Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Podnikání ve stavebnictví 126 EMM – Ekonomika a management Zimní semestr 2010 / 2011 Ing.Zdeněk Burda

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČVUT v Praze, Fakulta stavební Podnikání ve stavebnictví 126 EMM – Ekonomika a management Zimní semestr 2010 / 2011 Ing.Zdeněk Burda"— Transkript prezentace:

1 ČVUT v Praze, Fakulta stavební Podnikání ve stavebnictví 126 EMM – Ekonomika a management Zimní semestr 2010 / 2011 Ing.Zdeněk Burda zdenek.burda@fsv.cvut.cz

2 Podnikání Zákon č. 513/ 1991 Sb. Obchodního zákoníku Definice podnikání: provádí podnikatel vlastním jménem na vlastní odpovědnost účel dosažení zisku

3 Podnikatel je: Osoba v obchodním rejstříku (hlavně obchodní společnosti, družstva) Osoba s živnostenským oprávněním Osoba se zvláštním oprávněním Fyzická osoba – zemědělská výroba

4 Obchodní rejstřík: = veřejný seznam www.justice.cz údaje o podnikatelích:  Název a sídlo  Identifikační číslo  Předmět podnikání  Právní forma právnické osoby  Statutární orgán - jméno a bydliště osob  Případně další

5 Podnikatelé v OR – podvojné účetnictví Druhy podniků dle vlastnictví: Státní (včetně podniků s 50% vlivem státu) Soukromé Družstevní Komunální (majetek obcí) Obchodní společnosti a družstva: 1.Veřejná obchodní společnost 2.Komanditní společnost 3.Společnost s ručením omezeným 4.Akciová společnost 5.Družstvo

6 Založení společnosti- obecně: - společenskou smlouvou - dnem zápisu do OR - složení základního kapitálu 1. Veřejná obchodní společnost  min. 2 osoby  osoby ručí celým svým majetkem  všichni oprávněni k řízení  zisk i ztráta se dělí rovným dílem

7 2. Komanditní společnost 2 druhy společníků Komplementáři ručí celým svým majetkem statutární orgán – řídí společnost Komanditisté ručí do výše nesplaceného vkladu vklad min. 5 000,-Kč Zisk se dělí dle společenské smlouvy Zisk pro komanditisty Zisk pro komplementáře Mezi jednotlivce dle výše vkladu Mezi jednotlivce rovným dílem

8 3. Společnost s ručením omezeným  Vklad společníka min. 20 000,-Kč  Základní kapitál 200 000,-Kč  Max. 50 společníků  Ručí do výše nesplacených vkladů  Povinný rezervní fond  Nejvyšší orgán – valná hromada  Statutární orgán - jednatel

9 4. Akciová společnost  Založení: min. 1 právnická nebo 2 fyzické osoby  Základní kapitál  Akcie – právo podílet se na řízení a zisku  Akcionář neručí za společnost Při veřejné nabídce akcií – 20 mil. Kč Bez veřejné nabídky akcií – 2 mil. Kč

10 Nejvyšší orgán - valná hromada (při splacení 30% ZK,1x ročně) Statutární orgán – představenstvo Dohled – dozorčí rada (min.3 členi na max. 5 let)  Emise: Veřejná nabídka upsání do listiny upisovatelů, splacení emisního ažia a min. 10% jmenovité hodnoty akcie

11  Akcie listinné zaknihované Na jméno Na majitele Emisní kurz (prodejní cena) Jmenovitá hodnota Emisní ažio - =  Povinný rezervní fond, do 20% ZK

12 5. Družstvo Neuzavřený počet osob Min. 5 fyzických nebo 2 právnické osoby Družstvo ručí celým svým majetkem (členové ne) Základní kapitál min. 50 000,-Kč Nejvyšší orgán – Členská schůze (1x ročně) Statutární orgán – představenstvo Dohled – Kontrolní komise

13 Podnikání fyzických osob Zákon č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání Živnosti Ohlašovací Koncesované 1.řemeslné 2.vázané 3.volné Živnostenský list Koncesní listina

14 Živnosti ohlašovací - řemeslné Prokázání způsobilosti: výuční list + 3 roky praxe maturitní vysvědčení + 2 roky praxe VŠ diplom + 1 rok praxe Např.: zednictví, tesařství, klempířství

15 Skupina 213: Stavebnictví, provádění staveb, provádění změn a odstraňování: Prokázání způsobilosti: VŠ + 5 let praxe SŠ + 8 let praxe Autorizace Živnosti ohlašovací - vázané

16 Živnosti ohlašovací - volné nevyžaduje prokázání způsobilosti obchodnívýrobníslužby Volné živnosti např.: Výroba stavebních hmot a výrobků

17 Živnostenské úřady Zapisuje se: Jméno a příjmení Rodné číslo Identifikační číslo Předmět podnikání Druh živnosti Datum vzniku, zahájení činnosti, zániku Veřejně přístupný Živnostenský rejstřík


Stáhnout ppt "ČVUT v Praze, Fakulta stavební Podnikání ve stavebnictví 126 EMM – Ekonomika a management Zimní semestr 2010 / 2011 Ing.Zdeněk Burda"

Podobné prezentace


Reklamy Google