Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKCIOVÁ SPOLEČNOST II.. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO_1171Ročník:1. Vzdělávací obor: Ekonomika podniku Tematický okruh: Právní formy podnikání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKCIOVÁ SPOLEČNOST II.. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO_1171Ročník:1. Vzdělávací obor: Ekonomika podniku Tematický okruh: Právní formy podnikání."— Transkript prezentace:

1 AKCIOVÁ SPOLEČNOST II.

2 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO_1171Ročník:1. Vzdělávací obor: Ekonomika podniku Tematický okruh: Právní formy podnikání Téma: Akciová společnost II. Jméno autora: Ing. Barbora Prošková Vytvořeno dne: 25. listopadu 2012 Metodický popis, (anotace) Prezentace interaktivně seznamuje žáky s problematikou a. s., navazuje na DUM s názvem „Akciová společnost I.“, navazuje na ni a doplňuje ji DUM s názvem „Akcie“ Žáci vyhledávají informace v Obchodním zákoníku dle zadání na snímku s žlutým obrázkem, po němž vždy následuje snímek se správným řešením a označením příslušného paragrafu.

3 Jaká musí být výše základního kapitálu akciové společnosti?

4 Základní kapitál (§162-3)  při založení s veřejnou nabídkou akcií min. 20 milionů Kč  při založení bez veřejné nabídky akcií min. 2 miliony Kč

5 Orgány a. s. Nejvyšší orgán = VALNÁ HROMADA Statutární orgán = PŘEDSTAVENSTVO Kontrolní orgán = DOZORČÍ RADA

6 Jaká jsou pravidla fungování valné hromady a co spadá do její působnosti?

7 1. Nejvyšší orgán VALNÁ HROMADA (§184-190) - tvoří ji všichni akcionáři - koná se min. 1x ročně - je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž nominální hodnota přesahuje 30 % ZK - rozhoduje o: - změně stanov - volbě a odvolání členů představenstva - volbě členů dozorčí rady - schválení roční účetní závěrky - rozdělení zisku - zrušení společnosti

8 Jaké je složení a jaká je funkce představenstva?

9 2. Statutární orgán PŘEDSTAVENSTVO (§194-195)  má nejméně 3 členy  volí svého předsedu  řídí a. s. po celý rok: - zastupuje ji vůči třetím osobám - předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku

10 Kolik členů má dozorčí rada a co je jejím úkolem?

11 3. Kontrolní orgán DOZORČÍ RADA (§197-201)  má nejméně 3 členy  kontroluje práci představenstva  kontroluje účetnictví  přezkoumává roční závěrku  předkládá zprávy valné hromadě

12 Odměny členům orgánů Členové představenstva a dozorčí rady dostávají odměnu ze zisku a. s. = TANTIÉMA Členové představenstva mají zákaz konkurence v oboru, kterým se a. s. zabývá. Členové představenstva mají zákaz konkurence v oboru, kterým se a. s. zabývá.

13 Jak se v akciové společnosti dělí zisk?

14 Dělení zisku (§178-1)  O rozdělení zisku rozhoduje VH na návrh představenstva  Zisk je vyplácen akcionářům formou dividendy

15 Ručení Ručení společníka akcionáři za závazky a. s. neručí Ručení společnosti a. s. ručí za své závazky celým svým majetkem

16 Jaká jsou pravidla pro zřizování rezervního fondu v akciové společnosti?

17 Rezervní fond (§217) - se tvoří povinně - v roce, kdy poprvé dosáhne čistého zisku, se uloží 20 % čistého zisku (ale ne více než 10 % základního kapitálu) - v dalších letech min. 5 % čistého zisku - doplňuje se každý rok až do doby, kdy dosáhne min. 20 % základního kapitálu

18 KONEC VÝKLADU

19 Literatura ŠVARCOVÁ, J. a kol. Ekonomie - stručný přehled, 2009/2010. Zlín, CEED 2009. ISBN 978-80-903433-8-2

20 Zdroje - Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb.,19. 11. 2012. Dostupný na: http://www.zakony.propravo.cz/2011/02/obchodni-zakonik- zakon-c-5131991-sb.html http://www.zakony.propravo.cz/2011/02/obchodni-zakonik- zakon-c-5131991-sb.htmlhttp://www.zakony.propravo.cz/2011/02/obchodni-zakonik- zakon-c-5131991-sb.html - http://cs.wikipedia.org/wiki/Tantiéma (19. 11. 2012) http://cs.wikipedia.org/wiki/Tantiéma Zdroje obrázků: Všechny použité obrázky pochází od Microsoft, Klipart z aplikace MS Office, 2012


Stáhnout ppt "AKCIOVÁ SPOLEČNOST II.. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO_1171Ročník:1. Vzdělávací obor: Ekonomika podniku Tematický okruh: Právní formy podnikání."

Podobné prezentace


Reklamy Google