Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

2 L ITERATURA Povinná literatura : SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5 Doporučená literatura: VEBER, J. -- SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, 2008. ISBN 978- 80-247-2409-6 Prezentace vychází a vznikla za použití výše uvedené povinné literatury.

3 7. V OLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Jak začít? Rozhodování o vlastnické formě podnikání 4 základní možnosti: 1. Začít od nuly – vhodné také pro originální nápad, varianta může být levnější, ale rizikovější; 2. Koupit podnik - vhodný podnik, který je nabízen k prodeji, POZOR! riziko špatné koupě; 3. Využít frančízu - udělení licence k určitému podnikání; obchodní vztah mezi poskytovatelem licence a jiným nabyvatelem tj. majitelem a provozovatelem podniku; 4. Spin-off - firma, která využívá hmotného či nehmotného majetku jiného právního subjektu k zahájení svého podnikání; vydělení podnikání ze stávajícího podniku.

4 7. V OLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Významné rozhodnutí odráží se v názvu podniku dává alespoň elementární představu o velikosti podniku a rozsahu jeho činností má dlouhodobý charakter v průběhu podnikání může dojít ke změně právní formy – proces transformace další komplikace a náklady

5 7. V OLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Faktory ovlivňující volbu I: způsob a rozsah ručení omezené ručení neomezené ručení oprávnění k řízení počet zakladatelů nároky na počáteční kapitál administrativní náročnost a rozsah počátečních výdajů daných např. u obchodních společností vydáním živnostenských oprávnění (listů), zpracováním společenské smlouvy a s jejím notářským ověřením, zpracováním stanov společnosti, zápisem do obchodního rejstříku, apod.

6 7. V OLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Faktory ovlivňující volbu II: podíl na zisku / ztrátě možnosti financování daňové zatížení přímé daně daň z příjmů fyzických a právnických osob daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí nepřímé daně daň z přidané hodnoty daň spotřební daň silniční zveřejňovací povinnost a ověření účetní závěrky auditorem

7 7. V OLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Volba právní formy podnikání Podnikání fyzických osob I: OSVČ – živnostenské nebo jiné oprávnění Živnosti1) ohlašovací Řemeslné – výuční list nebo 6-tiletá praxe v oboru (zednictví, klempířství, hostinská činnost apod.) Vázané – prokázání odborné způsobilosti (provádění staveb, vedení účetnictví apod.) Volné- bez odborné způsobilosti 2) koncesované – vznikají na základě správního rozhodnutí - odborná způsobilost+kladné vyjádření orgánu státní správy (provozování CK, taxislužba apod.)

8 7. V OLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Podnikání fyzických osob II: Všeobecné podmínky Minimální věk 18 let Způsobilost k právním úkonům Bezúhonnost Zvláštní podmínky Odborná a jiná způsobilost Definice živnosti v živnostenském zákoně (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) „Živnost je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“

9 7. V OLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Subjekty oprávněné provozovat živnost Fyzická nebo právnická osoba, splní-li zákonem stanovené podmínky Překážky v provozování živnosti FO nebo PO na jejíž majetek byl prohlášen konkurz Trest zákazu provozování živnosti v daném oboru Živnostenský rejstřík Eviduje živnosti Informační systém veřejné správy Elektronická podoba Veřejný seznam Výpisy z ŽR – vyhledávání http://www.rzp.cz/

10 7. V OLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Specifika živnostenského podnikání Forma vhodná pro začínající podnikatele Rychlé získání ŽO a možnost zahájení podnikání Bez složení základního kapitálu Možnost vedení daňové evidence (obrat do 25 mil. Kč za kalendářní rok) Ručení za závazky celým majetkem Smrtí podnikatele se nedědí podnik, na rozdíl od obchodního podílu


Stáhnout ppt "ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková"

Podobné prezentace


Reklamy Google