Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com."— Transkript prezentace:

1 Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com
ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková

2 Literatura Povinná literatura:
SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing, ISBN Doporučená literatura: VEBER, J. -- SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, ISBN Prezentace vychází a vznikla za použití výše uvedené povinné literatury.

3 7. Volba právní formy podnikání
Jak začít? Rozhodování o vlastnické formě podnikání 4 základní možnosti: 1. Začít od nuly – vhodné také pro originální nápad, varianta může být levnější, ale rizikovější; 2. Koupit podnik - vhodný podnik, který je nabízen k prodeji, POZOR! riziko špatné koupě; 3. Využít frančízu - udělení licence k určitému podnikání; obchodní vztah mezi poskytovatelem licence a jiným nabyvatelem tj. majitelem a provozovatelem podniku; 4. Spin-off - firma, která využívá hmotného či nehmotného majetku jiného právního subjektu k zahájení svého podnikání; vydělení podnikání ze stávajícího podniku.

4 7. Volba právní formy podnikání
Významné rozhodnutí odráží se v názvu podniku dává alespoň elementární představu o velikosti podniku a rozsahu jeho činností má dlouhodobý charakter v průběhu podnikání může dojít ke změně právní formy – proces transformace další komplikace a náklady

5 7. Volba právní formy podnikání
Faktory ovlivňující volbu I: způsob a rozsah ručení omezené ručení neomezené ručení oprávnění k řízení počet zakladatelů nároky na počáteční kapitál administrativní náročnost a rozsah počátečních výdajů daných např. u obchodních společností vydáním živnostenských oprávnění (listů), zpracováním společenské smlouvy a s jejím notářským ověřením, zpracováním stanov společnosti, zápisem do obchodního rejstříku, apod.

6 7. Volba právní formy podnikání
Faktory ovlivňující volbu II: podíl na zisku / ztrátě možnosti financování daňové zatížení přímé daně daň z příjmů fyzických a právnických osob daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí nepřímé daně daň z přidané hodnoty daň spotřební daň silniční zveřejňovací povinnost a ověření účetní závěrky auditorem

7 7. Volba právní formy podnikání
Podnikání fyzických osob I: OSVČ – živnostenské nebo jiné oprávnění Živnosti 1) ohlašovací Řemeslné – výuční list nebo 6-tiletá praxe v oboru (zednictví, klempířství, hostinská činnost apod.) Vázané – prokázání odborné způsobilosti (provádění staveb, vedení účetnictví apod.) Volné- bez odborné způsobilosti 2) koncesované – vznikají na základě správního rozhodnutí - odborná způsobilost+kladné vyjádření orgánu státní správy (provozování CK, taxislužba apod.)

8 7. Volba právní formy podnikání
Podnikání fyzických osob II: Všeobecné podmínky Minimální věk 18 let Způsobilost k právním úkonům Bezúhonnost Zvláštní podmínky Odborná a jiná způsobilost Definice živnosti v živnostenském zákoně (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) „Živnost je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“

9 7. Volba právní formy podnikání
Subjekty oprávněné provozovat živnost Fyzická nebo právnická osoba, splní-li zákonem stanovené podmínky Překážky v provozování živnosti FO nebo PO na jejíž majetek byl prohlášen konkurz Trest zákazu provozování živnosti v daném oboru Živnostenský rejstřík Eviduje živnosti Informační systém veřejné správy Elektronická podoba Veřejný seznam Výpisy z ŽR – vyhledávání

10 7. Volba právní formy podnikání
Specifika živnostenského podnikání Forma vhodná pro začínající podnikatele Rychlé získání ŽO a možnost zahájení podnikání Bez složení základního kapitálu Možnost vedení daňové evidence (obrat do 25 mil. Kč za kalendářní rok) Ručení za závazky celým majetkem Smrtí podnikatele se nedědí podnik, na rozdíl od obchodního podílu


Stáhnout ppt "Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com."

Podobné prezentace


Reklamy Google