivní rozvoj národního hospodářství

6 Klasifikace podle mechanizmu koordinace Tři hlavní ekonomické otázky firmy Tři hlavní ekonomické otázky firmy “co“, “jak“ a “pro koho“ vyrábět “co“, “jak“ a “pro koho“ vyrábět Tři národohospodářské soustavy (ekonomické systémy) Tři národohospodářské soustavy (ekonomické systémy) (1) tradiční ekonomika (2) tržní ekonomika (3) centrálně řízená (plánovaná) ekonomika

7 I. tradiční ekonomika Řeší ekonomické problémy na základě tradic a zvyků předávaných z generace na generaci. Řeší ekonomické problémy na základě tradic a zvyků předávaných z generace na generaci. řemeslo, obchod, zemědělské hospodářství řemeslo, obchod, zemědělské hospodářství

8 II. tržní ekonomika Tři základní ekonomické otázky řeší tržní mechanizmus. Tři základní ekonomické otázky řeší tržní mechanizmus. Spotřebitelé a výrobci vstupují na trhu do vzájemných vztahů, kde každý z nich usiluje o prosazení svých zájmů. Spotřebitelé a výrobci vstupují na trhu do vzájemných vztahů, kde každý z nich usiluje o prosazení svých zájmů. nejvyšší užitek vs. nejvyšší zisk nejvyšší užitek vs. nejvyšší zisk Vztahy mezi spotřebiteli a výrobci na trhu zboží a služeb se utvářejí dobrovolně, s použitím peněz, při cenách určovaných trhem na základě poptávky po určitém zboží a jeho nabídky. Vztahy mezi spotřebiteli a výrobci na trhu zboží a služeb se utvářejí dobrovolně, s použitím peněz, při cenách určovaných trhem na základě poptávky po určitém zboží a jeho nabídky. Tržní systém má sílu, která vede ke koordinaci činností lidí prostřednictvím konkurence (princip neviditelné ruky Tržní systém má sílu, která vede ke koordinaci činností lidí prostřednictvím konkurence (princip neviditelné ruky

9 II. tržní ekonomika Ceny poskytují důležité informace spotřebiteli i výrobci Ceny poskytují důležité informace spotřebiteli i výrobci Růst poptávky→zvýšení cen Růst poptávky→zvýšení cen Růst nabídky →snížení cen (zvětšují se zásoby výrobců) Růst nabídky →snížení cen (zvětšují se zásoby výrobců) Stejný princip i na trhu výrobních faktorů Stejný princip i na trhu výrobních faktorů Přednosti trhu- prosazení při dokonalé konkurenci Přednosti trhu- prosazení při dokonalé konkurenci

10 III. centrálně řízená ekonomika Všechna rozhodnutí o výrobě a rozdělování provádí stát (vláda). Všechna rozhodnutí o výrobě a rozdělování provádí stát (vláda). Hlavním nástrojem řízení je plán. Hlavním nástrojem řízení je plán. Stát vlastní půdu, kapitál, stanovuje ceny, mzdy a řídí i mikroekonomické procesy. Stát vlastní půdu, kapitál, stanovuje ceny, mzdy a řídí i mikroekonomické procesy. Motivace k práci dána administrativními předpisy a sankcemi prosazovanými zákonem (např. povinnost pracovat). Motivace k práci dána administrativními předpisy a sankcemi prosazovanými zákonem (např. povinnost pracovat). Charakter a struktura sledovaných cílů (individuální svoboda,,vojenská síla Charakter a struktura sledovaných cílů (individuální svoboda,,vojenská síla Způsob distribuce informací míra decentralizace rozhodování Způsob distribuce informací míra decentralizace rozhodování

11 Smíšená ekonomika Relativně volné tržní ekonomiky (USA, UK) Relativně volné tržní ekonomiky (USA, UK) Sociálně tržní ekonomiky (Holandsko, Dánsko) Sociálně tržní ekonomiky (Holandsko, Dánsko) Státně řízené tržní ekonomiky (Francie, Itálie) Státně řízené tržní ekonomiky (Francie, Itálie)

