Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikatelský záměr 1.Volba, v čem budu podnikat 1.Podle zájmů, schopností 2.Podle vzniklých příležitostí 3.Inspirací jiných 2.Průzkum 1.Potřeba ověřit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikatelský záměr 1.Volba, v čem budu podnikat 1.Podle zájmů, schopností 2.Podle vzniklých příležitostí 3.Inspirací jiných 2.Průzkum 1.Potřeba ověřit."— Transkript prezentace:

1 Podnikatelský záměr 1.Volba, v čem budu podnikat 1.Podle zájmů, schopností 2.Podle vzniklých příležitostí 3.Inspirací jiných 2.Průzkum 1.Potřeba ověřit nápad 2.Zjistit zájem o službu nebo zboží 3.Plán realizace 1.Co přesně budu nabízet 2.Zda sám nebo s dalšími lidmi 3.Vyčíslení potřeby výrobních faktorů 1.X 2.X 3.X 4.X

2 Podnikatelský záměr 4.Zakladatelský rozpočet 1.Předpokládané náklady, výnosy, zisky 2.Finanční prostředky do začátku podnikání 1.Nákup strojů, 2.Materiál 3.Počáteční mzdy 4.Počáteční reklamu 5.Posouzení reálnosti 1.Dostatečnost poptávky 2.Dostatečné finanční krytí 3.Dostatečně vygenerovaný zisk 6.Založení podniku Podnikatelské riziko Nezájem o zboží či službu Neprosadíme se v konkurenci Nedostatek financí pro provoz Odběratelé nezaplatí Potíže vzniklé z okolí (např. finanční krize)

3 Subjekty národního hospodářství

4 Právní formy podnikání Základní právní normy občanský zákoník obchodní zákoník Živnostenský zákon

5 Fyzická osoba každý člověk právní subjektivita od narození do smrti způsobilost k právním úkonům částečná let úplná18 – smrt není automatická zbavení svéprávnosti úplné částečné Zaměstnanci podnikatelé

6 Právnická osoba Uměle vytvořený subjekt Organizace vytvořená lidmi a považovaná za samostatný subjekt práv a povinností Vytvářejí si vztahy 1.Mezi sebou 2.K zaměstnancům 3.Ke státu Z hlediska podnikání se dělí 1.Obchodní společnosti 1.Veřejná obchodní společnost v.o.s. 2.Komanditní společnost k.s. 3.Společnost s ručením omezenýmspol. s r.o., s.r.o. 4.Akciová společnosta.s. 2.Družstva bytováKrušnohor výrobníSokov Sosnová zemědělskáZD Dolany stavebníOkresní stavební bytové družstvo Teplice spotřebníCOOP 3.Státní podniky podle zákona o státních podnicích

7 Živnost=podniky jedinců Fyzická nebo právnická osoba Soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem Nutné podmínky 1.Všeobecné 1.Plnoletost 18 let 2.Právní způsobilost 3.Bezúhonnost nemám záznam v trestním rejstříku 2.Zvláštní podmínky 1.Odborná způsobilost vzdělání speciální zkouška 2.Praxe

8 Dělení živností Ohlašovací = oprávnění se uděluje automaticky po splnění podmínek lze provozovat bezprostředně po ohlášení – Volné = nevyžaduje prokázání způsobilosti, stáčí pouze všeobecné podmínky právo podnikat v cca 80 oborech při rozšiřování podnikání stačí ohlásit např. maloobchod, velkoobchod – Řemeslné = nutné vzdělání lze nahradit 6letou praxí v oboru např. zednictví, kadeřnictví, automechanik – Vázané = nutné vzdělání + praxi např. autoškola, výroba žíravin Koncesované = přísnější podmínky lze provozovat až ode dne nabytí právní moci o udělení koncese  nutná speciální odborná způsobilost  prokázání spolehlivosti  př. povolení státním orgánem doprava, soukromé bezpečnostní služby, směnárenství

9 Vznik obchodní společnosti 1.Podpis smlouvy Dle obchodního zákoníku před notářem 2.Žádost o vydání živnostenského oprávnění pro právnickou osobu Smlouva Notářský zápis 3.Návrh na vklad do obchodního rejstříku Po vydání živnost. oprávnění 4.Vznik Dnem zápisu do obchodního rejstříku 5.Registrace k daním, k sociálnímu a zdravotnímu pojištění

10 Vznik obchodní společnosti 1.Notářský zápis 2.Žádost o živnost. oprávnění právnické osoby 3.Zápis do živnostenského rejstříku 4.Žádost o zápis do obchodního rejstříku 5.Vznik OS dnem zápisu 6.Registrace k daním a soc. a zdrav. pojištění

