Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právnické a fyzické osoby Čtyři typy živností Účetní doklady – typy účetních dokladů Živnostenský a obchodní rejstřík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právnické a fyzické osoby Čtyři typy živností Účetní doklady – typy účetních dokladů Živnostenský a obchodní rejstřík."— Transkript prezentace:

1 Právnické a fyzické osoby Čtyři typy živností Účetní doklady – typy účetních dokladů Živnostenský a obchodní rejstřík

2  Firmy mohou mít podobu právnické nebo fyzické osoby.  Fyzická osoba – tj. firmou je jeden člověk (ale může mít zaměstnance) – pak hovoříme o živnostníkovi nebo o osobě samostatně výdělečně činné (OSVČ)  Právnické osoby – firmy takto založené mají nejčastěji podobu společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti

3  Živnost je činnost provozovaná svým jménem, na své náklady za účelem dosažení zisku.  Provozování živnosti je vázáno na splnění řady podmínek (plnoletost, svéprávnost, bezúhonnost – všeobecné podmínky) (odborná nebo jiná způsobilost – zvláštní podmínky)  Žádost o vydání živnostenského listu nebo koncesní listiny se podává živnostenskému úřadu místně příslušnému podle bydliště žadatele.

4  Zájemce předkládá doklady a zaplatí správní poplatek.  Při splnění všech podmínek živnostenský úřad přidělí žadateli identifikační číslo – IČO  Drobné podnikání je spojeno s těmito právními předpisy: živnostenský zákon, občanský zákoník, obchodní zákoník, zákon o účetnictví, trestní zákon a zákoník práce

5  Volné živnosti – není stanovena žádná podmínka odborné způsobilosti (úklidové práce)  Řemeslné živnosti – jsou spojené s vyučením v určitém oboru (např. zednické práce)  Vázané živnosti – jsou spojené s jinak získanou kvalifikací vázanou na požadavky vycházející z různých předpisů a zákonů (např. projektová činnost)  Koncesované živnosti – jsou spojeny se zájmem na ochraně majetkových práv, zdraví a života osob (např. taxislužba)

6  Drobní podnikatelé jsou povinni vést účetnictví.  Sledují se příjmy a výdaje – k jejich evidenci slouží účetní doklady  Náležitosti účetních dokladů: označení dokladu, popis obsahu, popis účastníků, částka, datum, podpis

7  Živnostenský rejstřík je informační systém veřejné správy, který spravuje Živnostenský úřad České republiky. Do živnostenského rejstříku se zapisují údaje související s provozováním živností. Úprava živnostenského rejstříku je obsažena v § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Jedná se o veřejný seznam vedený v elektronické podobě.

8  Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Vede ho příslušný rejstříkový soud, kterým je krajský soud.


Stáhnout ppt "Právnické a fyzické osoby Čtyři typy živností Účetní doklady – typy účetních dokladů Živnostenský a obchodní rejstřík."

Podobné prezentace


Reklamy Google