12 Hospodářská politika Souhrn různých opatření státu k prosazení předem stanovených cílů. Souhrn různých opatření státu k prosazení předem stanovených cílů. Státní zásahy do ekonomiky Státní zásahy do ekonomiky daně, jednotky měr a vah,peněžní jednotky, tisk peněz daně, jednotky měr a vah,peněžní jednotky, tisk peněz →prostředky na krytí potřeb, vytváření pravidel pro soukromou hospodářskou činnost →prostředky na krytí potřeb, vytváření pravidel pro soukromou hospodářskou činnost Příčiny zásahů státu do ekonomiky jsou nedostatky ve fungování tržního mechanizmu (tržní selhání). Příčiny zásahů státu do ekonomiky jsou nedostatky ve fungování tržního mechanizmu (tržní selhání).

13 Nedostatky ve fungování tržního mechanizmu I. vznik monopolů => stát musí vytvářet stejné podmínky pro všechny vznik monopolů => stát musí vytvářet stejné podmínky pro všechny vznik negativních externalit vznik negativních externalit znečištění vzduchu, vody, půdy apod. znečištění vzduchu, vody, půdy apod. trh nevytváří zájem soukromého sektoru o činnosti důležité pro společnost trh nevytváří zájem soukromého sektoru o činnosti důležité pro společnost malé zisky, kapitálová náročnost, dlouhodobá návratnost malé zisky, kapitálová náročnost, dlouhodobá návratnost např. bezpečnost státu, péče o životní prostředí např. bezpečnost státu, péče o životní prostředí

14 Nedostatky ve fungování tržního mechanizmu II. trh poskytuje informace s určitým časovým zpožděním => všichni nemají stejné informace trh poskytuje informace s určitým časovým zpožděním => všichni nemají stejné informace trh zesiluje sociální diferenciaci trh zesiluje sociální diferenciaci nerovnost mezi lidmi nerovnost mezi lidmi stávky, politická hnutí, kriminalita stávky, politická hnutí, kriminalita => z těchto problémů vyplývají hlavní ekonomické funkce vlády

15 Hlavní ekonomické funkce vlády Vytváření právního rámce tržní ekonomiky Vytváření právního rámce tržní ekonomiky Prosazování národohospodářské efektivní alokace zdrojů. Prosazování národohospodářské efektivní alokace zdrojů. Přerozdělování důchodů a zajištění makroekonomické stability. Přerozdělování důchodů a zajištění makroekonomické stability.

16 Cíle hospodářské politiky Vysoká zaměstnanost (popř. snižování míry nezaměstnanosti) Vysoká zaměstnanost (popř. snižování míry nezaměstnanosti) Stabilita cenové hladiny (popř. snížení míry inflace) Stabilita cenové hladiny (popř. snížení míry inflace) Optimální hospodářský růst (omezení tržních výkyvů) Optimální hospodářský růst (omezení tržních výkyvů) Vnější rovnováha (rovnováha platební a obchodní bilance) Vnější rovnováha (rovnováha platební a obchodní bilance)

17 Cíle hospodářské politiky II. Zvýšení inovační aktivity Zvýšení inovační aktivity státní podpora vědy a výzkumu státní podpora vědy a výzkumu Zvýšení konkurenční schopnosti domácích výrobků na světovém trhu Zvýšení konkurenční schopnosti domácích výrobků na světovém trhu proexportní politika proexportní politika Změna struktury národního hospodářství Změna struktury národního hospodářství politika restrukturalizace politika restrukturalizace Příprava a rekvalifikace pracovníků Příprava a rekvalifikace pracovníků

18 Magický čtyřúhelník

19 Strukturální politika Odvětvová (podpora vybraných odvětví, oborů) Odvětvová (podpora vybraných odvětví, oborů) Proexportní (podpora vývozu) Proexportní (podpora vývozu) Vědeckotechnická (podpora vědy, výzkumu) Vědeckotechnická (podpora vědy, výzkumu) Regionální (podpora rozvoje některých oblastí) Regionální (podpora rozvoje některých oblastí)

