Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBCHODNÍ JMÉNO PODNIKU. Označení materiálu:VY_32_INOVACE_EKO_1161 Ročník:1. Vzdělávací obor: Ekonomika podniku Tematický okruh:Právní formy podnikání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBCHODNÍ JMÉNO PODNIKU. Označení materiálu:VY_32_INOVACE_EKO_1161 Ročník:1. Vzdělávací obor: Ekonomika podniku Tematický okruh:Právní formy podnikání."— Transkript prezentace:

1 OBCHODNÍ JMÉNO PODNIKU

2 Označení materiálu:VY_32_INOVACE_EKO_1161 Ročník:1. Vzdělávací obor: Ekonomika podniku Tematický okruh:Právní formy podnikání Téma:Obchodní jméno podniku Jméno autora:Ing. Barbora Prošková Vytvořeno dne:8. ledna 2013 Metodický popis, (anotace) Prezentace seznamuje žáky se základními termíny týkající se podniku, jeho cílů a obchodním názvem. Výklad je proložen aktivizujícími úkoly nebo otázkami a na závěr je připojen závěrečný úkol.

3 Definice podnikání Podnikání je soustavná činnost, provozovaná podnikatelem samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku. Je vymezeno právními normami (zákony): a) Obchodním zákoníkem b) Živnostenským zákoníkem

4 Definice podnikatele Podnikatel je: 1. FO zapsaná v živnostenském rejstříku nebo podnikající na základě jiného oprávnění dle zvláštních zákonů (např. lékaři, veterináři, apod.) 2. PO zapsaná v obchodním rejstříku

5 Znaky podnikatele - FO 1) Způsobilost k právům a povinnostem - vzniká narozením (osoba může dědit, být obdarována,…) 2) Způsobilost k právním úkonům - vzniká dovršením 18 let věku (FO může uzavírat manželství, podnikat,…)

6 Základní znaky podniku 1) Právní subjektivita Je způsobilost k právům a povinnostem - schopnost vystupovat jako subjekt práva, vystupovat pod svým jménem, uzavírat smlouvy, atd. 2)Ekonomická samostatnost Je způsobilost podniku samostatně hospodařit, rozhodovat o organizaci podniku a předmětu podnikání.

7 Definice podniku Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. - Hmotné složky = budovy, pozemky, stroje, zařízení - Nehmotné složky = licence, práva, technologie - Osobní složky = zaměstnanci, zaměstnavatelé, …

8 Cíl podniku Základním a hlavním cílem většiny podniků je ZISK

9 Mezi ostatní (alternativní) cíle podniků patří: -maximalizace obratu - minimalizace nákladů - dosažení určitého podílu na trhu - růst a expanze firmy - snaha dlouhodobě přežít - a jiné… vymyslete další nejméně 3 cíle, které by podnik mohl chtít dosáhnout

10 Obchodní firma (jméno) je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou. Vlastnosti firmy: - Nesmí být zaměnitelná s jinou firmou - Smí ji používat jen podnik, kterému patří - Podnik ji může využívat neomezeně dlouho

11 Obchodní firma (jméno) fyzické osoby - musí zahrnovat jméno a příjmení - může obsahovat dodatek týkající se osoby nebo druhu podnikání (např. Vít Macháček, taxislužba) obchodních společností - musí mít v dodatku uveden druh právní formy (např. ČEZ, a. s.)

12 Druhy obchodní firmy a) Osobní obsahuje jméno a příjmení podnikatele (Jan Novák, Dvořák a syn) b) Věcná vyjadřuje předmět činnosti podniku (Doly Bílina, a. s., Lázně Teplice, a. s.) c) Smíšená vzniká spojením osobní a věcné firmy (Autodoprava Vacek, Výtahy Petersik) d) Fantazijní smyšlená obchodní firma, nesouvisí se jménem ani s předmětem činnosti (Kik, Olympia)

13 KONEC VÝKLADU

14 Úkol - do pracovního listu Vymyslete název firmy a vytvořte k němu logo.

15 Literatura NOVOTNÝ, Zdeněk, DYNTAROVÁ, Věra, DYČKOVÁ Jana. Podniková ekonomika 3 - Ekonomika podniku. Vydává a distribuci zajišťuje Obchodní akademie Břeclav, 2010. SYNEK, Miroslav; KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. Praha : Nakladatelství C. H. BECK, 2010. ISBN: 80-7400-336-3

16 Zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Podnik (06/2012) Zdroje obrázků: Všechny použité obrázky pochází od Microsoft, Klipart z aplikace MS Office, 2013


Stáhnout ppt "OBCHODNÍ JMÉNO PODNIKU. Označení materiálu:VY_32_INOVACE_EKO_1161 Ročník:1. Vzdělávací obor: Ekonomika podniku Tematický okruh:Právní formy podnikání."

Podobné prezentace


Reklamy Google