11 Dělení obchodních společností

12 Znaky obchodní společnosti 1.Ručení – Povinnost společníků hradit závazky společnosti v případě, kdy sama společnost není schopna 1.Ručení vkladem vloží při vniku podniku stane se majetkem firmy může o tyto peníze přijít 2. Ručení osobním majetkem pokud majetek firmy nestačí, musí hradit i ze svého majetku, který je povinen prodat 2.Vklad = tzv. základní kapitál některé podniky mají povinný minimální vklad může mít podobu peněz nebo majetku 3. Řízení vždy rozhodují společníci = majitelé min. 1x ročně valná hromada = nejvyšší řídící orgán zřízení statutárních orgánů = zastupují průběžně ředitel jednatel 4. Rozdělování zisku řídí se obchodním zákonem a společenskou smlouvou

13 Veřejná obchodní společnost = v.o.s. Ručení osobním majetkem Minimální vklad není předepsán Řízení společnou dohodou všichni mohou zastupovat všichni mohou podepisovat smlouvy v zásadních otázkách všichni mají právo veta Zisk – dělení rovným dílem nebo podle smlouvy Př. Potapěčská stanice Chomutov

14 Komanditní společnost = k.s. Zakládají dvě skupiny společníků 1.Komplementáři 2.Komanditisté Vklad komplementáři svým osobním majetkem komanditisté vkladem( mají navýšit celkový majetek) – minimálně 5000Kč Řízení – komplementáři Rozdělování zisku ve dvou krocích 1. komplementáři + společnost 2. komplementáři rovným dílem a komanditisté podle výše vkladu poměr může být upraven smlouvou př. Komplementáři jsou dva, komanditistů je deset, dělení je rovným dílem a zisk činí Kč př. Globus ČR, k.s.

15 Společnost s ručením omezeným – s.r.o., spol. s r.o. Ručení – do výše vkladu Počet společníků = min.1 – max. 50 Minimální základní kapitál = Kč Minimální vklad = Kč Při založení musí být uhrazeno min.30% hodnoty, alespoň Kč Řízení Nejvyšší orgán – valná hromada Statutární orgán - jednatel ( nemusí být společníkem), který je uveden v obchodním rejstříku Kontrolní orgán – dozorčí rada ( nepovinné) Povinnost vést účetnictví Povinnost vytvořit rezervní fond nejméně ve výši 10% Zákaz konkurence pro jednatele a členy dozorčí rady Při hlasování počet hlasů každého společníka podle výše vkladu Rozdělování zisku = podle výše vkladu Př. Siemens Česká republika, s.r.o.

16 Akciová společnost – a.s. Základní kapitál – rozdělen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě Př Kč rozděleno do dvou akcií po Kč nebo do akcií po 100Kč Akcie = cenný papír, spojen s právy akcionáře jako společníka společnosti 1.Podílet se na zisku 2.Podílet se na řízení firmy 3.Podílet se na likvidačním zůstatku společnosti Obchodovatelné na kapitálovém trhu vydávají se za emisní kurz ( nesmí být nižší než nominální hodnota), ale obchodují za tržní kurz

17 Dělení akcií  Podle formy  Listinné = fyzicky vytištěné na papíře s řadou ochranných prvků, skládá se z  Pláště – obsahuje nominální hodnotu, emisi, emitent  Kuponového archu – střihá se každoročně, při vyplácení dividendy  Talonu – je nahrazen novým archem  Zaknihované = modernější forma, akcie zaznamenané v počítači Střediska pro cenné papíry (SCP) –většina akcií

18 Dělení akcií  Podle druhu akcie  Na jméno  U listinné akcie uvedeno přímo na akcii, převod uveden na rubu  Lze omezit převod akcií, ale nelze zakázat  Na majitele  Převoditelné předáním akcie  Netransparentní – těžko dohledat skutečného majitele – možný nástroj korupce  Speciální 1.Zaměstnanecké – Vždy na jméno – spojen s určitými výhodami – Max. 5% základního kapitálu – Převod možný pouze mezi zaměstnanci ( i důchodci) – Musí nabídnout akcie firmě při odchodu z firmy – Funkce především motivační 2.Prioritní – Přednostní právo na dividendu – Vzdává se hlasovacího práva – Maximálně 50% základního kapitálu


Stáhnout ppt "Podnikatelský záměr 1.Volba, v čem budu podnikat 1.Podle zájmů, schopností 2.Podle vzniklých příležitostí 3.Inspirací jiných 2.Průzkum 1.Potřeba ověřit."

Podobné prezentace


Reklamy Google