20 Vládní nástroje zásahů do ekonomiky Monetární politika Monetární politika uskutečňuje stát prostřednictvím peněžního oběhu a úvěru→ ovlivňuje komerční banky k ukládání přebytečné likvidity uskutečňuje stát prostřednictvím peněžního oběhu a úvěru→ ovlivňuje komerční banky k ukládání přebytečné likvidity diskontní sazba (základní úroková míra) centrální banky (v roce 2009 0,25%) diskontní sazba (základní úroková míra) centrální banky (v roce 2009 0,25%) operace centrální banky na volném trhu (cenné papíry) operace centrální banky na volném trhu (cenné papíry) stanovení výše povinných minimálních rezerv pro komerční banky ( v roce 2009 2%) stanovení výše povinných minimálních rezerv pro komerční banky ( v roce 2009 2%) Intervence CB n a devizovém trhu Intervence CB n a devizovém trhu Fiskální politika Fiskální politika ovlivňování veřejných financí a vytváření celkové ekonomické rovnováhy pomocí změn rozsahu a struktury příjmů a výdajů státního rozpočtu ovlivňování veřejných financí a vytváření celkové ekonomické rovnováhy pomocí změn rozsahu a struktury příjmů a výdajů státního rozpočtu Důchodová politika Důchodová politika stát ovlivňuje ceny výrobních faktorů i ceny zboží a služeb prostřednictvím administrativních opatření (stanovení maximálního přírůstků mezd) stát ovlivňuje ceny výrobních faktorů i ceny zboží a služeb prostřednictvím administrativních opatření (stanovení maximálního přírůstků mezd)

21 Vládní nástroje zásahů do ekonomiky II Vnější obchodní a politika Vnější obchodní a politika stát ovlivňuje vývoz a dovoz zboží a služeb pomocí celní politiky stát ovlivňuje vývoz a dovoz zboží a služeb pomocí celní politiky Vnější měnová politika Vnější měnová politika stát reguluje měnové kurzy stát reguluje měnové kurzy Státní vlastnictví a podnikání Státní vlastnictví a podnikání státní železnice, elektrárenský průmysl atd. státní železnice, elektrárenský průmysl atd. k velké vně zestátňování dochází za finanční krize v roce 2009 k velké vně zestátňování dochází za finanční krize v roce 2009 Státní plánování a prognózování Státní plánování a prognózování informace pro podnikatele o předpokládaném vývoji cen, struktuře nabídky, poptávky atd. informace pro podnikatele o předpokládaném vývoji cen, struktuře nabídky, poptávky atd. pouze indikativní charakter => doporučení pouze indikativní charakter => doporučení

22 Trh a státní regulace S příchodem nové vlády dochází k částečné reformě daňového systému (jen k částečné korekci směru) S příchodem nové vlády dochází k částečné reformě daňového systému (jen k částečné korekci směru) ( snížení příp. zvýšení daňového zatížení ). Země Evropské unie dlouhodobě prosazují model sociálně tržní ekonomiky. Země Evropské unie dlouhodobě prosazují model sociálně tržní ekonomiky. Hospodářská politika musí odpovídat vždy konkrétním vnitřním a vnějším podmínkám určité země. Hospodářská politika musí odpovídat vždy konkrétním vnitřním a vnějším podmínkám určité země.

23 Názory na úlohu trhu v ekonomice První skupina První skupina Představitel F. A. Hayek Představitel F. A. Hayek Varování před postupným narůstání vlivu státu Varování před postupným narůstání vlivu státu Lidé ztratí víru ve volný trh→klade překážky další expanzi Lidé ztratí víru ve volný trh→klade překážky další expanzi Druhá skupina Druhá skupina Představitel G. Soros Představitel G. Soros Velké nebezpečí volného trhu Velké nebezpečí volného trhu Tržní fundamentalismus Tržní fundamentalismus Nižšími daněmi se společnost může dostat do ohrožení Nižšími daněmi se společnost může dostat do ohrožení


Stáhnout ppt "Národohospodářské soustavy a hospodářská politika Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google