Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strukturální politika. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA POLITIKA SCHOPNOSTI PŘIZPŮSOBENÍ SE MĚNÍCÍM PODMÍNKÁM VE STRUKTUŘE EKONOMIKY STRUKTURA – VNITŘNÍ ČLENĚNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strukturální politika. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA POLITIKA SCHOPNOSTI PŘIZPŮSOBENÍ SE MĚNÍCÍM PODMÍNKÁM VE STRUKTUŘE EKONOMIKY STRUKTURA – VNITŘNÍ ČLENĚNÍ."— Transkript prezentace:

1 Strukturální politika

2 STRUKTURÁLNÍ POLITIKA POLITIKA SCHOPNOSTI PŘIZPŮSOBENÍ SE MĚNÍCÍM PODMÍNKÁM VE STRUKTUŘE EKONOMIKY STRUKTURA – VNITŘNÍ ČLENĚNÍ – PODÍL JEDNOTLIVÝCH SEKTORŮ – STRUKTURA CELKOVÉ POPTÁVKY – STRUKTURA VLASTNICKÝCH FOREM – DEMOGRAFICKÁ STRUKTURA – REGIONÁLNÍ STRUKTURA STRUKTURÁLNÍ ZMĚNY – NA STRANĚ POPTÁVKY - RŮST DŮCHODŮ, DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY – NA STRANĚ NABÍDKY -TECHNICKÝ POKROK, INOVACE – VNĚJŠÍ IMPULZY – CENY, TRHY, KURZY – TENDENCE K ROZVÍJENÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU

3 Základy hospodářské politiky – Strukturální politika Strukturální krize odvětví se značnou vahou v ekonomice má problémy s odbytem v důsledku dlouhodobého a nevratného poklesu poptávky  nutno přeorientovat se na jinou výrobu s sebou nese vysoké náklady strukturální krize – je důsledkem pomalé adaptace na nové podmínky a nedostatečná mobilita VF, která ohrožuje sociální stabilitu většinou jde o odvětví na konci svého životního cyklu „strukturální politika usiluje o změnu či udržení stávající struktury ekonomických aktivit; přitom si klade za úkol vytvářet takové ekonomické podmínky, při nichž náklady spojené s nezbytnými strukturálními přesuny budou co nejnižší  ovlivňuje chování jednotlivých ekonomických subjektů, odvětví a sektorů

4 Základy hospodářské politiky – Strukturální politika Hlavní změny ve struktuře v posledním století industrializace (19.-20. stol.) změny světových cenových relací (mzdy 40-60´s, ceny 70´) technologické změny (telekomunikace, elektronika, biotechnologie, PC, automaty,…) změny v důležitosti jednotlivých zemí (suroviny, práce, kapitál, věda,) – protekcionismus? rozšiřování (zpomalení strukturálních změn) a zpětná racionalizace

5 Základní oblasti a nástroje strukturální politiky Podpora inovačního procesu Odvětvová opatření (podpora při adaptaci firem) – stimulace rozvoje firem x útlum neefektivních výrob Podpora exportu Podpora malých a středních podniků Podpora podnikání ve vybraných regionech – cílem je zabránit úpadku, resp. vytvoření podmínek pro jeho další rozvoj regionu Dopravní politika Zemědělská politika Průmyslová politika

6 Typy strukturální politiky Akcelerační strukturální politika Decelerační strukturální politika Neutrální strukturální politika

7 POLITIKA OCHRANY HS CENA JE ZÁKLADEM KOORDINACE POLITIKA OCHRANY HS USILUJE O ZVÝŠENÍ KONKURENCE V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ (ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK OSLABUJÍCÍCH KONKURENCI)

8 POLITIKA OCHRANY HS POJETÍ KONKURENCE : DOKONALÁ KOKURENCE FUNKCE-SCHOPNÁ KONKURENCE (HODNOCENÍ TRŽNÍCH STRUKTUR) SVOBODA KONKURENCE ANTITRUST

9 POLITIKA OCHRANY HS TRŽNÍ STRUKTURY (M. Parkin: Economics) charakter Dokonalá konkurence Monopolní konkurence OligopolMonopol Počet firem mnohoMnoho Několik velkých Jedna ProduktStejnýdiferecovaný Stejný či diferencovaný nesubstituční Bariéry vstupu žádnédílčíekonomicképrávní Kontrola cen žádnádílčíznačnáurčující Míra koncentrace žádnánízkávysoká 100 % PříkladyobilíPotravinyoděvyautomobilyElektřinaPlyn

10 POLITIKA OCHRANY HS POJMY: TRŽNÍ STRUKTURY TRŽNÍ NEDOKONALOST A SELHÁNÍ BARIÉRY ABSOLUTNÍ A RELATIVNÍ OMEZENÍ KONKURENCE: KARTELY A JINÉ FORMY KOORDINOVANÉHO JEDNÁNÍ ZNEUŽITÍ TRŽNÍ SÍLY: POSKYTOVÁNÍ VÝHOD, CENOVÁ DISKRIMINACE, RECIPROČNÍ OBCHODY, VÁZANÉ OBCHODY APOD. MONOPOLY A FÚZE PŘIROZENÉ MONOPOLY

11 Základy hospodářské politiky – Ochrana hospodářské soutěže Ad monopol price maker nebo output maker vytváření bariér pro vstup do odvětví Přirozený monopol Administrativní monopol Ad oligopol

12 Základy hospodářské politiky – Ochrana hospodářské soutěže Antimonopolní zákonodárství a ČR Zákon o cenách (č. 526/1990 Sb.) Obchodní zákoník (Z. č. 513/1991 Sb.) Zákon o ochraně hospodářské soutěže (č. 143/2001 Sb.) Zákon na ochranu spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) Antidumpingové zákony Kritika antimonopolního zákonodárství


Stáhnout ppt "Strukturální politika. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA POLITIKA SCHOPNOSTI PŘIZPŮSOBENÍ SE MĚNÍCÍM PODMÍNKÁM VE STRUKTUŘE EKONOMIKY STRUKTURA – VNITŘNÍ ČLENĚNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google