Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název předmětu: MANAGEMENT 1, ZÁKLADY MANAGEMENTU (BKH_MAN1, BKH_ZMAN) Rozsah: 12 hodin přímé výuky Způsob ukončení: Ústní zkouška s testem Sledování průběžného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název předmětu: MANAGEMENT 1, ZÁKLADY MANAGEMENTU (BKH_MAN1, BKH_ZMAN) Rozsah: 12 hodin přímé výuky Způsob ukončení: Ústní zkouška s testem Sledování průběžného."— Transkript prezentace:

1 Název předmětu: MANAGEMENT 1, ZÁKLADY MANAGEMENTU (BKH_MAN1, BKH_ZMAN) Rozsah: 12 hodin přímé výuky Způsob ukončení: Ústní zkouška s testem Sledování průběžného studia: Autokorekční testy Podmínka přistoupení ke zkoušce: Úspěšné zpracování POT Garant: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. ZÁKLADNÍ INFORMACE

2 LITERATURA Základní: BLAŽEK, L. Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování. 2. rozš. vyd. Praha : Grada, 2014. 211 s. ISBN 978-80-247-4429-2. BLAŽEK, L., ŠAFROVÁ-DRÁŠILOVÁ, A. Nadnárodní společnosti v České republice. Praha : C. H. Beck, 2013. 211 s. ISBN 978-80-7400-478-0. Další učebnice: VÁGNER, I. Systém managementu. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 432 s. ISBN 80-210-3972-8. VEBER, J. a kol. Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2.vyd. Praha : Management Press, 2009. 700 s. ISBN 978-80-7261-200-0. DONNELLY, J. H., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Management. Praha : Grada, 1997. 821 s. ISBN 80-7169-422-3.

3 LITERATURA – pokrač. Rozšiřující - důležitá: JAY, R., TEMPLAR, R. Velká kniha manažerských dovedností. Praha : Grada, 2007. ISBN 80-247-1279-2. OWEN, J. Tři pilíře úspěšného manažera. Praha : Grada, 2008. ISBN 978- 80-247-2400-3. JANIŠOVÁ, D., KŘIVÁNEK, M. Velká kniha o řízení firmy. Praha : Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4337-0. Rozšiřující - ostatní: RADCLIFFE, S. Leadership. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4163-5. COVEY, S., R. 7 návyků vůdčích osobností. Praha : Pragma, 1994. ISBN 80-85213-41-9. CRAINER, S. Kompendium managementu. Praha : Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-109-6. DRUCKER, P., F. Cestou k zítřku. Praha : Management Press, 1993. ISBN 80-85603-28-4.

4 LITERATURA – pokrač. GIBSON, R., (ed.) Nový obraz budoucnosti. Praha : Management Press, 1998. ISBN 80-85943-80-8. HAMER, M. Agenda 21. Praha : Management Press, 2002. ISBN 80-7261- 74-0. HAMER, M., CHAMPY, J. Reengineering – radikální proměna firmy. Praha : Management Press, 1995. ISBN 80-85603-73-X. HRONÍK, F. Manažerská integrita. Brno : Motiv Press, 2008. ISBN 978-80- 904133-0-6. KLUSOŇ, V. Moderní korporace v soudobém kapitalismu. Praha: Karolinum 2010. ISBN 978-80-246-1795-4. PETERS, T. Prosperita se rodí z chaosu. Praha : Pragma, 2001. ISBN 80- 7205-816-9. PLAMÍNEK, J. Synergický management. Praha : Argo, 2000. ISBN 80- 7203-258-5.

5 DatumTémaPřednášející So 25.10. Pojetí managementu. Organizování. Řízení nadnárodních společností. prof. Blažek Ne 9.11. Competitive Intelligence. Rozhodování. doc. Bartes, prof. Blažek So 6.12. Motivování. Styl vedení. Jednání a vyjednávání. Ing. Kuchynková BPH_MAN1, BPH_ZMAN HARMONOGRAM TUTORIÁLŮ 2014/15

6 datump.č.témapřednášející 18.9.1.Pojetí managementuprof. Blažek 25.9.2.Organizováníprof. Blažek 2.10.3.Správa společnostíprof. Hučka 9.10.4.Organizace a řízení nadnárodních společností I.prof. Blažek 16.10.5.Organizace a řízení nadnárodních společností II.zástupce spol. DELL 23.10.6.Competitive Intelligencedoc. Bartes 30.10.7.Rozhodování I.prof. Blažek 6.11.8.Rozhodování II.prof. Blažek 13.11.9.Motivace zaměstnanců v praxiIng. Lžičařová 20.11.10.MotivováníIng. Kuchynková 27.11.11.Styl vedení, vyjednáváníIng. Kuchynková 4.12.12.Management a leadership v e-businessuIng. Bláha 11.12.13.Japonská manažerská kulturaIng. Tesař BPH_MAN1 HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK 2014/15

7 PŘEDMĚTY VZTAHUJÍCÍ SE NA ESF K MANAGEMENTU KPH Management 1, Základy managementu přednášky, semináře Management 2 Strategické řízení podniku Systémy řízení podniku Mezinárodní management Personální management Manažerský koučing Manažerské dovednosti Obchodní dovednosti Rétorika a společenský protokol Podnikání a kulturní odlišnosti Studentský podnikatelský inkubátor KVE Ekonomika a řízení NN organizací Organizační chování Krizové řízení Management organizací ve veřejném sektoru a rozvoj řídících dovedností Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností Řízení ve veřejné správě KRES Management cestovního ruchu Řízení a kontrola ve veřejné správě Rozvoj a podpora podnikání KF Finanční řízení Ekonomika a řízení bank / pojišťoven Řízení rizik v pojišťovnictví


Stáhnout ppt "Název předmětu: MANAGEMENT 1, ZÁKLADY MANAGEMENTU (BKH_MAN1, BKH_ZMAN) Rozsah: 12 hodin přímé výuky Způsob ukončení: Ústní zkouška s testem Sledování průběžného."

Podobné prezentace


Reklamy Google